pressport logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/samarbejde-giver-mere-for-pengene-874

Samarbejde giver mere for pengene

Pressemeddelelse

- Små kommuner kan med stor fordel benytte sig af partneringsamarbejde ved iværksættelse af kapitaltunge investeringer, konstaterer borgmester Karl Christensen fra Hadsund Kommune. Kommunen, der har 11.000 indbyggere, bygger sammen med private aktører ny skole, kulturcenter og boliger til ialt 250 mio kroner
- Vi ville aldrig på egen hånd have haft mulighed for at gennemføre et projekt af den kaliber, men derudover får vi mere byggeri i en højere kvalitet på kortere tid, og en sund udveksling af viden og erfaring mellem offentlig og privat virksomhed.

Borgmester Karl Christensen fra Hadsund Kommune, er ikke tvivl: Samarbejde i partnering betaler sig og udgør et godt grundlag for at realisere finansieringstunge offentlige projekter.

- Som ramme for udveksling af viden og erfaring udgør det gensidigt forpligtende samarbejde et dynamisk og innovativt alternativ til en traditionel byggeorganisation. Både økonomisk, fagligt og administrativt udvider samarbejdet små kommuners muligheder for at imødekomme borgernes ønsker om udbygget service og udvikling.

KOMPLICERET JURA
Hadsunds borgmester lægger ikke skjul på, at udviklingen af det juridiske fundament for en partneringaftale kræver kompliceret forarbejde, og han medgiver, at det er tidkrævende at skabe de rette forudsætninger for fagenes samarbejde på tværs af fag og traditioner.

- Det juridiske erfaringsmateriale omkring partneringaftaler er spinkelt, og embedsværket har sammen med kommunens rådgivere arbejdet uden facitliste. Alle hjørner blev vendt, fleksibilitet og kreativ nytænkning var kodeord. Arbejdet med kontrakten, der foruden aftaler om økonomi og byggearbejde omfattede aftale om fremtidig drift og vedligehold, havde karakter af pionerarbejde.

- Det var en tidkrævende lære- og modningsproces, hvor alle parter blev gearet til det videre arbejde med at planlægge og realisere projektet i ligeværdigt samarbejde, understreger Karl Christensen.

Han tilføjer, at totalentreprenøren KPC Byg A/S overtager de eksisterende bygninger for ca. 40 mio kroner, og pointerer, at der i aftalen er fastsat mindstepriser for videresalg til boligselskab og en privat institution.

- Derimod var tiden i slutningen af 90'erne ikke moden til etablering af langsigtede aftaler om den fremtidig drift og vedligehold, men vi regner med at indgå en langsigtet facilityaftale, inden indvielse af den nye skole i januar.

OMFATTENDE PLANLÆGNING
Karl Christensen karakteriserer samarbejdet i partneringen som et skoleeksempel i, hvordan deltagerne ved at kombinere tanker, ideer og praktisk erfaring dels har udnyttet gruppens viden til at udvikle og integrere helt nye løsninger i projektet,
dels har sikret en minutiøs planlægning.

- Planlægning har haft første prioritet, og udførelse af hver enkelt detalje er lagt til rette, så den matcher krav om en effektiv byggerytme, udvikling af værkstedsproducerede moduler og materialernes ankomst til byggepladsen.

- På den måde har vi undervejs i processen været i stand til at optimere byggetid og kvalitet indenfor det fastlagte budget, og reelt er resultatet blevet en endnu bedre skole end vi oprindelig havde på tegnebordet, slutter borgmester Karl Christensen fra Hadsund.


Billedtekst:

Borgmester Karl Christensen gør klar til i januar at indvie Hadsunds nye skole, hvor 900 elever vis-a-vis fjord og idrætsanlæg blandt meget andet får svømmehal på første sal.  


Faktaramme:

Partneringprojektet i Hadsund omfatter - foruden ny skole med svømmehal på første sal og plads til 900 elever - nyt kulturcenter og 79 boliger, der indrettes i og omkring den gamle skole.

Det samlede projekt, der er inddelt i to etaper med opførelse af skolen som første led, afsluttes i foråret 2006. Det gennemføres i partnering med KPC-Byg A/S som totalentreprenør og Carl Bro as som ingeniør, mens stregerne til projektet er slået af Bjerg Arkitektur A/S i Hjørring og Jensen+Jørgensen+Wolhfeldt A/S i København.


Faktaramme:

Tidsplan for realisering af Hadsunds vision til 250 mio Kroner.

September 2003 - byggestart skole

Ultimo 2004 - aflevering af ny skole med godt
 10.000 fleksible etagemeter omkring
   et fælles skoletorv.
- aflevering af svømmehal med plads
  til 130 svømmere og 200 tilskuere.

Forår 2006 - aflevering af nyt kulturhus
- aflevering af 79 nye højkvalitets
 boliger i Hadsund centrum.


Yderligere oplysninger:


Hadsund Kommune, borgmester Karl Christensen, 96 53 05 30.Kontakter


Kjeld Bjerg

Administrerende direktør, arkitekt MAA
Bjerg Arkitektur A/S
kjeld@bjerg.nu
98 92 71 00
http://www.bjergarkitektur.dk

Nøgleord


Erhverv