PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/partikler-fra-br%C3%A6ndefyring-skader-mindre-end-antaget-7162

Partikler fra brændefyring skader mindre end antaget

Pressemeddelelse maj 20, 2009

80 % af de indåndede partikler fra brænderøg forlader kroppen igen og efterlader ingen risiko for sygdom, påviser ny svensk analyse.

"Målinger viser tyve gange flere trafik-partikler end partikler fra brændefyring deponeret i organismen. Trafikpartiklernes overflade var samlet tre gange større end træ-partiklernes, og det er vigtigt, da flere studier har påvist, at det er partiklernes ydre, som afgør, hvordan helbredet påvirkes".

Det siger Jacob Löndahl - forsker på Avdelningen för Kärnfysik på Lunds Tekniska Høgskola under Lunds Universitet - til det svenske tidsskrift Forskning&Framsteg i forbindelse med offentliggørelse af nye målemetoder og analyser af partiklers helbredsmæssige påvirkning.

Jacob Löndahl målinger, der bygger på omfattende partikel-analyser, viser, at omkring 20 procent af de indåndede partikler fra brænderøg forbliver i organismen, mens ca. 66 procent af partiklerne fra bilers udstødning optages i organismen, og den svenske forsker forventer, at resultaterne får indflydelse på vurderingen af den helbredsrisiko, der er forbundet med træfyring og anden opvarmning med biomasse.

80 procent åndes ud igen

Det er partiklernes størrelse og egenskaber, der er årsag til, at partikler fra afbrænding af træ ikke optages i organismen i så stort omfang som hidtil antaget. Partiklerne fra træfyring indeholder ofte store mængder salte, som efter indånding suger fugt fra den menneskelige organisme og får partiklen til at vokse. Derved nedsættes risikoen for, at partiklen sætter sig fast i f.eks. luftvejene i en grad, så firs procent af de indåndede partikler fra f.eks. brænderøg forlader organismen igen ved udånding - og dermed altså ikke som hidtil antaget fører til øget risiko for luftvejssygdomme.

Partikler fra f.eks. dieselbilers udstødning er mindre end partikler fra brænderøg og optager ikke i samme grad fugt. De meget små partikler fæstner sig i langt højere grad i organismen, så kun cirka 33 procent forlader kroppen ved udånding, viser den nye analysemetode.

Håber på afbalanceret debat

- I brændeovnsbranchen har vi længe anket over, at forskerne kritikløst har sidestillet partikler uden skelen til arten, og vi håber, at den svenske undersøgelse fører til en revurdering af den påståede farlighed af røg fra brændeovne," siger Brian Mortensen fra Rais A/S.

Han håber på en mere afbalanceret diskussion om brændeovnsrøg end hidtil - en diskussion med fokus rettet mod brændeovnens samfundsmæssige fordele set i et klimaaspekt.

- Dermed ikke være sagt, at dårlig fyringskultur blot nu kan glemmes, og sammen med DAPO, Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne, fortsætter kampagnen for at få folk til at fyre rigtigt og med det rigtige brænde, slutter Brian Mortensen.

Yderligere oplysninger: Brian Mortensen på telefon 96 47 90 33.

Kontakter


Emner


Energi & Miljø