PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/r%C3%B8dkilde-gymnasium-giver-dig-mulighed-for-en-international-fremtid-med-en-dansk-studentereksamen-p%C3%A5-engelsk-21998
ad

Rødkilde Gymnasium giver dig mulighed for en international fremtid med en dansk studentereksamen på engelsk

Pressemeddelelse december 8, 2015

Fra sommeren 2016 kan man på Rødkilde blive optaget i en international studieretningsklasse, hvor undervisningen i halvdelen af fagene foregår på engelsk, men som leder frem til en dansk STX-studentereksamen.

Udsigten fra Roedkilde 2015
Så smuk er udsigten fra Rødkilde Gymnasium, der nu også tilbyder en dansk studentereksamen på engelsk

Vejles internationale erhvervsprofil og vækst betyder, at antallet af børn og unge med international baggrund er i stadig vækst. Over halvandet år er antallet af børn og unge i Vejle mellem 10 og 19 år og med statsborgerskab i et andet EU-land steget fra 189 til 229.

Samtidig sender flere og flere danske forældre deres børn på engelsksprogede grundskoler, og Billund Internationale Skole, hvor al undervisningen sker på engelsk, har nu ventelister for børn med en ren dansk baggrund.

På Rødkilde mener vi derfor, det er tiden for at skabe mulighed for, at man også kan tage en dansk studentereksamen med en markant international orientering og med undervisning på engelsk. Man har allerede i mange år kunnet tage en international engelsk ungdomsuddannelse (IB/ International Baccalaureate) i bl.a. Kolding. Den internationale studentereksamen, Rødkilde nu tilbyder, bygger imidlertid på en dansk undervisningskultur og -tradition, og den bygger på samme læreplaner og giver de samme adgangskompetencer til videregående uddannelser som andre STX-studenter får med sig.

På den internationale studieretning på Rødkilde vil den enkelte elev kunne tone sin studentereksamen efter sine interesser og forestillinger om videregående uddannelse. Der er med valgfagene plads til specialisering for både den scienceorienterede, den samfundsengagerede og den sprogligt eller kunstnerisk orienterede elev.

Ud over at undervisningen og undervisningsmaterialerne i en række fag er engelsksproget, og at det internationale perspektiv er fremtrædende i emner og temaer, deltager klassen i internationale samarbejdsprojekter med Rødkildes netværk af partnerskoler i udlandet. Både virtuelt og på studierejser og studieophold undervejs.

Til at forestå undervisningen på engelsk råder Rødkilde over en stor gruppe lærere med kandidateksamen i engelsk, men derudover er det i dag blandt yngre lærere slet ikke ualmindeligt at have læst et års tid på et universitet i udlandet og derigennem at have erhvervet sig både sprogfærdigheder og et klart internationale perspektiv på sit fag.

Rødkilde indgår i et netværk af gymnasier, som alle tilbyder en engelsksproget, dansk studentereksamen. De involverede lærere og ledelser fra de 8 gymnasier i netværket samarbejder og deler erfaringer om udviklingen af undervisning og materialer til den engelsksprogede undervisning og samles bl.a. til årlige netværksmøder. Andre skoler i netværket er bl.a. Egå -, Risskov -, Næstved - og Rungsted Gymnasium.

Kontakter


Udsigten fra Roedkilde 2015
Så smuk er udsigten fra Rødkilde Gymnasium, der nu også tilbyder en dansk studentereksamen på engelsk
Hent | 13,95 MB | 4004 x 6000 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad