PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/personlighed-og-kommunikation-15772
ad

Personlighed og kommunikation

Pressemeddelelse maj 13, 2013 Uddannelse

Udarbejdet af PROBANA Business School

Logo til pressemeddelelser

 

Kommunikationens betydning er ofte baseret på en antagelse om, at medarbejderne bliver motiverede af, at deres leder jævnligt giver feedback på deres arbejde. Derudover også at lederen forstår at kommunikere forskellige tiltag på en effektiv og konstruktiv facon og inddrager medarbejderne i forhold til de daglige gøremål.´

Ledelse er ikke en entydig størrelse og indeholder mange facetter, men det generelle, som ligger bag alle ledelsesstile, er lederens personlige kvaliteter i relation til eksempelvis at give feedback, behandle medarbejdere forskelligt og vise nærvær. De menneskelige kvaliteter kan handle om selvbevidsthed, selvregulering, indfølingsevne etc.

I det følgende afsnit vil to tilgange til personlighed, ledelse og kommunikation blive introduceret. Læs mere om ledelse her: PROBANA - Mini MBA 

Imagedannelse
Formålet med afsnittet er at se på, hvilke signaler en leder sender til sine kolleger, blive bevidst om dette og derved åbne en mulighed for ændring af visse elementer.

Et image er det billede, andre mennesker får af en person. Alle mennesker udsender et sådant ydre billede, men det udsendte billede er ikke nødvendigvis bevidst og det, som vi ønsker at udstråle. At aflæse images er noget, vi som mennesker gør hele tiden og lader os inspirere meget af.

Vi kan således lade os påvirke af vores daglige omgivelser i såvel familien som på arbejdspladsen, i golfklubben etc. Vi tager også erfaringer med os fra tidligere, og disse erfaringer indvirker på, hvem vi er i dag, og hvilket image vi ønsker at have.

I forskellige sammenhænge har vi forskellige roller, og disse forskellige roller er ofte forbundet med forskellige images. Når vi bevæger os i det offentlige rum og eksempelvis går på café eller i teatret, skifter vi ofte påklædning og væremåde i forhold til, hvordan vi ser ud og gebærder os, når vi er derhjemme. Vi påtager os en rolle.

En person, der optræder sammenhængende og forudsigeligt, vil vække større troværdighed omkring sin person, end en person, der optræder usammenhængende og uforudsigeligt. I relation til at skifte mellem forskellige roller skal en leder være opmærksom på, at evnen til at kunne skifte mellem roller ikke kun er en positiv egenskab, men kan blive opfattet som utroværdigt af medarbejderne.

En metode, som i de fleste tilfælde ikke fejler, er, at lederen viser åbenhed omkring budskabet. Ved at udstråle interesse og venlighed over for modtageren af budskabet skaber disse egenskaber automatisk en større chance for, at budskabet bliver modtaget som påtænkt, idet forstyrrende elementer er eliminerede.

Undersøgelser viser, at personlige egenskaber er relativt stabile i voksenalderen. Det kan derfor være en fordel, såfremt man i sociale sammenhænge føler sig misforstået eller på anden måde uhensigtsmæssigt behandlet, at forsøge at ændre på sit image frem for på personligheden - sidstnævnte er langt sværere at ændre. Imagedannelse handler ikke om at ændre personligheden, men om at ændre indtrykket af personligheden i de retninger, der vil fremme, at ens budskab forstås og accepteres af den målgruppe, man ønsker at kommunikere med.

Ifølge psykologen Carl Erik Grennes, kan en indadvendt person ikke pludselig blive udadvendt. Den indadvendte person kan derimod forsøge at ændre sig så meget i retning af at blive udadvendt, at dette opfattes positivt af andre. Dette vil ofte være tilstrækkeligt til, at budskabet opfattes anderledes. 

Selvpræsentation er derfor essentiel for at få sit budskab ud. Selvpræsentation sker både gennem talesproget og ved hjælp af nonverbale signaler og er en del af den kommunikative adfærd. Kommunikation er tæt forbundet med psykologi og det kan være rigtig givende, at man som leder mestre begge disse discipliner. Læs mere om PROBANAs uddannelse indenfor psykologi her:

 

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad