PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/situationen-for-socialt-udsatte-har-passeret-et-kritisk-punkt-22296
ad

Situationen for socialt udsatte har passeret et kritisk punkt

Pressemeddelelse marts 3, 2016 Karen ellemann

Årsrapport tegner et dystert billede af fremtiden for socialt udsatte. Udviklingen og prioriteringen af indsatserne vækker mindelser om fordums tids fattighjælp og afspejler et skred i synet på mennesker på kanten af samfundet, lyder kritikken fra Landsforeningen af VæreSteder

LVS Aarsrap2015 forside mellem

I sin netop offentliggjorte årsrapport for udsatteområdet tegner Landsforeningen af VæreSteder (LVS) et dystert billede af situationen for socialt udsatte. Landsforeningen ser ikke blot på det forgangne år men analyserer udviklinger gennem de seneste 10-15 år.

Analysen peger bl.a. på, at flere er blevet fattige, og at de fattige er blevet fattigere. Flere er blevet hjemløse. Flere er endt i misbrug, mens stadig færre kommer i stoffri behandling. Der er blevet større ulighed i misbrug og sygdom. Og der har været færre penge til indsatser rettet mod socialt udsatte i kommunekasserne.

Fattighjælp

De seneste års forringelser har, ifølge Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, ført til en stigning i private initiativer fra frivillige og velgørende organisationer. Begge tendenser peger på et skred i synet på mennesker på samfundets bund:

”Socialt udsatte må i stigende grad tage til takke med kortsigtede og skadesreducerende tiltag i stedet for tilbud, der sigter mod varig og reel forandring. Og de må nøjes med frivillig hjælp som erstatning for fagligt kvalificeret arbejdskraft. Intet ondt om frivillige, donationer og indsamlinger, men det er ikke noget, der hjælper misbrugeren ud af sit misbrug, den fattige ud af fattigdommen eller den hjemløse tættere på et hjem.”

En sort fremtid

Ifølge LVS skyldes udviklingen en bevægelse fra velfærdssamfund til konkurrencestat som en konsekvens af bl.a. finanskrisen. Årsrapporten tegner et baseline-scenarie for området 10 år fremme i tiden, hvis udviklingen fortsætter. Vi vil her have udviklet et samfund, hvor kun de, der bidrager til fællesskabet med arbejdskraft, har en værdi. De ”ubeskæftigede” vil blive gemt af vejen, frataget basale rettigheder, og systemet vil have mistet den sidste tro på, at mennesker har en værdi i sig selv, at og man kan komme ud af sine problemer med den rette hjælp.

Åbent brev til socialministeren

Årsrapporten afsluttes med et åbent brev til socialministeren, hvor hun opfordres til at gå i dialog om retningen for det sociale område: 

”Det er på høje tid, at vi får en debat om, hvad vi vil med sociale indsatser. Skal de blot hjælpe fortabte sjæle gennem dagen, eller skal de sigte mod at bringe mennesker – helt eller delvist – ud af deres problemer? Udviklingen de seneste år peger entydigt på det første”,siger Cliff Kaltoft.

Årsrapporten er vedhæftet denne pressemeddelelse. 

www.vaeresteder.dk

Kontakter


Morten Blume Laursen

Kommunikationskonsulent
Landsforeningen af VæreSteder
morte********* Vis...
29117*** Vis...

Emner


Karen ellemann
ad