PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-uddannelse-og-udvikling-skaber-konkurrencem%C3%A6ssige-fordele-18831
ad

PROBANA: Uddannelse og udvikling skaber konkurrencemæssige fordele

Pressemeddelelse september 19, 2014 Efteruddannelse Probana HR Management

Forandring siges at være det eneste konstante i moderne virksomheder. Globaliseringen af danske virksomheder kræver, at medarbejdere i stigende grad udviser fleksibilitet og omstillingsparathed. Probana Business School imødekommer virksomhedernes krav om fleksibilitet ved at tilbyde en uddannelsesform der er uafhængig af tid og sted.

En virksomheds evne til at tiltrække, udvikle og fastholde talent er en af dens største konkurrencemæssige fordele. Fokus på udvikling og uddannelse har en stor tiltrækningskraft på de talentfulde medarbejdere der er nødvendige for at opretholde et højt niveau af fleksibilitet og innovation. Flere virksomheder går bort fra den passive træning over mod en mere aktiv læringsproces der kobles sammen med virksomhedens overordnede strategier. 

Uddannelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer er værdiskabende og nødvendig, hvis de danske virksomheder vil klare sig i den globale økonomi. HR området har derfor fået en mere strategisk rolle idet talent management og uddannelse skal kædes sammen med virksomhedens overordnede strategier. Human Resource Development (HRD) bliver nødt til at forholde sig til forandringer udenfor virksomheden, idet den globale konkurrence stiller krav til de danske virksomheders omstillingsparathed. Probanas Masterclass i HR (MCH) fokuser blandt andet på nyere trends inden for HRD samt de globale udfordringer HR personalet i stigende grad må forholde sig til. Dette inkluderer en ændring af den traditionelle træningsfunktion, talent management og fordelene ved en mangfoldig arbejdsstyrke. 

Probana Business School er det naturlige valg når en virksomhed vil udvikle sine medarbejdere. Blended Learning giver med sin kombination af e-learning og kursusdage den fleksibilitet der er nødvendig i en travl hverdag. Det alsidige kursusudbud giver desuden rig mulighed for at understøtte den overordnede virksomhedsstrategi med nye kompetencer.

Kontakter


Emner


Efteruddannelse Probana HR Management
ad