PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-globalisering-stiller-nye-krav-til-ledelse-20245
ad

PROBANA: Globalisering stiller nye krav til ledelse

Pressemeddelelse maj 12, 2015 Ledelse Mini MBA

Globaliseringen er kommet for at blive. Og det skal vi sætte pris på. Den stigende globalisering betyder nemlig, at dansk erhvervsliv får adgang til nye markeder, udenlandske talenter, nye netværk og ny knowhow.

Men en øget globalisering er også lig med en øget kompleksitet og stiller derfor nye, store krav til virksomheder og ledere. Det er helt afgørende, at danske virksomheder og danske ledere ikke står stille, men løbende uddanner sig til at lede og agere i en global forretningsverden med mange krav, regler, metoder og forretningsgange, som ikke nødvendigvis kendetegner det danske erhvervsklima. Som leder skal du i dag ikke blot kunne tænke ud af boksen – du skal kunne tænke ud over landegrænser. Læs med på http://www.minimba.dk

Netop det faktum kan være en udfordring for mange. Af samme grund har mange virksomheder handlet og er i dag godt i gang med at ruste lederstaben til også at være de bedste ledere i en global kontekst. Vi ved det hos Probana, fordi vi på vores Mini-MBA efteruddanner rigtig mange af de ledere, der nu og i fremtiden skal være globale ledere. Vores Mini-MBA efteruddanner ledere, som er fælles om at have hele verden som arbejdsplads.  Læs med på http://www.minimba.dk

International konkurrence kalder på innovative ledere

Skal Danmark fastholde og forbedre positionen på det internationale marked, kræver det et kompetence- og uddannelsesmæssigt løft på alle planer. Og det er helt afgørende, at lederne går forrest og videreuddanner sig, så de er rustet til de udfordringer, danske virksomheder står over for nu og i fremtiden. Hvis vi i Danmark skal være dygtigere, mere effektive og mere opfindsomme end konkurrenterne, og det skal vi, så kræver det stærke ledere. Læs med på http://www.minimba.dk

Den støt stigende internationale konkurrence, som mange danske virksomheder oplever, stiller ikke kun nye krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejdere og ledere. Den internationale konkurrence stiller også krav til virksomhedernes evne til innovation. Hvad der var en cutting edge løsning i går, er det ikke i morgen. Derfor skal der konstant tænkes i ny innovation, og det kræver moderne ledere med fingeren på pulsen. Og ikke kun den danske puls, men den globale puls. Det er derfor ekstremt afgørende for succes eller det modsatte, at danske virksomheder investerer i at talentudvikle deres ledere til at kunne lede og inspirere medarbejderne, så virksomhedens evne til innovation får daglig næring fra de hænder og hjerner, der udgør virksomhedens motor. Læs med på http://www.minimba.dk

Vi hører tit fra de mange virksomheder, der år efter år sender deres ledere på vores Mini-MBA, at styrken i efteruddannelsen ligger i mikset mellem teori og praksis. Man kan ikke blive en god leder alene ved at læse en bog, og man kan heller ikke blive det, hvis man udelukkende henter sin inspiration fra hverdagen. At udvikle og videreudvikle ledere til en globaliseret verden handler om at kombinere teori med praksis. Det har vi stor respekt for og derfor også stort fokus på som en del af Probana’s Mini-MBA. Det er afgørende for os, at de værktøjer, ledere bliver introduceret til hos Probana, ikke bare er ny viden i form af teori, men også konkrete værktøjer, der fra dag et kan anvendes i praksis. Læs med på http://www.minimba.dk

Både teori og konkret knowhow kommer blandt andet fra anerkendte topledere med internationalt udsyn, der som gæsteforelæsere på vores Mini-MBA flittigt deler ud af viden, indsigt og erfaringer fra et rigt liv på den globale scene. Hos Probana handler det om at videreformidle best practise gennem de bedste ledere, der ved, hvad det kræver at lede en virksomhed i en til stadighed mere globaliseret verden. Læs med på http://www.minimba.dk

Ledelse skal gøre forskellige kulturer til en styrke

Når vi har sagt globalisering, har vi også sagt kulturelle forskelle. Den større globalisering og internationale konkurrence betyder også, at danske virksomheder i stigende grad ansætter medarbejdere fra og i udlandet.

Her er personaleledelse, forandringsledelse og værdiskabende ledelse nogle af de kompetencer, der er helt afgørende for, at de kulturelle forskelle tages alvorligt – og udnyttes – på alle niveauer i virksomhederne. Kultur smitter af på vores værdier, normer og måder at tænke på – og det kan give udfordringer på arbejdspladsen, hvis lederne ikke forholder sig til dette og tager det alvorligt i den daglige personaleledelse. Læs med på http://www.minimba.dk

Hos Probana har vi i mere end fem år taget højde for dette i vores populære Mini-MBA, hvor vi giver konkrete værktøjer til at sikre, at globaliseringen, og dermed også flere kulturer på arbejdspladsen, bliver til en styrke hos virksomhederne. Det er ledelsen, der er nøglen til, at udenlandske talenter bliver en integreret del af virksomheden. I den sammenhæng er en firmabil og adgang til en daglig frugtkurv ikke tilstrækkeligt. De udenlandske talenter skal se og mærke, at de er en del af et fælleskab, og at deres kompetencer er hentet ind i virksomheden for at gøre en forskel. At integrere forskellige kulturer i virksomheden er derfor en ledelsesopgave, som vil fylde mere og mere i de kommende år i takt med, at danske virksomheder vil ansætte flere udenlandske kollegaer. Og det kommer danske virksomheder til at gøre. Den danske arbejdsstyrke rummer ikke nok hænder og hjerner til at skabe ny innovation, vækst og fremdrift. Det handler derfor om at udvikle danske ledere til at lede og motivere en mangfoldighed af danske og udenlandske talenter, der sammen kan og skal løfte dansk erhvervsliv ud over landets grænser. Læs med på http://www.minimba.dk

Kontakter


Emner


Ledelse Mini MBA
ad