PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/patienter-underl%C3%A6gges-overl%C3%A6gen-22523
ad

Patienter underlægges overlægen

Pressemeddelelse april 27, 2016 Retspsykiatri Tvang overgreb

Retspsykiatriske Patienter holdes fast i ond cirkel

Antallet af retspsykiatriske patienter er er eksploderet.

Lægerne er ikke dommere. De prøver at forvalte den afgørelse, der er truffet af domstolen, hvor de skal kombinere behandling med forebyggelse af ny kriminalitet og misbrug, siger Niels Aagard Nielsen, sygeplejerske Sct. Hans Hospital. Men hvorfor skal de det? Et lægeansvar bør ikke være dømmende. En hjertelæge skal ikke kunne tvinges til at bede sine patinter om at holde op med at være stressede. Kan man virkelig få flere folk i reden ved at være dømmende kraft. Nils Holmquist Andersen (LAP, landsforeningen af psykiatribrugere) er ikke tvivl. Det sker at folk bliver dømt uden en retssal. Det er helt almindeligt at retspsykiatriske patienter bliver dømt for besiddelse af stoffer af overlægen. Herefter er straffen ubønhørlig og ofte på ubestemt tid. Men ingen gør noget ved det fordi at det er nok deres egen skyld. På den måde kan de dømte få straf på straf og bidrage til statistikken om at retspsykiatriske patienter er et øget tal man må leve med.

Flemming måtte ikke gå ud

Flemming blev grebet med 0,1 gram amfetamin. Det har kostet hans frihed på ubestemt tid. Han har siddet indespærret på 10 uger. Ingen dom, ingen sigtelse, kun at overlægen/versus klinikchefen Louise Behrend i Ballerup har skønnet at han er til fare for retssikkerheden.

Sådan behandler lægerne patienter, der er dømt til deres kram. Hvis du har drukket alkohol på din udgang. Mindst 1 uge uden udgang, max uendeligt. Hvis du har røget hash. 2 uger uden udgang - max uendeligt. Hvis du har haft sex som kan være mistænkeligt. 2 uger uden udgang. Max uendeligt. Hvis du har haft kontakt med mistænkelige personer. 2 uger - max uendeligt.

Kontakter


Emner


Retspsykiatri Tvang overgreb


ad