PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/psykologi-uddannelse-p%C3%A5-h%C3%B8jeste-niveau-hitter-11294
ad

Psykologi-uddannelse på højeste niveau hitter

Pressemeddelelse november 5, 2010 Uddannelse

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der stor fokus på i erhvervslivet lige nu.

Probanalogo

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden.

Et indgående kendskab til relevante psykologiske aspekter gør det muligt, at genkende og afkode beslutningsadfærd, reaktionsmønstre og udvikling i en organisatorisk kontekst. Derigennem er det muligt, at reagere på omverdens og kontekstens omskiftelighed. En indsigt i organisatorisk psykologi imødekommer individet i organisationen, hvilket især har betydning for innovation, forandringsledelse og den fortsatte udvikling i virksomheden.

Udover at styrke individets selvindsigt og ledelseskompetencer tager organisatorisk psykologi ligeledes afsæt i medarbejderen som en værdifuld ressource, hvilket især er afgørende i videnintensitive virksomheder. Derved danner organisatorisk psykologi grundlaget for discipliner som organisatorisk læring, kompetenceudvikling, talent management og ledelsesudvikling. 
 
MasterClass i Psykologi trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisningsforløbet er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangs- punkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.

Læs mere om uddannelsen på - www.probana.com/psy.asp

Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad