PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/psykisk-syge-h%C3%A6drer-journalist-24451
ad

Psykisk syge hædrer journalist

Pressemeddelelse april 13, 2018 Psykisk syge hædrer journalist

Landsforeningen af Psykiatribrugere LAP uddeler i år LAP-prisen til journalist Anders Ejbye-Ernst. Prisen, som uddeles til den eller de personer, der bemærkelsesværdigt har lavet et enestående arbejde mod stigmatisering af mennesker med psykiske vanskeligheder, er ikke en mediepris. Sidste år gik den således til en professor i retsmedicin.

Jeg skriver om dette til Danmarks medier, fordi brugerne af psykiatrien, som LAP repræsenterer, desværre ofte oplever, at psykiatri og psykisk sygdom ikke altid dækkes på samme måde, som Anders Ejbye-Ernst har gjort det. Når der sker drab og voldelige overfald, er fokus i medierne fx ofte på fascinationsvinkler om detaljerne omkring forbrydelsen, mens journalisterne ofte glemmer at beskrive baggrund og perspektivet i hændelsen. Endvidere oplever vi, at tonen omkring mennesker med psykisk sygdom i medierne kan være stigmatiserende, da nogle medier sætter lighedstegn mellem det at lide af psykisk sygdom og være voldelig.

Mediernes fremstilling har store konsekvenser for en gruppe mennesker, som i forvejen er ramt af stigmatiserende sygdom og har det svært. For når der fx sættes lighedstegn mellem psykisk sygdom og det at være voldelig, bliver det endnu sværere for den sindslidende at åbne op om sin sygdom og danne relationer med andre mennesker.
 

Det er dog ikke kun brugerne, der rammes af skævvinklingerne og manglen på nuancer. Det gør medierne også selv. For medierne har pligt til at fortælle den mest korrekte version af virkeligheden og dermed gøre deres læsere klogere. Det er min overbevisning, at medierne, når det kommer til psykiatrien, ofte gør det modsatte. Det skader deres troværdighed. Hver femte dansker bliver ramt af en psykisk lidelse i løbet af deres liv.

Det svarer til over 1 mio. danskere - hertil kommer et endnu større antal pårørende. Når deres virkelighed skævvinkles i medierne, skubber medierne en ikke uvæsentlig gruppe af brugere, læsere og lyttere fra sig. En pris medierne i en tid med økonomisk krise ikke har råd til at betale. Endvidere kan man diskutere, om medierne ikke har en etisk forpligtigelse for at skrive særligt dækkende og varsomt om de svageste borgere i samfundet, som ikke har de samme muligheder for at svare igen som magthavere og myndigheder har.
 
Desværre går det den forkerte vej i psykiatrien. Der er sket en eksplosion i flere og mere syge patienter de seneste år. Samtidig er der skåret ned på sengepladser i psykiatrien, hvilket betyder, at det bliver sværere for den enkelte patient at få hjælp. Tendensen øger risikoen for nye overfald i psykiatrien - og dermed flere skriverier i medierne.

Med afsæt i at årets LAP-pris går til en journalist, håber vi, at medierne har lyst til at sætte fokus på, hvordan de: Kommunikationsfolk og journalister kan blive bedre til at dække psykiatrien på en korrekt og sober måde - til gavn for medierne og de mennesker, de skriver om.

Med venlig hilsen

Nils Holmquist Andersen
Forretningsudvalget
LAP (Landsforeningen Af Psykiatribrugere)
Tlf.: 81 21 21 20
Sekretariat: 66 19 45 11
www.lap.dk

Kontakter


Emner


Psykisk syge hædrer journalist
ad