PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/skoleledere-sikrer-god-bev%C3%A6gelse-22227
ad

Skoleledere sikrer god bevægelse

Pressemeddelelse februar 11, 2016 Bevægelse i undervisningen Bevægelse i skolen Bevægelse Skolereform Skole

En undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden viser, at jo mere struktur skoleledelsen indfører inden for bevægelse, jo større succes har den enkelte skole med at få bevægelsen udført.

Styr på Sundheden1


Landets skoleledelser spiller en meget stor rolle for skolernes succesrate med bevægelse. Selvom bevægelsesaktiviteter typisk igangsættes af en lærer eller en pædagog, så er skoleledelsens opbakning meget væsentlig. Det viser en ny undersøgelse som Dansk Skoleidræt og TrygFonden har lavet blandt 1.513 lærere og pædagoger fra hele landet.

Her ses det, at blandt de, som oplever fastlagte strukturerede tiltag fra skoleledelsen for at sikre 45 minutters daglig bevægelse, vurderes kvaliteten af den daglige bevægelse overvejende som høj, og at bevægelseskravet opfyldes. Desværre viser undersøgelsen også, at det er langt fra alle pædagoger og lærere, der oplever denne opbakning. Og det er en skam, da tilfredsheden her er lavere.

Det viser, at der er brug for, at skoleledelsen går forrest, hvis bevægelsen skal løfte både læring, sundhed og trivsel, som det er tiltænkt med skolereformen.

- Der har været mange dagsordener i spil og nye ting for skolerne at forholde sig til efter skolereformen trådte i kraft sidste skoleår. Men skolerne har nu i høj grad fået integreret bevægelsen, og det skyldes ikke mindst et ledelsesfokus. Og når skoleledelsen går forrest med strukturerede tiltag inden for bevægelse, så er det glædeligt, at det giver udslag på tilfredshedsbarometeret, som vi kan se med undersøgelsen, siger Niels Grinderslev, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.


Struktur og sundhed hitter
Strukturerede tiltag lyder måske lidt luftigt i sig selv, men i praksis er det eksempelvis Dansk Skoleidræt og TrygFondens projekt Styr på Sundheden, som tilbyder den struktur, som lærerne og pædagogerne i undersøgelsen vurderer som en positiv ting.

En række skoler over hele landet har med Styr på Sundheden valgt at sætte sundhedsundervisningen i system. Projektet handler om at give eleverne de bedste forudsætninger for at træffe sunde valg i livet - ved kontinuerligt arbejde med sundhedsfaglige emner i undervisningen såsom krop, venskaber, familie, glæde, søvn, kost og motion.

- Styr på Sundheden fokuserer på det brede sundhedsbegreb, hvor det handler om ”at have det godt” både fysisk og mentalt. At eleverne tager ansvar for egen sundhed. Det er bevægelse ét blandt flere redskaber til at opnå, og derfor italesætter projektet alt lige fra betydningen af familie og venner til betydningen af at have en sund krop, siger programchef Mette Meldgaard fra TrygFonden.

Styr på Sundheden har hidtil været et ”lukket” projekt for 25 pilotskoler, som over en årrække er blevet fulgt tæt og som forpligtede sig på at deltage i forskellige sundhedsfaglige forløb. Nu er projektet åbnet for, at alle skoler gratis kan være med, og dermed sikre at sundhedsundervisningen bliver bedre struktureret.

Fakta om undersøgelsen

Dansk Skoleidræt har i perioden 26. oktober – 30. oktober 2015 foretaget en undersøgelse blandt landets lærere og pædagoger med det formål at belyse, hvordan det går på landets skoler med at integrere mere bevægelse i skoledagen. Dataindsamlingen er foregået gennem et internetbaseret spørgeskema. Skolelærere og pædagoger fra alle fagområder og alle klassetrin blev inviteret pr. mail til at deltage i undersøgelsen. Totalt set har 1.513 lærere og pædagoger fra alle skolens fag tilkendegivet deres holdning til forskellige udsagn.

Et af udsagnene lyder ”I hvilken grad oplever du, at der er fastsat strukturerede tiltag fra skoleledelsen for at sikre 45 minutters bevægelse”. Til dette svarer 15 % af respondenterne i høj grad, mens hele 30 % slet ikke oplever dette. Udsagnet er også i undersøgelsen krydset med ”I hvilken grad vurderer du, at I opfylder kravet om 45 minutters motion og bevægelse på din skole”. Resultatet viser, at blandt de som oplever en høj grad af strukturerede tiltag fra skoleledelsen, svarer 71 % også, at bevægelseskravet i høj grad opfyldes. Til sammenligning er dette tal kun på 15 % blandt de som oplever en mindre grad af strukturerede tiltag.
Tilsvarende er førstnævnte udsagn krydset med ”I hvilken grad oplever du, at kvaliteten af bevægelsen på din skole er tilfredsstillende”. Resultatet viser her, at blandt de som oplever en høj grad af strukturerede tiltag fra skoleledelsen, svarer 42 % også, at kvaliteten i høj grad opleves som tilfredsstillende. Til sammenligning er dette tal kun på 8 % blandt de, som oplever en mindre grad af strukturerede tiltag.

Fakta om Styr på Sundheden

Styr på Sundheden er et projekt, der understøtter folkeskolens obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Styr på Sundheden sætter en organisatorisk ramme om skolernes arbejde med sundhed i ordets bredeste forstand. Det sker bl.a. ved, at der i projektet bliver arbejdet med emner såsom krop, venskaber, familie, glæde, søvn, kost og motion.

Målet er at gøre det let for lærerne at integrere sundhedsfaglige temaer i den daglige undervisning - og hermed kvalificere elevernes forståelse af egen og andres sundhed.

Styr på Sundheden systematiserer sundhedsundervisningen på skolerne – det sker bl.a. via en række events, kampagner og aktiviteter, der alle har udgangspunkt i folkeskolens Fælles Mål.

Styr på Sundheden er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk

Kontakter


Niels Henrik Sørensen

Kommunikationskonsulent
Dansk Skoleidræt
[email protected]************* Vis...
29732*** Vis...

Emner


Bevægelse i undervisningen Bevægelse i skolen Bevægelse Skolereform Skole
ad