PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-l%C3%B8fter-livslang-l%C3%A6ring-19095
ad

PROBANA LØFTER LIVSLANG LÆRING

Pressemeddelelse oktober 17, 2014 Probana Efteruddannelse Ledelse Mini MBA

Danmarks politikere laver store uddannelsesreformer, der skal sikre Danmark fortsat vækst og velfærd. Målet er at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse, og her er livslang læring helt afgørende for at højne uddannelsesniveauet og styrke konkurrence- og sammenhængskraften i det danske samfund.

PROBANA Business School ønsker at bidrage til at skabe dette uddannelsessystem i verdensklasse – for det er en opgave, som det offentlige ikke kan løfte alene. Der går ikke en dag uden, at nye danske ledere tilmelder sig en Mini MBA hos PROBANA. Den store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et stort behov for uddannelse og livslang læring. Et behov, som det offentlige ikke opfylder i dag.

Flere tusinde ledere fra Danmarks største og mest anerkendte virksomheder har gennemført en Mini MBA hos PROBANA.

Mens de offentlige uddannelsesinstitutioner udvikler gode forskere og akademiske baser og gør et solidt arbejde med at uddanne Danmarks ungdom, så er deres uddannelser som regel ikke erhvervsrettede. Mange modne erhvervsledere fravælger de ungdommelige studiemiljøer og det overvældende akademiske tidsforbrug. Det er fuldt forståeligt.

Og hvad er det så, vi gør anderledes hos PROBANA, siden modne erhvervsfolk vælger os igen og igen?

Probana leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få sin videreuddannelse og kompetenceløft til at gå op med en hverdag, hvor der samtidig skal være plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning på en dertil udviklet platform, samarbejde med spændende kursusdeltagere på hold samt traditionel undervisning, har PROBANA skabt en ramme om lederuddannelse, som virksomheder og ledere har stor glæde og værdi af.

Alle PROBANAS undervisere er valgt ud fra idealet om, at lederuddannelse i dag ikke bør være, hvad den var for tyve år siden. De fleste ledere i dag har et stort teoretisk fundament, når det gælder økonomi, strategi og management. Derfor efterspørger de ikke alene viden på dette felt, men især også inden for de redskaber, der gavner dem i deres daglige ledelsesarbejde. Psykologi, som hjælper både når det gælder medarbejderledelse, udvikling og forhandling – men også værktøjer inden for kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling, der giver fokus og styrke i det personlige lederskab, der er forudsætning for al anden ledelse.

PROBANA tilpasser alle sine uddannelser til den moderne leder, der nægter at spilde sin tid. Som moden erhvervsleder ønsker man ikke at sidde på skolebænken hver torsdag aften to år i træk på Handelshøjskolen. Dels er tiden ikke til det, og dels er det mangel på respekt for deres ledererfaring.

I løbet af de seneste år har PROBANA efteruddannet kendte og ukendte topchefer, direktører, ledere og mellemledere fra den private såvel som den offentlige sektor. De har alle det til fælles, at de er modne ledere, der uden PROBANA ville stå forladte hen i forbindelse med deres vigtige efteruddannelse.

Læs mere her: http://www.probana.com/dip.asp

Kontakter


Emner


Probana Efteruddannelse Ledelse Mini MBA
ad