PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/slut-med-at-ryge-naboens-cigaretter-13199

Slut med at ryge naboens cigaretter

Pressemeddelelse marts 14, 2012 Byggeri

Ny byggemetode stopper passivrygning i etagebyggeri

Exploded bPod
Concrete panels are factory assembled into room sized pods.

Der er en stigende opmærksomhed på passivrygning i etageejendomme, og problemerne strækker sig fra lugtgener til øget risiko for rygerelaterede sygdomme. Vel at mærke for de ikke-rygere som bor oven over, neden under eller ved siden af rygere.

En ny byggemetode, som er på vej ind på det danske marked, sætter en stopper for disse gener. Metoden hedder “bPod”, og den udmærker sig ved at alle vægge, gulve og lofter er effektivt isoleret og tætnet. Det gøres i første omgang af hensyn til energibesparelser, men er resultatet en bygning, som også forhindrer lugt og røg i at sprede sig fra lejlighed til lejlighed.

Byggeteknikken er opfundet af den danske arkitekt Ole Bjerre og har været under international udvikling i nogle år. Den indføres nu i Danmark gennem et samarbejde mellem Kähler i Korsør, som har været en af de mest innovative leverandører til dansk byggeri i over 150 år, og Colliers International Danmark, som er blandt landets største ejendomsmæglere. 

Det er etagebyggeri og det er beton, som stadig det mest bæredygtige materiale til etagebyggeri. Men det er etagebyggeri og beton på en ny måde, som begynder med at vende hele byggeprocessen på hovedet.

Komplette rumenheder, som firmaet kalder “build-pods”, forkortet til “bPods”, bliver fabriksfremstillet på samlebånd. De bliver færdiggjort indvendig med alting fra maling og gulvbelægning til komplette køkkener og badeværelser. Først da bliver de transporteret til byggepladsen, hvor de sættes sammen til en færdig bygning på få uger i stedet for måneder.

Ikke alene nedskærer det byggetiden, men kvaliteten bliver bedre. Vejrafhængighed, byggeskader og forsinkelser undgås og erstattes med kvalitetsstyrede og -kontrolledede produktionsforhold som i enhver anden rationel industri. Næsten alt arbejde foregår i gulvplan, og farligt og dyrt arbejde med at installere tungt eller skrøbeligt udstyr i stor højde undgås.

Fakta om bPod byggemetoden

Byggeprocessen

Lette vægge, omkring halvt så tykke som en normal betonvæg, støbes og samles med gulv- og loftplader til en komplet rumenhed, som kaldes en “build-pod”, heraf navnet bPod.

Disse rumenheder færdiggøres på fabrik med alt fra maling og gulvbelægninger til komplette køkkener og badeværelser. Det sker i gulvplan under moderne produktionsforhold og er derfor uafhængigt af vejr og fri for fordyrende levering og installation i stor højde på byggepladsen.

De færdige rumenheder transporteres til byggepladsen, hvor de opstilles og fabriksfremstillede facadeelementer monteres, komplette med døre og vinduer.

Kanaler i isoleringen armeres derefter og udstøbes med flydebeton én etage ad gangen, og danner derved de bærende søjler og dragere, som gør at bPod kan bygges I højden.

I hulmuren mellem de separate inder- og ydervægge indblæses herefter isolering, inden næste etage opstilles. Elevatorskakter, trapper og installationskerner til vand, el, ventilation og kommunikation er bygget ind i systemet efter behov, så efter opstillingen er alt, hvad der er tilbage at forbinde vand og el mellem enhederne, og bygningen er færdig til indflytning.

Ubegrænset isolering giver store energi- og  CO₂-besparelser

bPod-etagebygninger kan opfylde lavenergikrav, fordi ydervæggene er strukturelt adskilt fra indervæggene. Derfor er der ingen begrænsning i den mængde eller type af isolering der kan anvendes, og kuldebroer undgås. 

Desuden integrerer bPod-teknologien gulvvarme, som er mere effektiv end andre opvarmingsformer og fungerer bedre med vedvarende energikilder som varmepumper og solpaneler.

Det betyder, at etagebyggeri i bPod kan kostrueres ikke kun til eksisterende energikrav, men også til fremtidens. Valget mellem BR10-krav, Lavenergi 2015 eller de kommende 2020-krav er så enkelt som at vælge hulmurens tykkelse og typen af isoleringsmateriale.

Bedre indeklima

bPod-byggeri er ikke kun isoleret udadtil, men de enkelte enheder er isoleret fra hinanden for både varme og støj. Dermed kan man have temperaturforskelle indenfor den ydre klimaskærm, hvilket ikke kan lade sig gøre i almindelige lavenergiløsninger. 

De lydgener, som er kendt fra traditionelt betonbyggeri, modvirkes gennem intern isolering, og bPod-byggeri er én til to lydklasser bedre end traditionelt betonbyggeri.

Fremstillingsprocessen for bPod medfører også en langt bedre tætning og dermed færre lugtgener og røg-relaterede helbredspåvirkninger imellem boligerne.

Kortere byggetid

bPod-teknologien forbedrer ikke kun kvaliteten men afkorter også byggetiden væsentligt. Op til to etager kan opstilles og færdiggøres om ugen. Kortere byggetid, færre byggefejl og rationel fabriksproduktion betyder tilsammen besparelser hele vejen rundt. Færre arbejdstimer, mindre spild, færre skader, og endda billigere fininsiering, fordi byggeriet kommer hurtigere i brug.

I bPods filosofi betyder det, at man kan bygge mere med de samme ressourcer. De stiller spørgsmålet: “Bygger vi alt det vi har brug for, eller bygger vi kun det vi har råd til?” De resonnerer at vi bygger det vi har råd til, og derfor vil billigere byggeri betyde mere byggeri.

Men der er finanskrise? Ja, men den stopper ikke det stigende behov for flere boliger og arbejdspladser, og den øger kun behovet for at bygge økonomisk.

Yderligere oplysninger på www.bpod.dk

Kontakter


Torben Nielsen

Nordisk salgsdirektør
Colliers International Danmark A/S
tn@co********* Vis...
+45 4******** Vis...

Emner


Byggeri


Process 2
Rumenhederne monteres og færdiggøres på fabrik.
Hent | 1,9 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Fabriksfremstilling 2
The pods are factory finished before delivery to the building site.
Hent | 2,59 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Building A 2
Hent | 3,4 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Exploded bPod
Concrete panels are factory assembled into room sized pods.
Hent | 1,99 MB | 2360 x 4200 | .jpg

Zip og hent alle filer