PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/rusland-henter-inspiration-hos-danske-arkitekter-24329
ad

Rusland henter inspiration hos danske arkitekter

Pressemeddelelse februar 14, 2018 Byggeri Bolig Arkitektur Rusland Arkitektvirksomhed

Juul | Frost Arkitekter er på baggrund af urbane studier for det russiske institut Strelka KB inviteret til Russian Investment Forum i Sochi for at bidrage med erfaringer til Ruslands gigantiske byggeprogram på 800 mio. m2, der skal forbedre 25 mio. russeres liv og hverdag.

Bedre boliger

Juul | Frost Arkitekter har fået en central rolle i Ruslands gigantisk byggeprogram, der skal forbedre bolig- og livskvaliteten for 25 mio. russere. 

Boligprogrammet omfatter ikke mindre end 800 mio. m2 og skal være færdigt i 2025. Det er ikke kun mursten, som russerne lægger vægt på. Der skal gøres en særlig indsats for at forbedre beboernes livskvalitet, derfor er den danske tegnestue blevet bedt om at bidrage til, hvordan boliger og byer kan designes og udvikles, så de får en positiv virkning for beboernes liv. Boligprogrammet gør op med mange års fokusering på besparelser i byggeriet, da det har langsigtede negative virkninger. Nu lægges der vægt på at forbedre boligmiljøet for de yngre generationer. 

Livskvalitet er ikke en by i Rusland

’Improving quality of life’ er temaet, som arkitekt Helle Juul er blevet bedt om at forelægge på den store vækst- og økonomikonference Russian Investment Forum den 15. og 16. februar, som Ruslands ministerpræsident, Dmitrij Medvedev, deltager i. Forummet er et mødested for russiske og udenlandske investorer og beslutningstagere. Byggeprogrammet har topprioritet i den russiske regering, som sidste år vedtog i en ny boligstandard, som fastlægger minimumskrav for boliger og urbaniseringen.

Russian Investment Forum har bedt Helle Juul om at fremlægge forslag til fremtidens beboelser på baggrund af tegnestuens erfaringer med det moderne boligbyggeri og tidligere opgaver i Rusland. Hun er blevet bedt om at belyse, hvordan design af boliger påvirker beboernes liv og sundhed. Hvad er de danske erfaringer, hvad er forskellen på dansk og russisk arkitektur, og hvilke tendenser får størst betydning for boligbyggeriet og urbaniseringen? Som del af panelet om moderne beboelse deltager også viceministerpræsident Igor Shuvalov og boligminister Mikhail Men.

Et vindue mod Europa 

I Vesten er der en vis frygt for ”den russiske bjørn,” men det slående ved byggeprogrammet er, at russerne vil have inspiration udefra. Strelka-instituttet lægger vægt på at lære af ”den åbne verden” for at ”løse de virkelige problemer i de russiske byer.” Det er toner, vi normalt ikke hører om Rusland. Men Rusland har tradition for at lære af udlandet. Det mest kendte eksempel er etableringen af Skt. Petersborg, der i begyndelsen af 1800-tallet blev anlagt som et ”vindue mod Europa” med arkitektonisk inspiration fra Europa og Asien. 

Det er en tendens der fortsætter: Russerne vil have impulser udefra, og ifølge Strelka skal russiske byer udvikles ved at satse på den menneskelige kapital, som Strelka udtrykker det, og ved at skabe nye standarder for det offentlige rum i et samspil med områdets beboere. Det er nøjagtig den tænkning - relationen mellem bolig og byens rum - der i mange år har været kernen hos Juul | Frost Arkitekter.

Juul | Frost Arkitekter har tidligere stået bag urbane studier for det omtalte institut, med fokus på at fremtidssikre og kvalificere retningslinjerne for byggeri i Rusland.  

Høje ambitioner  

Strelka, grundlagt i 2009, blev sat i verden for at ændre de kulturelle og fysiske landskaber i russiske byer. Instituttet fremmer positive forandringer og skaber nye ideer og værdier gennem sine uddannelsesaktiviteter. Instituttet lægger vægt på boliger og finansiering, som borgerne har råd til, og samtidig skal der være en urbanisering af høj kvalitet. Det er en ambitiøs målsætning, som skal gavne den brede befolkning. Det er netop hér, at tegnestuen fra København er relevant for russerne på grund af erfaringerne fra det optimerede boligbyggeri med fokus på bedre boliger og højere bo-kvalitet til en lavere byggepris.

Mange russere er fascineret af den nordiske arkitektur og levevis, men da russerne har et langt stærkere og mere traditionelt familieliv end skandinaverne, skal fremtidens boliger give plads til det. ”Derfor må den nordiske model og tilgang til boligmiljøet tilpasses den russiske kultur,” siger Helle Juul. 

  

FAKTA

RUSSIAN INVESTMENT FORUM:

En platform for præsentationen af fremtidige investeringer og økonomiske potentialer i Rusland. Deltagere indbefatter russiske og udenlandske investorer og beslutningstagere.

Forummet består af et omfattende forretningsprogram og udstillinger, der gør det muligt for deltagere at udvide gensidigt fordelagtige forretningskontakter, diskutere den økonomiske dagsorden og fremtidige investeringsprojekter.

Ruslands premiereminister Dmitrij Medvedev deltager, mens viceministerpræsident Igor Shuvalov og boligminister Mikhail Men deltager i panelet om moderne beboelse i selskab med Helle Juul. 

Om JUUL | FROST Arkitekter:

JUUL | FROST Arkitekter har fokus på mangfoldige by-, bo- og landskabsmiljøer og har udviklet opgaver på alle skalatrin; fra planlægning i den store skala, udvikling af nye by- og boligområder og byrum til læringsbyggerier, erhvervsbyggeri og boliger.

Netop nu arbejder JUUL | FROST Arkitekter på en række markante byudviklings- og boligprojekter i Skandinavien. I Sverige arbejder tegnestuen med omfattende bolig- og erhvervsprojekter i blandt andet Malmö ogHelsingborg. I Danmark står JUUL | FROST Arkitekter bag store boligområder i blandt andet Odense, Køge Kyst, Værløse Flyvestation og Ørestaden i København, samt Karré 31 i Holbæk, et 17 etagers boligbyggeri med tilhørende landskabsprojekt (se illustration). 


Kontakter


Emner


Byggeri Bolig Arkitektur Rusland Arkitektvirksomhed


ad