PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/rapport-fra-sundhedsstyrelsen-over-100-000-indbyggere-i-region-hovedstaden-lever-med-knoglesk%C3%B8rhed-uden-at-vide-det-25101
ad

Rapport fra Sundhedsstyrelsen: Over 100.000 indbyggere i Region Hovedstaden lever med knogleskørhed uden at vide det

Pressemeddelelse november 29, 2018 Osteoporose Region nordylland Region hovedstaden Sundhedsstyrelsen Knogleskørhed Ulla knappe

Omkring 154.000 mænd og kvinder i Region Hovedstaden lever med knogleskørhed. Kun godt 1/3 er diagnosticeret og størstedelen af de ramte er dermed uvidende om, hvordan de skal sætte ind for at minimere risikoen for at brække deres knogler. Dermed er indbyggerne i Region Hovedstaden dårligere stillet end indbyggerne i Region Nordjylland. Region Hovedstaden ignorerer løsningsmodel.

Osteoporoseforeningens landsformand Ulla Knappe, 1
Landsformand for Osteoporoseforeningen, Ulla Knappe, efterlyser større lighed i opsporing og behandling af knogleskørhed.

Sundhedsstyrelsen udgav mandag den 26/11 en ny rapport om knogleskørhed (osteoporose), som 172.000 danskere er diagnosticeret med – og 2-3 gange så mange ifølge Sundhedsstyrelsen lever med uden at vide det[1]-  svarende til i alt cirka 154.000 indbyggere alene i Region Hovedstaden[2]. Denne uvidenhed koster livskvalitet for den enkelte - og samfundet unødvendige omkostninger.

Har man knogleskørhed, har man relativ høj risiko for at brække sine knogler. Efter det første knoglebrud mangedobles risikoen for yderligere brud – og dermed risikoen for invalidering og død. Samtidig er sygdommen kostbar for samfundet. De samlede omkostninger til behandling af brud, indlæggelser, genoptræning, hjemmehjælp og behov for plejehjem som følge af brud pga. knogleskørhed koster hvert år op mod 12 milliarder kroner, hvoraf kommunerne står for 56 % af udgiften. Tallet forventes at stige i årene fremover på grund af den demografiske udvikling. En stor del af udgifterne vil imidlertid kunne spares med en øget indsats.

Region Nordjylland langt foran

Selvom Danmark er et lille land, er der stor forskel på tilgangen til opsporing og behandling af knogleskørhed, og Osteoporoseforeningen har i årevis efterlyst en national handlingsplan på området.

Risikoen for at brække sine knogler på grund af knogleskørhed kan nemlig minimeres med medicin, tilskud af kalk og vitamin d, en knoglerigtig kost og motion. Derfor er det vigtigt, at mennesker med knogleskørhed opspores og tilbydes behandling. Allerhelst før det første brud.

Dette har man for længst indset i Region Nordjylland, som siden 2015 har sat skub i opsporingen af nordjyder med knogleskørhed. Sundhedsplanen, der styrker samarbejdet mellem regionens sektorer, så en større andel af regionens anslået 65.000 borgere med knogleskørhed kunne blive udredt og komme i behandling, har allerede båret frugt. Region Nordjylland kan således bryste sig af en førsteplads på landsplan hvad angår andelen af opsporede patienter i behandling. Ikke mindst opsporingen af borgere med svær knogleskørhed har taget fart. Elementerne i sundhedsplanen kan i princippet overføres direkte til andre regioner, og Osteoporoseforeningen har for forsøgt at få Region Hovedstaden i tale for at diskutere perspektiver og muligheder. Region Hovedstaden har imidlertid ignoreret henvendelsen.

Med den nye sundhedsplan forebygger Region Nordjylland allerede cirka 100 hoftebrud om året – foruden alle de øvrige brud, ikke mindst rygbrud. Og der er penge i forebyggelsen: Et brud på hoften koster i gennemsnit ca. 200.000 kroner medregnet udgifter til indlæggelse, genoptræning og efterfølgende øget behov for hjemmehjælp. Udgifterne til opsporing og behandling med osteoporosemedicin alene til denne gruppe patienter er derfor godt givet ud.

