PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-ledelse-er-anerkendelse-af-menneskelige-behov-og-bundlinje-19052
ad

PROBANA: Ledelse er anerkendelse af menneskelige behov og bundlinje

Pressemeddelelse oktober 10, 2014 Probana Mini MBA Ledelse Efteruddannelse Motivation

Ledelse er et mangesidet koncept, og som leder skal du kunne navigere i en verden, som dels styres af menneskelige behov og dels af bundlinjen.

Lederens primære rolle er at skabe økonomiske resultater. Samtidig er det PROBANA Business Schools erfaring, at der i de seneste år er kommet mere og mere fokus på medarbejdernes behov og motivation.

For at kunne skabe resultater skal lederen være i stand til at motivere medarbejderne og på den måde skabe engagement og arbejdsglæde. Der findes ikke en entydig definition af medarbejdermotivation, som ledere kan anvende for at motivere. Grunden til det er for første at menneskelige behov er subjektive, og for det andet er der en teoretiskdiskussion af, hvilke faktorer som er motiverende.

Den grundlæggende uoverensstemmelse der er imellem motivationsteorier omhandler hvilke motivationsfaktorer, der påvirker arbejdsindsatsen. Nogle teoretikere mener, at løn er det primære redskab til at fremme motivationen. Dette kaldes de ydre motivationsfaktorer. Andre teoretikere er fortalere for, at selve jobindholdet skaber motivation, hvilket kaldes de indre motivationsfaktorer.

Herzberg er en af de mest anerkendte motivationsteoretikere. Hans teori baserer sig på at de ydre motivationsfaktorer, som han kalder Hygiejnefaktorer, reducerer og forhindrer utilfredshed. De indre motivationsfaktorer, som han kalder Motivationsfaktorer, kan modsat fremme motivationen og tilfredsheden i jobbet. Med andre ord er de to typer faktorer afhængige af hinanden. Herzbergs pointe er, at de ydre faktorer kun motiverer på kort sigt. Det vil sige at, faktorer såsom løn, fysisk arbejdsmiljø, jobsikkerhed og frynsegoder kun motiverer i starten. Herefter er det ifølge Herzberg de indre faktorer såsom ansvar, meningsfyldt arbejde og anerkendelse som er motiverende.

I PROBANA Business School arbejder vi med en grundantagelse om, at alle mennesker motiveres forskelligt. Det er derfor vigtigt som leder at have kendskab til og kunne anvende differentierede motivationsteorier. De forskellige tilgange til motivation ligger op til forskellige ledelsesformer. Eksempelvis er belønningsledelse og resultatorienteret ledelse udtryk for ledelsesformer, der tilgodeser medarbejdere, der motiveres igennem ydre faktorer. På den anden side er selvledelse en ledelsesstil, som tilgodeser medarbejdere, der motiveres igennem indre faktorer.

Forskellen på om medarbejderne motiveres igennem indre eller ydre faktorer er som sagt subjektiv. Alligevel er det almenkendt at nyuddannede og unge medarbejdere generelt ofte motiveres af ydre faktorer, hvorimod medarbejdere med længere erfaring ofte motiveres af indre faktorer. Derudover er der også forskel på hvilken branche og dermed medarbejdergruppe man har med at gøre. Lavtlønnede fagfolk motiveres oftere af ydre faktorer, hvorimod højtlønnede akademikere som regel motiveres af indre faktorer.

Med PROBANAs Mini MBA får du kendskab til forskellige tilgange til motivation og ledelsesformer som kan optimere og bidrage til at skabe resultater på bundlinjen. Uddannelsen er centreret om ledelsesaspekter, og er velegnet til ledere som har flere års erfaring. PROBANAs tilgang er dels at give en teoretisk indførsel i de nyeste tendenser indenfor ledelsesteori, og dels at omsætte den teoretiske viden til praktiske værktøjer der virker i hverdagen. Med PROBANAs Mini MBA får du således inspiration til lederrollen, og bliver samtidig godt rustet til at omsætte den nye viden i din hverdag.

Læs mere om PROBANAs Mini MBA her: http://www.probana.com/dip.asp

Kontakter


Emner


Probana Mini MBA Ledelse Efteruddannelse Motivation
ad