PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/personaleomr%C3%A5det-boomer-10540
ad

Personaleområdet boomer

Pressemeddelelse juli 1, 2010 Uddannelse

Der sker meget inden for personaleområdet i denne tid, og der er faktisk flere opgaver samt jobåbninger ledige i denne sommer i landets største private & offentlige virksomheder. Som en nyhed, har Aktiv Kurser - Som er landets førende udbyder af merritgivende uddannelser inden for personaleområdet (med uddannelser både for de tungeste, mest erfarne Human Resource chefer og helt ned til nye inden for personaleledelse) - lavet en opslagstavle, som fremover viser samtlige ledige personalekonsulentopgaver samt ledige HR relaterede stillinger i landets største virksomheder.

Probanalogo

Opslagstavlen er at finde på de HR relaterede online uddannelser:

HR Masteruddannelsen, se www.hrmaster.dk

HR Konsulentuddannelsen, se www.hrk.se

HR Sekretæruddannelsen, se www.genvej.com

HR-Konsulentuddannelsen er suverænt landets største og mest anerkendte uddannelse inden for personaleområdet i dag, med mere end 400 deltagere årligt og med deltagere fra alle de store virksomheder og instituioner, lige fra Novo Nordisk til Forsvaret, og netop på denne uddannelse deltager både nye og erfarne HR folk.

Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning ifm. virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige.
 
HR-Konsulentuddannelsen, HRK, er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og belyser over seks moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for Human Ressource Management løses optimalt, og hvordan HR-konsulenten kan optimere processerne i organisationen.
 
Uddannelsens seks moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder flg.:
 
 
Modul 1: Personalepolitik og - administration
Herunder formulering af personalepolitik, begreber og
indhold. Virksomhedskultur, fusioner, politiker (ex. rygning, seniorpolitik, ligestilling, mv.), arbejdsmiljø, hjemme- og distancearbejde, personalepolitisk udviklingsarbejde, effektmåling, HR-Intranet, dataopsamling, personalestatistik, headcounts, kommunikation og videndeling, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit om forandringsledelse,
fusions- og sammenlægningsprocesser, værdibaseret ledelse, ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling. virksomhedskultur, Storytelling, arbejdsmiljø og stresshåndtering mv..
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.08.10, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
  
Modul 2: Rekruttering og udvælgelse
Herunder jobanalyser, søgning, annoncering, e-cruiting, ansættelsessamtaler, interview, samtale og lytteteknik, jura for ansættelsessamtalen, ansættelsesaftaler, screening, erhvervspsykologiske tests, referencetagning, prøvetidssamtaler, tiltrækning og fastholdelse, præstationsvurderinger, mv..
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret interviewteknik og psykologi, herunder interviewguides og evaluering.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.10.10, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
 
 
Modul 3: Medarbejderudvikling og -samtaler  
Herunder medarbejdersamtaler, personalebedømmelse, jobudvikling, organisationspsykologi, personaleplanlægning, uddannelsesplanlægning, Performancevurderinger, HR-værdikæden, kompetence-, talent- og karriereudvikling, holdningsundersøgelse, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, personlighedens psykologi og -varianter, appreciative inquiry, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, kommunikation, konfliktløsning, motivation, mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 22.11.10, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
  
Modul 4: Løn og kompensation
Herunder lønpolitik, lønregulering, lønsystemer, personalegoder og frynser, ydelser, chef og direktørløn, skat, ny løn, options, warrants, løntilskud, medarbejderaktier, obligationer, lønstatistik, mv..
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 20.01.11, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
   
Modul 5: Personalejura 
Herunder overenskomst- og aftalesystemet, Funktionærloven, Hovedaftalen, samarbejdsaftaler, kendelser, efterløn, varsling, strafbare forhold, EU-direktiver, faglig voldgift, Persondataloven, orlov, ansættelsesaftalen, dagpenge, Ferieloven, 120-dages reglen, arbejdskonflikter, ligebehandling, konkurrenceklausuler, udstationering, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 22.03.11, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
  
Modul 6: Afskedigelser 
Herunder opsigelser, fratrædelsessamtalen,  120-dages reglen, bortvisning, fritstilling, fratrædelsesaftaler, etik, genplacering, fratrædelsesårsager, advarsel, påtaler, suspension, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 24.05.11, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.
  
Eksamen 
Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved hvert modul. Eksamen finder sted d. 31. maj 2011.
 

HR-konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse.
 
Deltagerne lærer hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og

fremmest den grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte
virksomheder.
 
 
Hvem bør deltage  
Undervisningen henvender sig til HR-medarbejdere i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et "brush up". Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM.
 
 
Undervisningsform 
Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 
 
Forberedelse 
Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 
 
Krav til udstyr 
For at kunne deltage på HR-Konsulentuddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Emner


Uddannelse
ad