PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-har-for-alvor-sat-effektiv-e-learning-p%C3%A5-dagsordenen-i-2013-15538
ad

PROBANA har for alvor sat effektiv e-learning på dagsordenen i 2013.

Pressemeddelelse april 15, 2013 Uddannelse

PROBANA har for alvor sat effektiv e-learning på dagsordenen i 2013. Der er gjort ud fra den betragtning, at endagskurser eller tredagskurser ikke nytter, hvis man for alvor skal tillære sig og forstå nye metoder og faglige discipliner inden for ledelse, psykologi og kommunikation.

Logo til pressemeddelelser

I år regner PROBANA med, at der deltager mere end 5000 ledere og personaleansvarlige på PROBANAs attraktive palette af e-learning uddannelser. Deltagerne er bredt repræsenteret fra landets største private og offentlige virksomheder, herunder A.P. Møller, Grundfos, Danske Bank, Nordea, de forskellige ministerier og styrelser samt kommunerne.

PROBANA har valgt at kombinere e-learning med kursusdage. Underviserne, der fortrinsvis har en længere videregående uddannelser og kommer fra landets største virksomheder, går til værks ud fra mottoet: "Lær selv det basale via PROBANAs online uddannelsesplatforme på internettet, så vi sammen kan gå i dybden omkring det vigtigste på kursusdagene og forelæsningerne". Der er bred enighed om, at dette er vejen frem.

”Hvor mange gange har man ikke selv oplevet kursusdage, hvor der vedvarende er blevet stillet irrelevante spørgsmål fra deltagere, der ikke har forstået emnet eller ikke har været på samme niveau, som de øvrige deltagere?” Siger en talsmand fra PROBANA.

Hos PROBANA har deltagerne på forhånd mulighed for at sætte sig ind i den grundlæggende teori inden for et givent læringsområde. På denne måde er deltagerne sikret, at de får det mest optimale udbytte af undervisningen på kursusdagene, der typisk gennemføres med et interval på 4 uger i løbet af 3 måneder.

"Ny viden og læring skal have lov til at forplante sig.” Mener PROBANA. ”Det kræver ofte fordybelse, inden man kan forstå og bearbejde konkrete problemstillinger inden for et avanceret ledelsesområde eller inden for konkrete faglige discipliner.”

Dette gælder for ledere og medarbejdere på alle niveauer. "Præcis dette er kilden til vores succes i dag" Siger uddannelsesredaktionen hos PROBANA. "I 90'erne oplevede vi, at der var brug for korte kurser med tilhørende overfladisk inspiration og networking, men især i disse år oplever vi at alle, uanset placering i virksomhederne, ønsker fordybelse og forståelse. Man ønsker værktøjer, der kan benyttes i kontrollerede processer i organisationerne, og dette kræver, at man sætter sig godt ind i de forskellige læringsområder."

PROBANA benytter de længere videregående uddannelser som inspirationskilde.

"Man må ikke betvivle universiteternes og CBS' traditionelle tilgang til de videnstunge områder. PROBANA sætter blot spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke er kommet længere mht. efteruddannelser af professionelle erhvervsfolk samt deres lidt støvede holdning til de nye læringsmuligheder via e-learning. Den grundlæggende, stærke viden og behandling af læringsområder inden for psykologien og ledelse skal dog fortsat hentes hos universiteterne. Vores e-learningplatforme er i høj grad inspireret af undervisningen på de videregående uddannelser, og det er også i dette spændingsfelt, vi ser fremtiden inden for e-learning" Udtaler PROBANAs uddannelsesredaktion.

PROBANA er i dag landets førende leverandør af blended learning (e-learning kombineret med kursusdage) for ledere og personaleansvarlige. Sidste år registrerede virksomheden mere end 5000 deltagere på virksomhedens åbne forelæsninger, der fandt sted på Radisson Blu Royal Hotel, Marriott Hotel i København og på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Her blev virksomheden mødt med både ros og komplimenter fra både kunder og kolleger.

”Korte kursusforløb nytter ikke, hvis man vil lære og forstå faglige discipliner inden for ledelse, psykologi og HRM. Undersøgelser viser, at halvdelen af det indlærte, som kursister modtager på et dagskursus, glemmes efter 20 minutter og efter tre dage er mere end 75 % glemt.” Udtaler PROBANA. ”Vi måler hver måned indlæringsresultaterne hos kursisterne på vores e-learningplatforme, og tilbagemeldingerne viser, at e-learning kombineret med den rette pædagogik og funktionalitet skaber enestående resultater på alle niveauer. Resultaterne viser, at der generelt huskes mere end 60 % efter et normalt dagskursus kombineret med e-learning. På baggrund af repetitionsmulighederne på e-learningplatformene er det muligt at opnå endnu bedre indlæringsresultater. PROBANAs undersøgelser viser også, at når man er bevidst om sine kompetencer forud for et læringsforløb, så bliver indlæringstiden væsentligt kortere.” Sidstnævnte har været målbart, idet PROBANA i mere end 13 år har bedt deres kursister udfylde kompetenceprofiler før de starter på et kursus eller en uddannelse.

