PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/pnp-byg-a-s-fastholder-h%C3%B8jt-momentum-23491

PNP BYG A/S fastholder højt momentum

Pressemeddelelse marts 21, 2017 Facaderenovering Tårnby- og Vægterparken PNP-BYG A/S Håndværksvirksomheder Frederiks Have Regnskab 2016 Vinduesudskiftning Carsten Jensen Den Sønderjyske By

Med skarp fokus på kernekompetencer indenfor energioptimering gennem udskiftning af vinduer, tage og facader fortsatte entreprenørvirksomheden fra Rødovre i 2016 fire års uafbrudt vækst i både omsætning, indtjening og bruttoresultat

- Dygtige medarbejdere, få fejl og mangler og stor troværdighed blandt en bred kreds af trofaste kunder, der i vidt omfang anbefaler os til andre bygherrer.

Det er ejer og administrerende direktør i entreprenørselskabet PNP BYG A/S i Rødovre Carsten Jensen, der i kølvandet på fem års fortsat, stabil vækst, stiller skarpt på kodeordene i virksomhedens succes – en succes, der i det netop afsluttede regnskab for 2016 lagde knap femten procent til indtjeningen og næsten 11 procent til bruttoresultatet, der landede på knap 43 millioner kroner.

- Det handler om godt håndværk, tillid og troværdighed både i forhold til kunder, samarbejdspartnere og beboerne i de ejendomme vi renoverer, konkluderer Carsten Jensen og fortsætter:

Unikke kompetencer

- Vi gør det, vi er gode til, opsamler løbende vores erfaringer og har med afsæt i samarbejde med mangeårige samarbejdspartnere og en stor egenproduktion, der omfatter tømrer- og blikkenslagerarbejde, specialiseret os i udskiftning af vinduer, renovering af facader og etablering af nye lune tagkonstruktioner.

- På den måde har vi gennem 40 år opbygget unikke kompetencer på vores felt, og vi sætter en ære i altid at holde vores aftaler og leve op til kundernes og beboernes forventninger.

Bløde værdier

- For, understreger Carsten Jensen, det handler ikke kun om altid at levere høj håndværksmæssig kvalitet til tiden og prisen. Kravet er i lige så høj grad at gennemføre arbejdet med udstrakte hensyn til beboerne i de ejendomme, vi renoverer. Beboernes ve og vel undervejs i byggeprocessen er et afgørende parameter for succes.

- Derfor har vi konstant de bløde værdier i fokus, og vi arbejder konstant på at udvikle medarbejdernes sociale kompetencer med henblik på altid at sikre minimale gener og en positiv dialog med beboerne. Respekt, høflighed og ordholdenhed samt løbende information om byggeriets fremdrift er også i forhold til beboerne ufravigelige krav til alle medarbejderne.

Den fortrukne renoveringspartner

Carsten Jensen pointerer, at PNP BYG A/S gennem virksomhedens skarpe fokus på håndtering og udvikling af de bløde værdier stiller virksomheden stærkt i konkurrencen om opgaverne, og han forventer fortsat vækst også i det kommende år.

- Rigtig mange af hovedstadens boligområder står foran opdatering og energirenovering, og vi møder stor tillid til vores kompetencer i markedet, hvor boligselskaber, ejer- og andelsboligforeninger, kommuner og byggerådgivere på grund af vores sociale kompetencer selv henvender sig for at invitere os med i konkurrencer, ligesom vi jævnligt får tildelt opgaver fra eksisterende kunder helt uden konkurrence.

- På den baggrund ser vi positivt på fremtiden, og vi forventer fortsat vækst i årene frem, fastslår Carsten Jensen, idet han samtidig slår fast, at målet er en stabil og kontrolleret overskudsgivende vækst.

Kontrolleret vækst

- Det er vores ambition at udvikle virksomheden til Storkøbenhavns foretrukne partner på renovering og energioptimering af klimaskærme, men vækst uden afkast har ingen interesse, og virksomhedens vækst må aldrig ske på bekostning af et højt håndværksmæssigt kvalitetsniveau og fortsat udvikling af de bløde værdier, fastslår Carsten Jensen og slutter:

- En stramt styret kontrolleret vækst, høj håndværksmæssig kvalitet, skarp fokus på de bløde værdier, gensidig tillid og positiv dialog med bygherrer og beboere udgør selve virksomhedens DNA, som vi aldrig vil slippe.

Rammetekst:

PNP BYG A/S, der inklusiv samarbejdspartnere beskæftiger ca 100 medarbejdere, satte sidste år satte kronen på fem års fortsat vækst med en trecifret millionomsætning og et resultat, der voksede femten procent til 16,3 millioner kroner før skat og genererede et endeligt resultat på 12,7 millioner kroner efter skat.

Virksomheden, som i 2016 - foruden etablering af op mod 15.000 kvadratmeter nye tagkonstruktioner med tilhørende facaderenovering – var inde i over 1000 boliger i forbindelse med udskiftning af 15.000 vinduer i hovedstadens boligområder, forventer med afsæt i en ordrebeholdning på et trecifret millionbeløb fortsat vækst også i 2017.

PNP BYG A/S er netop nu blandt andet aktuel med aflevering af Tårnby- og Vægterparken, hvor virksomheden over de sidste tre år har renoveret facader og udskiftet vinduer i 1000 lejligheder, ligesom virksomheden netop har afleveret Egmont Kollegiet, der har fået nye energivinduer.

Derudover har PNP Byg A/S i starten af året taget hul på facaderenovering og vinduesudskiftning i 303 lejligheder i Den Sønderjyske By på Frederiksberg, ligesom virksomheden blandt andet er aktuel med etablering af nye facader, tag og altanbeklædninger samt udskiftning af vinduer og døre i bebyggelsen Frederiks Have.

Kontakter


Carsten Jensen

Ejer og administrerende direktør
PNP-BYG A/S
[email protected]******** Vis...
40747*** Vis...

Emner


Facaderenovering Tårnby- og Vægterparken PNP-BYG A/S Håndværksvirksomheder Frederiks Have Regnskab 2016 Vinduesudskiftning Carsten Jensen Den Sønderjyske By
Carsten Jensen PNP BYG A/S
- Vi vil være Storkøbenhavns foretrukne partner på energioptimering af klimaskærme, konstaterer PNP BYG A/S ejer og administrerende direktør Carsten Jensen, som her er fotograferet på besøg i A/B Mosgården, hvor virksomheden etablerer nyt tag med solceller og renoverer vinduer i samtlige lejligheder.
Hent | 1,85 MB | 1469 x 2218 | .jpg

Carsten Jensen PNP BYG A/S
- Vi vil være Storkøbenhavns foretrukne partner på energioptimering af klimaskærme, konstaterer PNP BYG A/S ejer og administrerende direktør Carsten Jensen, som her er fotograferet på besøg i A/B Mosgården, hvor virksomheden etablerer nyt tag med solceller og renoverer vinduer i samtlige lejligheder.
Hent | 1,97 MB | 1306 x 1971 | .jpg

Carsten Jensen PNP BYG A/S
- Vi vil være Storkøbenhavns foretrukne partner på energioptimering af klimaskærme, konstaterer PNP BYG A/S ejer og administrerende direktør Carsten Jensen, som her er fotograferet på besøg i A/B Mosgården, hvor virksomheden etablerer nyt tag med solceller og renoverer vinduer i samtlige lejligheder.
Hent | 1,57 MB | 1306 x 1971 | .jpg

PNP BYG Årsrapport 2016
Hent | 4,48 MB | .pdf

Zip og hent alle filer