PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-l%C3%B8fter-livslang-l%C3%A6ring-22552
ad

PROBANA løfter livslang læring

Pressemeddelelse maj 6, 2016 Probana Business School Vækst Livslang læring Efteruddannelse Ledelse

Danmarks politikere laver store uddannelsesreformer, der skal sikre Danmark fortsat vækst og velfærd. Målet er at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse, og her er livslang læring helt afgørende for at højne uddannelsesniveauet og styrke konkurrence- og sammenhængskraften i det danske samfund.

PROBANA Business School ønsker at bidrage til at skabe dette uddannelsessystem i verdensklasse – for det er en opgave, som det offentlige ikke kan løfte alene. Der går ikke en dag uden, at nye danske ledere tilmelder sig en Mini MBA hos PROBANA. Den store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et stort behov for uddannelse og livslang læring. Et behov, som det offentlige ikke opfylder i dag. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

Flere tusinde ledere fra Danmarks største og mest anerkendte virksomheder har gennemført en Mini MBA hos PROBANA, og hver fjerde leder vil gerne bygge ovenpå med en MBA. Det, PROBANA kan tilbyde med en MBA, er samme høje faglighed som på andre MBA-uddannelser – dog tilpasset et moderne arbejdsmarked og et moderne familieliv.

PROBANA revolutionerer markedet for uddannelser – og denne forandring stiller nogle sig på bagbenene over. PROBANA vurderer, at det er en kendsgerning, at flere af de udenlandske udbydere, der bryster sig af at have MBA, kommer alt for let til deres akkreditering. PROBANA kan til enhver tid få en international MBA-akkreditering, men hos PROBANA vil vi hellere forhandle med de knalddygtige rektorer og undervisere, vi har i Danmark, og opnå dansk MBA-akkreditering. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

For mens de offentlige uddannelsesinstitutioner udvikler gode forskere og akademiske baser og gør et solidt arbejde med at uddanne Danmarks ungdom, så er deres uddannelser som regel ikke erhvervsrettede. Mange modne erhvervsledere fravælger de ungdommelige studiemiljøer og det overvældende akademiske tidsforbrug. Det er fuldt forståeligt. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

Og hvad er det så, vi gør anderledes hos PROBANA, siden modne erhvervsfolk vælger os igen og igen?
Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på en dertil udviklet platform, samarbejde med spændende kursusdeltagere på hold samt traditionel undervisning, har PROBANA skabt en ramme om lederuddannelse, som virksomheder og ledere har stor glæde og værdi af. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

Alle PROBANAS undervisere er valgt ud fra idealet om, at lederuddannelse i dag ikke bør være, hvad den var for tyve år siden. De fleste ledere i dag har et stort teoretisk fundament, når det gælder økonomi, strategi og management. Derfor efterspørger de ikke alene viden på dette felt, men især også inden for de redskaber, der gavner dem i deres daglige ledelsesarbejde. Psykologi, som hjælper både når det gælder medarbejderledelse, udvikling og forhandling – men også værktøjer inden for kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling, der giver fokus og styrke i det personlige lederskab, der er forudsætning for al anden ledelse. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

PROBANA tilpasser alle sine uddannelser til den moderne leder, der nægter at spilde sin tid. Som moden erhvervsleder ønsker man ikke at sidde på skolebænken hver torsdag aften to år i træk på Handelshøjskolen. Dels er tiden ikke til det, og dels er det mangel på respekt for deres ledererfaring.

I løbet af de seneste år har PROBANA efteruddannet kendte og ukendte topchefer, direktører, ledere og mellemledere fra den private såvel som den offentlige sektor. De har alle det til fælles, at de er modne ledere, der uden PROBANA ville stå forladte hen i forbindelse med deres vigtige efteruddannelse.

Når modne erhvervsfolk fra samtlige KFX-virksomheder bliver ved med at investere i PROBANAs kurser, er det fordi, PROBANA udfylder et vakuum i samfundet. I løbet af de seneste år har PROBANA tilbudt efteruddannelse til snart 20.000 top- og mellemledere, og beregninger viser, at inden for et par år vil det tal stige til 60.000 ledere.

Denne store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et gigantisk behov for uddannelse, som det offentlige ikke løfter i dag. Og det i en periode, hvor hele Danmark og verden skriger på kompetence. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

PROBANA har lige nu succes over hele jorden, og PROBANA kan hvert øjeblik det skal være sige ja tak til en MBA-akkreditering fra et amerikansk universitet. Men PROBANA mener, at det ville være forkert, når vi har så dygtige undervisere på danske universiteter og uddannelsesinstitutioner, og derfor vil PROBANA hellere samarbejde med universiteter på dansk grund.
I stedet for at vælge den hurtige løsning gør PROBANA, hvad der er bedst for Danmark, og er med til at indfri de danske politikernes mål om livslang læring. Læs med på http://www.probana.com/xl.asp

Kontakter


Emner


Probana Business School Vækst Livslang læring Efteruddannelse Ledelse
ad