PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-pr%C3%A6senterer-lean-12374
ad

Probana præsenterer LEAN

Pressemeddelelse september 11, 2011 Uddannelse

LEAN filosofien skaber grobund for kontinuerlige forbedringer

Aktivkurser 1
Logo

Den moderne medarbejder kræver indflydelse og medbestemmelse på sin arbejdssituation. De kræver også et arbejde der giver mening og ikke er præget af overflødige rutiner. Ved en rigtig anvendelse af LEAN metoden kan virksomheder skabe den ramme der sikrer medarbejderne maksimal indflydelse og samtidig renses arbejdsprocesserne for værdiløse procedurer.

Kort sagt handler LEAN om at skabe mere værdi for kunden med færre ressourcer. I en LEAN virksomhed ændres fokus fra isoleret at behandle de områder der kan forbedres til en optimering af hele serviceflowet. Ved hjælp af en værdistrømsanalyse findes og elimineres spildområder. Således får virksomheden bedre styr på sine interne processer, skaber en hurtigere og bedre service og mindre stressede medarbejdere. Desuden bliver virksomheden bedre til at respondere på kundernes skiftende ønsker og den skiftende volumen af kunder og arbejde. Man taler om en forøgelse af virksomhedens konkurrencedygtighed.

LEAN presser en virksomhed til at tage sine vaner og arbejdsprocesser op til revision. Det er en proces, som i princippet aldrig slutter fordi virksomheden hver dag skal revurdere sine opgaver og måden hvorpå de løses. LEAN kræver inddragelse af medarbejderne da de er nøglen til forandringen, men det er ledelsens opgave at holde fast i systemet.

Probanas LEAN projektlederuddannelse har til formål at give deltagerne ny viden og inspiration samt forståelse for LEAN principperne. LEAN handler om at effektivisere de dele af organisationen eller virksomheden, som skaber værdi for kunden. Og fjerne alt det der er uden værdi. Kursisterne vil komme helt i dybden med LEAN og få danske virksomhedslederes svar på, hvordan LEAN-metoderne implementeres og bruges bedst muligt her og nu.

Nærmere information finder de på www.probana.com/lean.asp

Kontakter


Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad