PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/patienternes-f%C3%A6lles-taler%C3%B8r-bliver-endnu-st%C3%A6rkere-10253
ad

Patienternes fælles talerør bliver endnu stærkere

Pressemeddelelse juni 4, 2010 Samfund

PTU indtræder i patientforeningernes Paraplyorganisation Danske Patienter, der nu repræsenterer mere end 810.000 medlemmer

Logo dp

I dag byder Danske Patienter velkommen til PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede,som medlemsforening i organisationen.

"Det er uhyre vigtigt at vi står sammen, hvis vi vil have patienternes interesser højt på den politiske dagsorden, så patienter kan sikres en sammenhængende indsats af højeste kvalitet. PTU er en meget seriøs forening, der kan bidrage positivt til vores fælles sag, og derfor er det en stor fornøjelse at byde foreningen velkommen i Danske Patienter.”udtaler Danske Patienters formand Lars Engberg.

PTU arbejder på at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom. Gennem interessevaretagelse, rådgivning, oplysning og fællesskab gør foreningen en stor forskel for de mere end 9.000 medlemmer, der får støtte i livet efter ulykken. Udover foreningen driver PTU et landsdækkende specialhospital, der årligt foretager 110.000 behandlinger af patienter med svære fysiske skader.

Formand for PTU, Holger Kallehauge, siger om medlemskabet af Danske Patienter:

"Arbejdet for bedre patientforhold styrkes, når vi står sammen, og derfor ser vi også frem til samarbejdet med de øvrige patientforeninger. Vi har stor erfaring at byde ind med, blandt andet i forhold til rehabilitering, som jo er ét af Danske Patienters fokusområder ".

Danske Patienter arbejder målrettet på at tale patienternes sag i forhold til politikere, myndigheder og sundhedsvæsenet, så der skabes gode muligheder for at bidrage til patientcentrerede beslutninger i sundhedsvæsenet.

Danske Patienter har nu 15 medlemsforeninger, der tilsammen repræsenterer 71 patientforeninger og 810.000 medlemmer.

Kontakt og yderligere information:
Danske Patienter: Formand Lars Engberg. Telefon: 40 14 66 64
PTU:                   Formand, Holger Kallehauge. Telefon: 38 87 37 11

--------------------------------------------------
Danske Patienter er paraplyorganisation for patientforeningerne i Danmark. Danske Patienter består af 15 foreninger med til sammen flere end 810.000 medlemmer. Astma-Allergi Forbundet, Colitis Crohn-Foreningen, Danmarks Lungeforening, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse,  Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen og Sjældne Diagnoser.

Kontakter


Emner


Samfund
ad