PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/probana-fyringer-kan-koste-dyrt-18158
Annonce: håndværkerhjælp

PROBANA: Fyringer kan koste dyrt

Pressemeddelelse maj 23, 2014 Medarbeidere Arbejdsret Fyringer Probana Personalejura

Er afskedigelsen usaglig, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale godtgørelse til den afskedigede.

I forbindelse med de senere års økonomiske krise har mange virksomheder set sig nødsaget til at skære ned på medarbejderstaben. Det er normalt sagligt at afskedige medarbejdere, hvis afskedigelserne skyldes nedskæringer eller omstruktureringer. I en række sager de senere år har der dog været eksempler på, at arbejdsgivere har været lidt for hurtigt ude og er kommet i problemer med hensyn til grundlaget for afskedigelserne og håndteringen heraf. Selvom en nedskæringsrunde som det klare udgangspunkt er saglig, skal arbejdsgiveren ved selve udvælgelsen af, hvem eller hvilke af medarbejderne, der skal afskediges, holde sig de saglige kriterier for øje. Herudover skal afskedigelserne som nævnt være nødvendiggjort af nedskæringer eller omstruktureringer. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse også kunne dokumentere, at en afskedigelse reelt fører til besparelse, ellers risikerer arbejdsgiveren at skulle betale en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Probana tilbyder en af Danmarks førende uddannelser i personalejura – MasterClass i Personalejura. Uddannelsen giver dig et indblik i de forskellige ansættelsesretlige regler og problemstillinger fra ansættelse til fratrædelse, samt indsigt og forståelse for de forskellige aftalesystemer, overenskomster, love og praksisser.

Ligesom alle andre uddannelser hos Probana er uddannelsen baseret på blended learning, som er en kombination af e-learning og kursusdage, hvorfor den tilbyder den fleksibilitet, som mange erhvervsfolk kræver i en hektisk hverdag, hvor skole, arbejde og familie skal gå op i en højere enhed.

Læs mere om Probanas MasterClass i Personalejura og tilmeld dig her: http://www.probana.com/pjur.asp

Kontakter


Emner


Medarbeidere Arbejdsret Fyringer Probana Personalejura
Annonce: håndværkerhjælp