PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/s%C3%A5-er-det-sidste-udkald-for-at-f%C3%A5-postkassen-flyttet-ud-i-skel-12980
ad

Så er det sidste udkald for at få postkassen flyttet ud i skel

Pressemeddelelse januar 27, 2012 Hus og Have

Post Danmark offentliggjorde i en pressemeddelelse den 18. januar i år et optællingsresultat , der viser, at ca. 174.000 husstande i Danmark mangler at få postkassen placeret korrekt. Af pressemeddelelsen fremgår det, at synderne den 3. - 4. februar fra Post Danmark vil modtage en skriftlig påmindelse om, at sagen skal være bragt i orden inden 1. marts 2012, ellers vil posten efter denne dato returneres til afsender.

Postkasse i skel
Postopak postkasse POP33 opsat i skel

1 jan. 2012 var deadline for at få flytttet postkassen ud i skel, men ifølge Post Danmarks optælling mangler altså ca. 174.000 husstande stadig at efterleve lovens krav.

Om Post Danmark gør alvor af truslerne, kan man i sagens natur ikke vide noget om, men der er hjemmel i postloven til at effektuere truslerne.

I firmaet Postopak, der producerer kvalitetspostkasser og pakkepostkasser til det danske marked, ryster man lidt på hovedet over Post Danmarks udmelding.

”Vi har forståelse for, at man ønsker at håndhæve postlovens bestemmelser, men vi synes ikke, at det er genialt at udsende brevene lige op til vinterferien og med en så kort frist.” siger arkitekt Marianne Sølund, der er direktør i Postopak.

”Vi syntes allerede, at den oprindelige deadline 1. januar var aldeles uhensigtsmæssig, postkassestanderne skal jo støbes ned, og både vi og kunderne var bekymret for, om vejret ville komme os på tværs. Som bekendt holdt Kong Vinter sig i ro helt frem til årsskiftet, og vi nåede til alles lettelse i mål til tiden”, tilføjer Marianne Sølund.

”Nu synes vi, at Post Danmark udfordrer skæbnen ved at sætte en ny deadline, der giver postkassemontørerne små tre uger i en af årets absolut koldeste og mest snesikre måneder til at rejse Danmark tyndt og støbe standere ned for den kundegruppe, der ikke magter at montere postkassen selv. Atter en gang  lander aben hos montøren, der bekvemt tildeles skurkerollen, hvis postkassen ikke bliver monteret til tiden” slutter Marianne Sølund af.

Postlovens krav om at flytte postkassen ud i skel har ikke været populær i befolkningen.

Mange husejere har beklaget sig højlydt over skulle financiere Post Danmarks udgifter til effektivisering og forbedret arbejdsmiljø.

Utilfredsheden med loven kom klart til udtryk i månederne frem mod årsskiftet, hvor de nyopsatte postkasser i boligområderne blev pakket ind i plastsække, så postbuddet ikke skulle fristes til at benytte dem, før loven trådte i kraft.

Konsekvensen af postlovens krav er imidlertid til at få øje på, og man kan ikke påstå, at postkasserne har forskønnet gadebilledet.

I enkelte kvarterer har man forsøgt at lægge en ensartet linje mht. indkøb og placering af postkasserne, men generelt har valg af postkassemodel og placering på matriklen været op til den enkelte husejer, og synsindtrykket  er lettere kaotisk.

Postkasseproducenterne, der specielt i en krisetid ikke kan tillade sig at producere i blinde, havde i øvrigt mere end  svært ved at følge med, da Familien Danmark omsider, efter måneders tilløb, i efteråret 2011 satte sig i en næsten kollektiv vandring mod byggemarkederne for at sikre sig familiens postkassetrofæ.

Firmaet Postopak, der stort set kun sælger til slutkunden, undgik kun med nød at næppe at løbe tør for postkasser op mod deadline.

Derimod blev der allerede sidst i oktober meldt udsolgt på postkassehylderne i byggemarkederne, som fortrinsvis forhandler postkasser fra de to store danske postkasseproducenter, og ved årsskiftet havde Danmarks største postkasseproducent adskillige ugers leveringstid på de mest populære produkter.

I ugerne siden postlovens ikrafttræden har postkassefirmaerne produceret på højtryk, og der skulle igen være postkasser nok til alle på markedet.

Marianne Sølund, direktør i Postopak, pointerer dog, at det en god ide at få indkøbt produkterne og bestilt montering nu og her, for man kommer formentlig til at stå i kø med sådan cirka 173.999 andre husejere om kort tid, når Post Danmark udsender de omtalte breve.

Kontakter


Emner


Hus og Have
Postkasse i skel
Postopak postkasse POP33 opsat i skel
Hent | 2,07 MB | 2401 x 1732 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad