PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/socialt-udsatte-skal-med-i-det-digitale-f%C3%A6llesskab-21917
ad

Socialt udsatte skal med i det digitale fællesskab

Pressemeddelelse november 12, 2015

Socialt udsatte mangler adgang til IT og Internet, IT-kompetencer samt motivation til at agere digitalt. I stedet for de mange unødige fritagelser fra digital post og selvbetjening, bør man arbejde på at fjerne barriererne, så de kan blive en del af det digitale fællesskab. Sådan lyder rådet fra Landsforeningen af VæreSteder

FS digitalisering

I en netop lanceret best practice kortlægger Landsforeningen af VæreSteder muligheder og udfordringer forbundet med overgangen til digital post og selvbetjening for socialt udsatte. Indførelsen af en obligatorisk digital postkasse og selvbetjening rummer muligheder for store offentlige besparelser til administration, porto mv. Men når en anseelig del af befolkningen ikke kommer med, vil besparelserne udeblive og erstattes af store udgifter andre steder.

Fritagelse – en bjørnetjeneste

Kortlægningen fremhæver blandt andet problematikker ved de mange fritagelser, der bliver givet. Af de knap 4,7 mio. danskere, som pr. 1/11 2014 var omfattet af digitaliseringsstrategien, var ca. en tredjedel enten blevet fritaget eller automatisk tilmeldt og vil derfor ikke – eller kun i begrænset omfang – kunne varetage digital kommunikation med det offentlige. Siden da er antallet af fritagelser steget til flere en 500.000. Mange af disse er, ifølge Landsforeningen af VæreSteder, socialt udsatte værestedsbrugere med manglende adgang til IT-udstyr, manglende IT-kompetencer og manglende motivation for at lære at mestre de digitale redskaber. 

”Den digitale fremtid er uundgåelig, og at fritage socialt udsatte fra den vil i mange tilfælde være en bjørnetjeneste. De bliver – også her – ekskluderet fra fællesskabet. I stedet for at fritage bør man arbejde på at fjerne de barrierer, der afholder socialt udsatte fra at kunne begå sig digitalt”, udtaler Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder.

 

Manglende deltagelse, færre effekter

Socialt udsatte står for en betydelig del af kontakten mellem det offentlige og borgerne og udgør derfor en væsentlig brik i de promoverede besparelser. Men med ringe digitale forudsætninger erstattes besparelserne af store udgifter. Læser man ikke sin digitale post, overholder man heller ikke aftaler med læge, sygehus, sagsbehandler, domstolene osv., og det medfører kolossale udgifter i tabt effektivitet i det offentlige. Dertil kommer de menneskelige, sundhedsmæssige, økonomiske og andre negative effekter for den borger, hvis behandling på sygehuset bliver udskudt, eller hvis ydelser fra det offentlige beskæres, fordi man ikke er mødt op.

Digitale kompetencer gennem eSport

På baggrund af de udfordringer, kortlægningen fremlægger, opfordrer Landsforeningen af VæreSteder til at øge adgangen, højne kompetencerne og skabe motivation for at benytte de digitale muligheder. Udgivelsen præsenterer en række anbefalinger til værestederne og deres kommuner og slår til lyd for et tættere samarbejde, og landsforeningen forsøger at vise vejen:

”Vi har mange års erfaring med motivationsarbejde for socialt udsatte. Og det er denne erfaring, vi forsøger at omsætte til en platform, der kan gøre socialt udsatte digitalt selvhjulpne. Aktuelt arbejder vi på at etablere samarbejder med offentlige og private aktører omkring afvikling af eSport-arrangementer i værestedsregi samt kompetenceudvikling på brugerniveau. Målet er at give brugerne en oplevelse af, at den digitale verden også er for dem, og at den kan være både sjov og nyttig”, siger Cliff Kaltoft.

’Fremtidens fællesskaber – Den digitale vej’ udgives af Landsforeningen af VæreSteder. Kortlægningsarbejdet er udført af Landsforeningen af VæreSteder i samarbejde med Public Futures. Publikationen er vedhæftet denne pressemeddelelse og kan i øvrigt læses påwww.vaeresteder.dk, hvorfra også fysiske eksemplarer kan rekvireres.

www.vaeresteder.dk

Kontakter


Morten Blume Laursen

Kommunikationskonsulent
Landsforeningen af VæreSteder
morte********* Vis...
29117*** Vis...

ad