”E-learning via internettet giver en unik læringsplatform for professionelle erhvervsfolk, der til daglig har travlt og ikke har mulighed for at rive hele dage eller uger ud af kalenderen til at efteruddanne sig.” Siger PROBANA. "Kombinationen af kursusdage, der understøttes af undervisning via e-learning, har med kort varsel samlet hele eliten af ledere og personaleansvarlige fra både den private og offentlige sektor - dels pga. et stigende behov for ny viden, og dels fordi der er frihed til lære og blive inspireret på uddannelserne når og hvor, det passer ind i kalenderen.” Fortsætter en talsmand fra PROBANAs store uddannelsesredaktion, hvor der i dag er flere end 50 fastansatte medarbejdere.

PROBANA forklarer: ”Som leder og personaleansvarlig bombarderes man dagligt med mange forskelligartede informationer om og krav til, hvordan en moderne leder ideelt set skal være. Men én ting er der enighed om: Lederrollen og de betingelser, som ledere og personaleansvarlige skal fungere under, har forandret sig meget i løbet af de sidste år. Vi lever i dag i et samfund, hvis strukturer og handlemåder konstant forandrer sig. Udviklingen påvirker i høj grad også arbejdsmarkedet og dets aktører, og gør det nødvendigt at udvikle kompetencer såsom fleksibilitet og omstillingsparathed - både hos virksomhederne generelt, men også hos lederne og medarbejderne, som i kraft af deres høje kvalifikationer har flere forventninger til deres leder end tidligere. Den moderne leder står derfor over for store og anderledes udfordringer end for blot få år siden - og det er, hvad enten man er ansat i den private eller offentlige sektor.”

Med udgangspunkt i de krav og betingelser, der stilles til moderne ledere, er det nødvendigt, at danske virksomheder giver deres ansatte mulighed for at udvikle sig. En udvikling, der er nødvendig for, at også virksomhederne kan forny sig og dermed forblive konkurrencedygtige. For at denne udvikling imidlertid bliver virkelighed, må danske ledere og andre personaleansvarlige følge med de strømninger, der præger det danske arbejdsmarked. En måde at gøre det på er ved at videreudvikle deres lederkompetencer, så de svarer til de krav, der stilles til den moderne leder.

PROBANAs uddannelser fokuserer bl.a. på den nyeste viden og er inspireret af cand.merc.-studierne og MBA-uddannelserne fra universiteterne. På samtlige uddannelser har man indhentet best practice værktøjer og metoder direkte fra landets største virksomheder. Informationer, der stilles gratis til rådighed for deltagerne, og som giver både deltagerne og deltagernes virksomheder en bred vifte af nye, effektive ledelsesmetoder og værktøjer at gå i gang med at bruge.

PROBANA – som på latin betyder ”erfaring” - er i dag landets førende inden for efteruddannelse af ledere.

PROBANA er en dynamisk uddannelses- og konsulentvirksomhed med et stærkt afsæt i rådgivnings- og forskningsaktiviteter inden for ledelse, HR, psykologi, kommunikation og e-learning. Med udgangspunkt i blended learning og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og virksomheder. Virksomheden blev grundlagt i 1992 og er 100 % danskejet. Vi servicerer kunder i hele verden.

Personale-/uddannelsesansvarlige fra hele landet giver PROBANA topkarakterer i deres egne offentliggjorte vurderinger »Læs anbefalinger/vurderinger herwww.PROBANA.com/acitat.asp

PROBANAs medarbejdere

Hos os møder De professionelle medarbejdere, undervisere og konsulenter, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden en praktisk betydning, så den kan bruges effektivt - både i private og offentlige virksomheder.

PROBANAs blended learning

Vores uddannelsesprogram omfatter et stort antal åbne kurser inden for lederudvikling, human resource management, psykologi og personlig udvikling. Valgmulighederne er mange, og sandsynligheden for, at De finder en eller flere uddannelser, der passer præcis til Dem og Deres medarbejdere, er tilsvarende stor. Samtlige forløb kombineres med kursusdage, forelæsninger på handelshøjskoleniveau og e-learning med personlig kontakt til kolleger, eksperter, fagfolk og undervisere.

PROBANAs undervisere og samarbejdspartnere

Vores kurser og uddannelser gennemføres i tæt samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere, der alle er anerkendte for deres skarpe ekspertise og faglige viden.  Læs mere på www.PROBANA.com

Masterclass i Kommunikation - www.probana.com/kom.asp

Masterclass i Psykologi - www.probana.com/psy.asp

Masterclass i HRM - www.probana.com/mch.asp

Executive Master Programme - http://www.probana.com/emp.asp

HR MAster - www.probana.com/hrm.asp

HR-Konsulent - http://www.probana.com/hrk.asp

Personalejura - http://www.probana.com/pjur.asp

Chefsekretær - http://www.probana.com/hrs.asp

Fra Leder til HR ansvarlig - http://www.probana.com/hrd.asp

Proceskonsulent - http://www.probana.com/puk.asp

Erhvervspsykologi - http://www.probana.com/epu.asp

Coach-uddnnelsen - http://probana.com/cou.asp

Stress management - http://www.probana.com/stress.asp

Arbejdsmiljøkonsulent - http://www.probana.com/smk_lau.asp

Effektiv Kommunikation - http://www.probana.com/ekl.asp

Integrationskonsulent - http://www.probana.com/iku.asp

Emner


Uddannelse


ad