PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/personalejura-en-sp%C3%A6ndende-n%C3%B8dvendighed-12336
ad

Personalejura – en spændende nødvendighed

Pressemeddelelse august 30, 2011 Uddannelse

I takt med at verden bliver mere og mere digital, benytter flere og flere arbejdspladser sig af brugen af sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng.

Aktivkurser 1
Logo

Mange virksomheder har eksempelvis en Facebook-side, eller medarbejderne er tilknyttet den samme virksomhedsgruppe eller -side på LinkedIn. Dette er i de fleste tilfælde et markedsføringstiltag, men kan ligeledes fungere som internt/eksternt kommunikationsforum.

Medarbejdere i sådanne virksomheder opfordres ofte til at have professionelle profiler på de platforme, som firmaet agerer på. Det er i den forbindelse ekstremt vigtigt at have overblik over, hvorledes medarbejderne benytter de sociale medier, når det er synligt for alle, hvilken virksomhed de er tilknyttet.

Derudover er det ønskværdigt for mange virksomheder at have retningslinjer omkring tidsforbrug, kommunikation m.m. Der findes dog regler for, hvilke retningslinjer man som arbejdsgiver kan udstikke, så det ikke krænker medarbejdernes rettigheder.

Probana afholder en personalejurakonference i både København og Århus, som giver indsigt i de gældende lovgivninger omkring bl.a. regulering af medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden, samt hvorvidt det er tilladt at inkorporere disse retningslinjer i personalehåndbogen eller kontrakten. Derudover giver konferencen indblik i metoder og værktøjer til, hvordan dette skal omgås fremadrettet.

Konferencen vil desuden indeholde oplæg vedrørende følgende emner:

  • Overenskomster og samarbejdsaftaler
  • Ansættelsesbevisloven
  • Opsigelsesgangen
  • Sidste nyt på personalejurafronten
  • Diskussion og videndeling af praktiske erfaringer

Undervisningen leveres af Bech-Bruun, som er en af Danmarks førende advokatvirksomheder indenfor erhvervsjura.

Konferencen afholdes i København d. 5. september 2011 og i Århus d. 11. oktober 2011 så gå ind på Probanas hjemmeside, www.probana.com, og tilmeld dig, mens der stadig er ledige pladser.

Når du tilmelder dig, får du samtidig adgang til Probanas spændende onlinemodul, hvor du kan læse mere om de nyeste lovgivninger indenfor området.

Gå ind på Probanas hjemmeside og læs mere om konferencen på http://www.probana.com/invitation.personalejura.htm.

Kontakter


Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad