PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/pumpebr%C3%B8nde-erstatter-tre-mindre-rensningsanl%C3%A6g-til-fremtidssikring-af-b%C3%A5de-milj%C3%B8-og-drikkevand-9264
ad

Pumpebrønde erstatter tre mindre rensningsanlæg til fremtidssikring af både miljø og drikkevand

Pressemeddelelse marts 16, 2010 Erhverv

Pumpebrønde i glasfiberarmeret polyester leveret af Tunetanken A/S skal transportere spildevandet ind til to centrale renseanlæg i Aalborg Kommune. Hermed kan tre mindre rensningsanlæg sløjfes til gavn for bl.a. miljøet.

Som et led i Aalborg Kommunes vision frem mod år 2100 er en af målsætningerne at rationalisere bl.a. antallet af rensningsanlæg fra ni (i 2007) til to (i 2013). I den forbindelse har man sløjfet tre mindre rensningsanlæg i Mou, Egense og Storvorde og erstattet dem med tre pumpestationer. Hver pumpestation består af en pumpekælder i præfabrikeret beton, samt en pumpesump i glasfiber der er 6-7 m dybe. Anlægget skal herefter pumpe spildevandet ind til ét af Aalborgs centrale renseanlæg.

Overordnet giver det god mening af sløjfe de små rensningsanlæg, fordi et mindre anlæg både er dyrere i drift og forurener mere i form af fx større strømforbrug og vedligeholdelse i forhold til anlæggets kapacitet. Ved at satse på få, men store rensningsanlæg opnås der en større driftssikkerhed ved hjælp af mere avancerede rensningssystemer, samtidig med en mindre risiko for udslip, idet mere præcise procedurer sikrer en kontinuerlig og sikker håndtering af spildevandsrensningen.

Projektet med at lade pumpebrønde erstatte de mindre renseanlæg er udført i samarbejde med EnviDan, der er professionel rådgiver inden for spildevandsløsninger.

- Da vi blev kontaktet af EnviDan var der en række klare krav fra Aalborg Kommune, som skulle opfyldes, udtaler salgsingeniør Jens Alexander Lund, Tunetanken A/S.

Der var bl.a. krav om at pumpebrøndene skulle have en diameter på 4 meter. Det var dog ikke noget problem, da vi kan levere helt op til 4,5 meter i diameter, siger han. Endvidere var der krav til en høj driftsikkerhed og driftsøkonomi, et godt og sikkert arbejdsmiljø, samt energioptimerede drifts- og pumpeløsninger, der minimerer CO2-udledningen – og det kunne vi levere, tilføjer han.  

Tunetankens pumpebrønde er fremstillet i glasfiberarmeret polyester, der er kendt for en høj kemikalie resistens samtidig med, at betonens styrkeegenskaber forenes med plastens uforgængelighed. Materialets egnethed til at modstå det udvendige tryk fra jord eller grundvand, gør det til et sikkert valg, da tanken fx ikke mister sin facon over tid. Glasfiberarmeret polyester er et uforgængeligt materiale med specielle egenskaber, bl.a. en glasglat indvendig overflade der netop gør, at fx flydende væsker ikke går i forbindelse med det.

TUNETANKEN A/S har mere end 35 års erfaring som leverandør af glasfiberarmerede polyesterprodukter indenfor industrien, landbruget og vindmøllesektoren. Virksomhedens krav og specifikationer til kvalitet er efterhånden blevet industristandard - og derudover udvikles produkterne konstant for at fastholde den markedsposition. TUNETANKEN A/S beskæftiger i dag over 55 uddannede og specialiserede medarbejdere.  

Kontakter


Emner


Erhverv


ad