PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-v%C3%A6rdibaseret-ledelse-kr%C3%A6ver-professionelle-redskaber-18964
ad

PROBANA: Værdibaseret ledelse kræver professionelle redskaber

Pressemeddelelse oktober 2, 2014 Mini MBA Efteruddanelse Ledelse Værdibaseret ledelse Probana

Værdibaseret ledelse er med stor entusiasme blevet integreret i det danske erhvervsliv.

Værdibaseret ledelse særlig væsentlig, hvis organisationen er i konstant forandring og er baseret på viden som den primære ressource. Dermed kan værdibaseret ledelse tolkes, som at afspejle den samfundsmæssige udvikling i retning af et videnssamfund. Værdibaseret ledelse sætter fokus på de moralske holdninger i organisationen. Værdierne anvendes således som parametre for, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og mindre godt.

Dermed kommer ledelsens opgave til at bestå i at definere, skabe og kommunikere de værdier, som de ønsker, skal karakterisere organisationens kultur. Denne information fra ledelsen bruger medarbejderne til at nå frem til en forståelse af rammerne for, hvad der er acceptabel adfærd i henhold til ledelsens vision.

Værdibaseret ledelse kan derfor betegnes som indirekte ledelse. Således kan et stærkt værdigrundlag i en organisation få medarbejderne til at udføre de rette arbejdsopgaver på eget initiativ uden at få direkte instrukser fra ledelsessiden. Ydermere vil et sådant værdigrundlag få medarbejderne til at arbejde sammen mod et fælles mål, igen uden eksplicit pres og magtudøvelse. Således er værdibaseret ledelse en slags anti-ledelse, idet værdibaseret ledelse i visse tilfælde helt kan erstatte den konventionelle, rationelle og regelbaserede styring og ledelse. Ved at skabe et stærkt, fælles værdigrundlag hos medarbejderne påvirker man altså handlinger, beslutninger og prioriteringer i hele virksomheden.

Hos PROBANA Business School har vi specialiseret os i, at give lederen de mest brugbare og professionelle værktøjer, så man herved kan styre sig igennem en hektisk hverdag, og have kompetencer, der ruster ens beslutningstagen. Danmarks største virksomheder har allerede tilmeldt sig af flere omgange på den anerkendte Mini MBA. Læs mere på www.probana.com/dip.asp

Kontakter


Emner


Mini MBA Efteruddanelse Ledelse Værdibaseret ledelse Probana
ad