PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/positiv-psykologi-motivation-og-livsgl%C3%A6de-12086
ad

Positiv psykologi, motivation og livsglæde

Pressemeddelelse juni 17, 2011 Erhverv

Det nyeste skud på stammen inden for ledelse & psykolog er Positiv Psykologi, der giver viden og værktøjer til at øge vores trivsel og generelle glæde ved livet i alle henseender. Den nye store deltidsuddannelse, MasterClass i Psykologi, se www.probana.com/psy.asp - Som har deltagere med fra næsten alle de store private & offentlige virksomheder - Har sat Positiv Psykologi på dagsordenen. Læs med nedenfor

Aktivkurser
Logo

"Kommunikation", "personlig udvikling", "samspil", etc. er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der stor fokus på i erhvervslivet lige nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi handler bl.a. om, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden.

Uddannelsen trækker på landets dygtigste psykologer, og undervisningsforløbet er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation.

Modul 1: Personlighedsteori, forsvarsmekanismer & udvikling

Herunder:
- Personlighedspsykologiske teorier.
- Personligheds-/Identitetsbegrebets udvikling.
- Teorier om psykologi i et historisk perspektiv.
- Samfundsmæssige betingelsers betydning for psykologi.
- Normalitet og afvigelse, sundhed og psykosociale funktioner.
- Teorier om emotioner.
- Følelsesmæssig intelligens (EQ).
- Emotioners indflydelse på tænkning og udvikling.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 23.08.11 kl. 9.00-16.00 på Hotel Marriott i København.

Modul 2: Identitetsudvikling - Positiv psykologi

Herunder:

- Socialpsykologi og udvikling.
- Den livslange udvikling.
- Den individuelle læring.
- Socialisation og interkulturel psykologi.
- Psykologi i hverdagen?
- Mobning.
- Tryghed og udfordringer.
- Sundhed og psykosociale funktioner.
- Stress i en fleksibel verden
- Sammenhæng i privatliv og arbejdsliv.
- Tidens psykologi & udvikling.
- Positiv psykologi.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 28.09.11 kl. 9.00-16.00 på Hotel Marriott i København.

Modul 3: Kognition og indlæring

Herunder:

- De kognitive funktioner.
- Teorier om kognition.
- Den livslange udvikling.
- Den individuelle læring
- Socialisation og interkulturel psykologi.
- Forholdet mellem kognition, emotion og motivation.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.10.10 kl. 9.00-16.00 på Hotel Marriott i København.

Modul 4: Angst, sorg og kriser.

Modulet sætter fokus på de forskellige teorier om angst, sorg

og kriser. Målet er her, at du udover en viden om disse områder både bliver i stand til at forholde dig kritisk til disse teorier, og samtidig får øget dine handlemuligheder og kompetencer.

- Selvværd og selvtillid.
- Spørge- & lytteteknikker.
- Kognitiv adfærdsterapi - teori og praksis.
- Panik- & helbredsangst og fobier.
- OCD, depression, mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag

den 22.11.11 kl. 9.00-16.00 på Hotel Marriott i København.

Modul 5: Arbejdspsykologi, stress, coping

Herunder:
- Den humanistiske organisationspsykologi.
- OU tankegangen, individ og organisation.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Intervention og forandringsprocesser.
- Ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling.
- Læringsteorierne og den lærende organisation.
- Organisations- og socialpsykologi
- Systemisk teori og metode
- Social konstruktionisme
- Analytisk psykologi
- Kompleksitetsteori
- Organisations- og managementteori
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 24.01.12 kl. 9.00-16.00 på Hotel Marriott i København.

Modul 6: Kommunikation, motivation & samarbejde

Herunder:

- Kommunikationsteorier og metoder
- Forskellige strategier og metoder til at arbejde med kommunikation og social kompetence
- Sprogets betydning for kommunikation
- Narrativer
- Sociale relationer, interaktion og kommunikation.
- Kropssprog – nonverbal kommunikation
- Appriciative Inquiry.
- Storytelling
- Proceskonsultation
- Konflikthåndtering.
- Mediation.
- Sprogbrug, effektivitets- og høflighedsstrategier.
- Krop, stemme og gennemslagskraft.
- Opmærksomhed på egen sprogbrug.
- Følelser og behov i kommunikationen.
- Kommunikationsstil, selvværd og selvtillid.
- Angst og usikkerhed som forhindring og som drivkraft.
- Ligeværdighed i dialogen.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 22.02.12 kl. 9.00-16.00 på Hotel Marriott i København.

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 29. februar 2012.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række undervisere, psykologer, ledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.

Hvem bør deltage

Uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne personaleansvarlige, ledere & HR-konsulenter, fx.

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.
- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer, produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer, kundechefer, kontorchefer, etc.
- Afdelingsledere
- Mellemledere
- Nøglemedarbejdere i koncernstabe
- Ledere af projekter
- Ledelses- & management konsulenter

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de

øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte

på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt Aktiv Kurser
For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på
telefon 4576 58 58 eller send en e-mail peter.joensen@probana.com

Emner


Erhverv
Zip og hent alle filer
ad