PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/personalejura-et-dynamisk-omr%C3%A5de-som-du-kan-l%C3%A6re-at-mestre-hos-probana-15753

Personalejura - et dynamisk område, som du kan lære at mestre hos PROBANA

Pressemeddelelse maj 10, 2013 Uddannelse

Ethvert ansættelsesforhold baseres på en aftale. Rent juridisk er et ansættelsesforhold derfor først og fremmest et kontraktforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder. Dette afspejles også i de retsregler, som reguleres i aftalen. I udgangspunktet reguleres også ansættelsesforholdet af de almindelige formueretlige og aftaleretlige regler, som også gælder for andre privatretlige aftaler som eksempelvis købsaftaler, lejeaftaler og entrepriseaftaler. Dertil kommer selvsagt hele den specielle retlige regulering, som gælder alene på ansættelsesrettens område.

Bechbruun probana

PROBANA Business School har i samarbejde med en af landets førende advokatvirksomhed Bech-Bruun udviklet en skræddersyet uddannelse der henvender sig til ledere og personaleansvarlige på alle niveauer i både den private og offentlige sektor. Personalejura uddannelsen kan være et meget komplekst område som du bør have indsigt i, hvis du som sagt beskæftigede dig med HR. Se Youtube: PROBANA - Personalejura.  

Personalejura er et specialeområde, hvor der på den ene side findes love og overenskomster, mens der på den anden side er mange forhold, hvor svaret ikke findes i selve lovteksten, men derimod i kutymer og retspraksis. Det er et dynamisk område, hvor der løbende sker ændringer og domsafgørelser, som danner præcedens for nye fortolkninger af regler og love.  

Personalejura omfatter de juridiske regler, der dækker tidsrummet fra rekrutteringen iværksættes til en periode efter ansættelsesforholdets ophør. Der er tale om forhold, som spænder bredt, f.eks. fra de spørgsmål, der stilles under ansættelsessamtalen, indholdet i ansættelseskontrakten, aftale om forskellige klausuler, aktieoptioner, en fratrædelsesaftale mm. til afskedigelse eller afvikling af medarbejderen.

Kendskab til og forståelse af reglerne indenfor personalejura vil styrke arbejdspladsens mulighed for at tilrettelægge og gennemføre en personalepolitik, der dels sikrer arbejdsgiverens interesser og dels sikrer, at både ledelsen og medarbejderne har kendskab til, hvordan konflikter undgås eller kan løses. Som leder er det vigtigt at have kendskab til de rettigheder og pligter, man har i relation til ejerkredsen. I forhold til de ansatte skal lederen have kendskab til personalejura for at kunne vurdere eksempelvis en retslig konflikt.

Måden hvorpå, personalejura og HR overlapper hinanden, er ved udarbejdelse af standarder, der gælder for personer med ledelsesmæssigt ansvar bl.a. i forbindelse med huskelister, personalehåndbøger, ansættelseskontrakter, konkurrenceklausuler, kundeklausuler, advarsels- og opsigelsesskrivelser og fratrædelsesaftaler. Se den Bech-Bruun stemplet personalejura uddannelse på PROBANA - Personalejura.

HR-afdelingen, ledelsen og personalejura

HR-afdelingens daglige arbejde påvirkes på mange måder af juraen og reguleringer i form af love og regler. Endvidere findes der uskrevne regler for alle processerne, som ikke er lovpligtige, f.eks. indenfor rekruttering. Her påtænkes etiske retningslinjer for brug af test, tidsfrister og tilbagemelding på afslag. Derudover gælder der yderligere regler for det offentlige, der blandt andet skal følge forvaltningsloven, hvilket betyder, at de skal give samtlige ansøgere svar på deres ansøgning.

I det hele taget bør virksomheder eller offentlige instanser, der ønsker at arbejde med mennesket på arbejdspladsen, tage stilling til og løbende reflektere over de tiltag, der gøres på arbejdspladsen i udviklingens navn. Hvordan indvirker tiltagene på de individer, vi har ansvaret for? Hvor går den etiske grænse for, hvor meget virksomheder kan tillade sig? Hvor går grænsen, når udviklingskravet griber ind i privatlivet? Som ansvarlig ham man en lang række forpligtelser overfor medarbejderne, så det kræves at du er opdateret og skaPROBANA - Personalejura.rp på personalejura området, fordi hvis du ikke er, kan det koste virksomheden dyrt. Læs mere på

Ansvar overfor medarbejdere kan inddeles i to områder, hvor det ene omhandler det etiske spørgsmål, og det andet omhandler lovgivning og minimumskrav. Alt dette kan du lære meget mere om gennem efteruddannelse hos PROBANA Business School. Se mere PROBANA - Kursuskatalog

Hvis du søger en mindre juratung uddannelse, der ikke omhandler personalejura fra A-Z bør du se nærmere på landets førende lederuddannelse. Den udbudte Mini MBA uddannelse (PROBANA - Mini MBA) fra PROBANA er år efter år erhvervslivets absolut mest eftertragtede. På uddannelsen stifter du bekendtskab med de vigtigste elementer du som leder skal forholde dig til hvis du vil have respekt, kontrol og kunne styre din virksomhed den rigtige vej. Årets deltagere får endvidere fornøjelsen af at stifte bekendtskab med kendte ansigter som Alfred Josefsen, Bolette Christensen, Henrik Krogh, Kresten Schultz Jørgensen, Chris MacDonald mv. Læs artiklen fra Berlinske Business her eller find din næste uddannelse gennem landets største uddannelsessite - finduddannelse.dk

Læs mere i Berliske Business artikel om PROBANA: og PROBANA - Berlinske Business

Læs mere på PROBANA - Mini MBA eller Følg os på: PROBANA Facebook, PROBANA LinkedIn, PROBANA Twitter, PROBANA Google+ eller PROBANA YouTube-video

Emner


Uddannelse