Sundhedsstyrelsen enig – men har ikke en plan

Sundhedsstyrelsens rapport bekræfter, at en systematisk opsporing af knogleskørhed blandt personer med knoglebrud kan være en fordel for både borgere og samfundsøkonomi. Afdækningen peger også på, at der er behov for ensartethed i tilbuddene på tværs af landet, så indsatsen ikke afhænger af postnummeret - både hvad angår forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering til borgere med knogleskørhed, ligesom den belyser et behov for et sammenhængende patientforløb.

Konklusionerne er helt i tråd med det, som Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) i årevis har gjort opmærksom på.

”I dag er der massiv forskel på indsatsen i forhold til borgere med knogleskørhed. Det gælder ikke alene, hvad angår opsporing, men også den faglige viden blandt læger og andre fagpersoner, og det gælder tilbuddene til de patienter, der får stillet diagnosen. Kun godt 25 danske kommuner har oprettet osteoporoseskoler (dvs. rehabiliteringsforløb målrettet osteoporoseramtes særlige behov). De fleste af dem ligger i Region Nordjylland. Region Hovedstaden har to – en i Høje-Taastrup og en i Hillerød. En sådan ulighed er helt urimelig i et lille land som Danmark, og det er på tide, at politikerne tager ansvar og tager Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sig. Både politikerne i regioner og kommuner og dem på Borgen”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.

--

Partierne bag satspuljen på sundhedsområdet afsatte i 2018 midler til en afdækning af den samlede indsats mod osteoporose (knogleskørhed).Afdækningen skulle inkludere forebyggende indsatser, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, fx udvikling af tværfag- lige- og sektorielle forløb for mennesker med knogleskørhed, samt data og monitorering på området.Sundhedsstyrelsen blev bedt om at forestå dette arbejde og nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra forskellige faggrupper og sektorer med bred faglig viden om osteoporose. Arbejdsgruppens opgave var at rådgive Sundhedsstyrelsen. Foruden arbejdsgruppen har Sundhedsdatastyrelsen bidraget med opgørelser og analyser.

--

KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) - DE HYPPIGSTE RISIKOFAKTORER

 • Arvelig disposition (forældre, søskende eller børn har knogleskørhed)
 • Tidligere brud efter mindre uheld eller spontant opståede
 • Tidligere langtidsbehandling med binyrebarkhormon som fx Prednison
 • Lav kropsvægt
 • Overgangsalder før 45 år
 • Lav fysisk aktivitet
 • Lav indtagelse af kalcium og D-vitamin
 • Rygning
 • Stort alkoholforbrug
 • Højdetab: Mere end 4 cm over 10 år
 • Høj alder
 • Osteogenesis Imperfecta (hypermobilitet)
 • Andre sygdomme, der øger risikoen for knogleskørhed: Forhøjet stofskifte, øget biskjoldbruskkirtelfunktion, nyresygdomme, nervøs spisevægring og visse bindevæv- og blodsygdomme

[1]Rapport fra Sundhedsstyrelsen 26/11-2018: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/hold-oeje-med-knoglebrud-og-find-dem-med-knogleskoerhed

[2]Kilde: Professor, overlæge Peter Vestergaard og cand. scient, ph.d. Louise Hansen, Aalborg Universitet og Universitetshospital. Tallene er 2011-tal.

Kontakter


Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


Osteoporose Region nordylland Region hovedstaden Sundhedsstyrelsen Knogleskørhed Ulla knappe
Osteoporoseforeningens landsformand Ulla Knappe, 1
Landsformand for Osteoporoseforeningen, Ulla Knappe, efterlyser større lighed i opsporing og behandling af knogleskørhed.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad