PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probanas-mini-mba-lederutdannelse-18103
ad

Probanas Mini MBA - Lederutdannelse

Pressemeddelelse maj 12, 2014 Ledelse Utdanning Probana Business School Norge Probana

Her får du en norsk managementutdannelse, en "Mini MBA", som gir deg et massivt forretningsmessig løft, slik at du når dine mål og resultater. Et anerkjent læringsforløp som samtidig utfordrer og støtter deg i din utvikling som leder.

Linkedin norge
 
 

Mini MBA'en er basert på e-learning, men kombineres med forelesninger og kursdager i Oslo etter hver gjennomført modul, samt en avsluttende eksamen. Vær vennligst oppmerksom på at kursdagene i Oslo er frivillige, og hvis deltakeren ikke møter opp vil ikke dette påvirke sluttbedømmelsen. Hele utdannelsen foregår på norsk , og vi gjør en ære ut av og samarbeide med kjente ansikter fra norsk næringsliv på kursdagene.
 

Utdannelsen er for deg som vil ha en større innsikt i de vesentligste lederområdene - blant annet strategi, organisering, lederinformasjon og markedsforståelse - samtidig med at du lærer å beherske og integrere denne innsikten i hverdagen din.

Utdannelsen har det klare målet å styrke deg i karrieren din som leder og samtidig tilføre virksomheten din enda bedre resultater gjennom ditt kompetanseløft.


Utdannelsens 6 moduler er på MBA-nivå og inneholder følgende:

Modul 1: Personalledelse & psykologi

Modulen personalledelse og psykologi gir deg en solid teoretisk og praktisk kunnskap om HR, personalledelse, psykologi, kommunikasjon og kompetanseutvikling. Dermed utvikler du dine evner som personalleder.

Blant annet:

- Personalpolitikk og HR, personalplanlegging

- Kompetanseutvikling og -styring

- Medarbeiderutvikling og lederutvikling

- Motivasjon og arbeidspsykologi

- Personalutvikling og HRD

- Medarbeidernes adferdsmønstre

- Konflikter og konflikthåndtering

- Organisasjon, HR & personalledelse
- Samarbeidsforhold og motivasjon
- Meglinger og konfliktløsningsmetoder
- De nye medarbeiderutviklingssamtalene

- Gjennomføring av et strukturert intervju

- Spørreteknikk
- Aktiv lytting, kroppsspråk

- Språk

- Intervjuøvelser

- Positiv psykologi

- Gruppeprosesser, teambuilding og kommunikasjon

- Mm.

 
Ca 150-siders lesing med e-learning-case, online-oppgave og online-tilbakemelding med evaluering. Valgfri kursdag, den 28.05.14, kl. 9.00-16.00 på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. 

Modul 2: Forandringsledelse

Bli bedre til å takle forandringer ut ifra en praktisk vinkel. Dermed sikrer du at forandringens momentum ikke går tapt. Bli bevisst på din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamikk, psykologi og syklus.

Modulen setter fokus på de ledermessige, psykologiske og kommunikative mekanismene i forhold til forandringer, blant annet

- Business Process Reengineering
- Fusjoner

- Forandringsprosjekter

- Forandringsmål

- Lederverktøyer for forandring
- Forandringsledelse som strategi
- Forandringsledelse og -kommunikasjon
- Den strategiske forandringsprosessen
- Fusjons- og sammenslåingsprosesser
- Motstand mot forandring

- Kobling av teori og modellgjennomgang av forandringsprosjekter
- Kotters modell til forandringsledelse
- Forandringskommunikasjon: Slik motiverer du
- Forskjellige typer av reaksjonsmønstre ved forandringer

- Mm.
  
Modulen inkluderer ekstra avsnitt med verktøyer og metoder innenfor avansert forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlegginger, fusjoner, samt nedskjæringer.
 
Ca 150-siders lesing med e-learning-case, online-oppgave og online-tilbakemelding med evaluering. Valgfri kursdag, den 25.08.14, kl. 9.00-16.00  på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.
 

Modul 3:  Forretningsutvikling og strategi

Modulen setter fokus på moderne lederteori og ledelse som selvstendig profesjon, blant annet en overordnet forståelse av hvordan du arbeider strategisk i den nåværende komplekse markedssituasjonen.

Du får utvalgte analyseredskaper til å arbeide med operasjonell strategi i din hverdag som leder, samt innblikk i hvordan du som leder aktivt kan koble din organisasjons strategi med dine daglige lederoppgaver. Blant annet:

- Lederrollen, oppgaver og utfordringer
- Overordnet strategiarbeid som peilemerke
- Den operasjonelle strategis "håndtak", analyseredskaper, mm.
- Strategisk overblikk
- Medarbeider, kunde, bunnlinje
- Implementering av forretningsstrategien
- Integrert forretningsledelse i et strategisk perspektiv
- Kundefokusering

- Ledermetoder for den erfarne leder

- McKinseys 8-trinns-modell
- Engasjement og motivasjon
- Evaluering av lederinnsatser
- Målsetningstrategien og -verktøyer
- Suksess som strateg og leder

- Mm.

 
Modulen inkluderer ekstra avsnitt med lederverktøyer og metoder fra psykologiens verden, blant annet undervisning i avansert adferdspsykologi, organisasjonspsykologi, teambuilding, coaching, supervisjon, mentoring mm.
 
Ca 150-siders lesing med e-learning-case, online-oppgave og online-tilbakemelding med evaluering. Valgfri kursdag, den 28.10.14, kl. 9.00-16.00  på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.
 

Modul 4: Verdiskapende ledelse

Blant annet:
- Excellence-modellen
- Den verdiskapende leder
- Den nye økonomien
- Metodiske forståelser
- Strategisk personalledelse
- Organisasjonens kultur, klima og struktur
- Lederens nye roller
 
Coordinated Management of Meaningof Meaning:
- CMM-teori
- Kommunikasjon og samspill
- Kommunikasjon og koordinering
- Kunnskapsdeling Communities of practice
- Action Learning
- Teamledelse
- Systematisk organisasjonsforståelse
- Optimering av lederens handlerom
- Forståelse for HRM
- Gruppedynamikk og konflikthåndtering
- Dilemmalæring og -forståelse
 
Ca 150-siders lesing med e-learning-case, online-oppgave og online-tilbakemelding med evaluering. Valgfri kursdag, den 25.11.14, kl. 9.00-16.00  på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.
  

Modul 5: Resultatorientert ledelse

Blant annet:
 
- Belønningsledelse
- Karismatisk ledelse
- Situasjonsbestemt ledelse
- Verdibasert ledelse
- Lojalitetsbasert ledelse
- Anerkjennende ledelse
- Transformasjonsledelse
- Holistisk ledelse
 
Måling og evaluering:
- Balanced scorecard-modellen
- Sentraliserings-/desentraliseringsdilemma
- Kritiske suksesskriterier
- Fortløpende implementering
- Effektivitet og lønnsomhet
- Mm.


Ca 150-siders lesing med e-learning-case, online-oppgave og online-tilbakemelding med evaluering. Valgfri kursdag, den 28.01.15, kl. 9.00-16.00  på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.
  

Modul 6: Utviklende ledelse

Blant annet:

- Ledelse av organisatoriske forandringer
- Målrettet organisasjonsutvikling
- Den lærende organisasjonen
- Utvikling og implementering av kunnskapsdelingsstrategier

- Communities of practice
 
Strategisk utvikling:
- Coaching
- Følelsesmessig intelligens
- Sterkere nettverk
- Kreativitet og innovasjon R & D
- Lederens utviklingspsykologi
- Avansert samtaleteknikk
- De skjulte kommandoer
- Kriser og konflikter
- Megling og konfliktløsningsmetoder
- Narrative (historiefortellende) arbeidsmetoder
- Verbal- og non-verbal kommunikasjonstrening
 
Mål og resultater:
- Oppfølging av forretningsstrategien
- Den samlede virksomhetsstrategien
- Personlig handlingsplan
- Mm.
 
Ca 150-siders lesing med e-learning-case, online-oppgave og online-tilbakemelding med evaluering. Valgfri kursdag, den 24.03.15, kl. 9.00-16.00  på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo.
  

Eksamen

Blant annet en gjennomgang av hver kursdeltakers testresultater ved hver modul. Eksamen finner sted den 10. april 2015.


Både i e-learningsmodulene og på kursdagene setter underviserne fokus på de prosessene som finner sted i deltakernes virksomhet, samt hvilke muligheter og metoder deltakerne kan benytte seg av for å påvirke og optimere prosessene til gavn for virksomhetens utvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøyskole- og MBA-nivå, men gjøres lett tilgjengelig via en kombinasjon av faglig kunnskap og cases fra utvalgte virksomheter. Dessuten gir utdannelsen mulighet til å etablere nettverk med ledere på øverste nivå på tvers av en lang rekke ledende private og offentlige virksomheter.

Til hver modul vil det bli holdt en kursdag, inkludert en workshop som til sammen strekker seg over en hel dag. Her vil det bli mulighet for personlig sparring med en rekke toppledere, lærere fra Master-utdannelsene og profesjonelle næringslivspsykologer.
 

Hvem bør delta?

DIP-utdannelsen er designet og målrettet til både nye og erfarne ledere og konsulenter, f.eks.:

- Direktører, eier-ledere og konsernsjefer

- Ledere og konsulenter på vei mot øverste ledernivå

- Funksjonsledere: markedsføringssjefer, økonomisjefer,

  produksjonssjefer, IT-sjefer, utviklingssjefer, salgssjefer,

  kundesjefer, kontorsjefer, osv.

- Avdelingsledere

- Mellomledere

- Nøkkelmedarbeidere i konsernstaber

- Prosjektledere

- Ledelses- og managementskonsulenter
 

Undervisningsform

Ved påmelding til kurset mottar deltakerne et passord og et brukernavn som gir direkte adgang til undervisningssidene, bibliotekene og linksidene som er koblet til undervisningen. Samtidig får deltakerne adgang til et online-forum med eksperter og fagfolk som bidrar underveis i kursforløpet med innlegg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltakeren også muligheten til å komme i kontakt med de andre kursdeltakerne. Undervisningen er konkret og jobbrelatert og kurset er slik tilrettelagt at deltakeren kan bruke innlæringen direkte i forbindelse med daglige arbeidsoppgaver.
 

Forberedelse:

Før kursets start fyller man ut et omfattende spørreskjema som, når vi har behandlet svarene, viser deltakerens læringsprofil og deltakerens nivå innenfor ledelse. Profilen vil bli sammenlignet med deltakerens resultater ved den avsluttende eksamenen.
 

Krav til utstyr:

For å kunne delta på DIP-utdannelsen, må du ha adgang

til en PC med internett-tilkobling og en e-postadresse.

Kontakt PROBANA
For personlig rådgivning, kontakt vennligst PROBANA på

telefon +45 45 76 58 58 eller send en e-post.

Emner


Ledelse Utdanning Probana Business School Norge Probana
ad