PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-modstand-mod-forandring-18907
ad

PROBANA: Modstand mod forandring

Pressemeddelelse september 25, 2014 Probana Forandring Modstand

Organisationer der accepterer de korrekte forandringer, er organisationer der er parate til vækst.

Forandringer kan være til stor frustration for medarbejdere, der bliver direkte påvirket af disse organisatoriske ændringer. Dette kan medføre forskellige former for modstand mod forandringen, hvilket kan have konsekvenser for implementeringen af forandringerne. Forventningerne til implementeringen af strategiske forandringer vil ofte ikke blive opfyldt, hvis medarbejderne arbejder imod forandringerne.

Der er flere måder at differentiere forandringer på. Én mulig inddeling kan foretages efter, hvad der igangsætter forandringen, og her kan overordnet skelnes mellem to typer af forandringer: 

  1. De forandringer som organisationen selv beslutter at gennemføre, som eksempelvis fusioner, nye    arbejdsgange, strukturændringer og strategiske tiltag.
  2. De forandringer der sker i det omgivende samfund, som virksomheden ikke har kontrol over - eksempelvis ny lovgivning eller konkurrentens introduktion af nye produkter.

Det vigtigste at huske på i denne sammenhæng er, at begge forandringstyper kræver tilvænning, uanset om de opleves som positive eller negative.

Når en virksomhed foretager forandringer, medfører det ofte uvished og uro blandt medarbejderne. Det kan umiddelbart skyldes, at ændringer på højere niveauer ofte ikke har mulighed for at inddrage alle medarbejdere i den ofte komplekse beslutning, som en større forandring er. Hvordan synes du man kan forbedre virksomhedens kommunikationsniveau så modstanden mod forandring minimeres og medarbejderne føler sig tilstrækkeligt informeret i hele processen? Hvis du vil vide mere omkring hvordan Probana tror, at din virksomhed kan acceptere forandring, samt øge informationsniveauet til medarbejderne så de ikke føler sig tabt i forandringsprocessen klik da ind på www.probana.com/forandring.asp og læs mere.

Kontakter


Emner


Probana Forandring Modstand
ad