PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/skjern-bank-kan-melde-udsolgt-8578
ad

Skjern Bank kan melde UDSOLGT

Pressemeddelelse december 8, 2009 Økonomi

Stor opbakning om den lokale og selvstændige bank. I slutningen af november tilbød Skjern Bank kunder og aktionærer muligheden for at tegne ansvarlig kapital op til 100 mio. kroner. Banken kan nu melde alt udsolgt.

Per Munck

For et par uger siden gik Skjern Bank ud til sine aktionærer, kunder og andre interesserede med et attraktivt tilbud på tegning af ansvarlig kapital i banken og dermed få en rente på 8% p.a. fast i fem år.  Tegningen lød på op til 100 mio. kroner, og dette ellers ganske ambitiøse mål er nu opfyldt. 

”Efter en kort, men hektisk tegningsperiode, er det med stor glæde og tilfredshed, at vi i dag kan konstatere, at det er lykkes os at opnå fuldtegning af alle 100 mio. kroner kapitalbeviser. Det tager vi som et udtryk for tilfredshed med den måde vi driver lokalbank på og vores klare udmelding om, at vi også i fremtiden ønsker at være lokalområdets lokale og selvstændige bank.”

Bred lokal opbakning

Det fortæller en tilfreds bankdirektør Per Munck som specielt glæder sig over den meget brede opbakning og interesse banken har oplevet fra bankens lokalområder i det sydvestjyske.

Samlet set har flere end 600 kunder og aktionærer takket ja til tilbuddet om at tegne kapitalbeviser, og det konstateres at der ikke er enkelttegninger, der overstiger 5% af det tegnede beløb, samt at det  i høj grad er enkeltpersoner og områdets virksomheder, som har fundet tilbuddet attraktivt og som har villet bakke op om den lokale bank.

”Det betyder, at bankens ønske og strategi om at tilbyde så mange som muligt et godt rentetilbud er lykkedes til fulde,” pointerer bankdirektøren.

Solid solvensprocent

Skjern Bank er godkendt til den såkaldte Bankpakke II, men banken har kun ønsket delvist at bruge denne, nemlig med 65 mio. kr. af et samlet tilsagn på 117 mio. kr. Alligevel har Skjern Bank nu en solvensprocent på mere end 17% og kernekapitalen er 12,4%.

”Med en solvensprocent, der ligger solidt over minimumskravene, er Skjern Bank en solid sydvestjyske lokalbank. Vores strategi vil også i fremtiden være, at Skjern Bank skal være en stærk og selvstændig lokalbank, der gør en forskel i lokalområderne, og det er en solid solvensprocent med til at cementere,” fastslår Per Munck.

Stærk tro på fremtiden

”Vi har et stærkt fundament for den fremtidige udvikling af den lokale og selvstændige bank. Vi har positive forventninger til fremtiden. Vores regnskabsresultater viser mange positive tendenser, f.eks. god omkostningsudvikling, sund balance mellem ind- og udlån, positiv udvikling i basisresultat, og en fornuftig solvens, som nu er styrket markant med de 100 mio. kroner ansvarlig kapital” slutter Per Munck fra Skjern Bank.

Kontakter


Emner


Økonomi
ad