PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/osteoporoseforeningen-hilser-opr%C3%A5b-velkommen-24898
ad

Osteoporoseforeningen hilser opråb velkommen!

Pressemeddelelse oktober 3, 2018 Osteoporose Ulla knappe Etisk råd Knogleskørhed Satspuljemidler

Politikerne kaster små lunser efter sygdomme repræsenteret af mindre stærke patientforeninger og håber på, at det lukker munden på dem, mens de fastholder den skæve prioritering af sundhedsmilliarderne.

Landsformand Ulla Knappe 1
"Vi er kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.

Godt 550.000 danskere har knogleskørhed. Tallet er bekræftet af Sundhedsstyrelsen og WHO. Sygdommen koster næsten 12 milliarder kroner om året, som ikke mindst går til behandling af de brud, sygdommen fører med sig og følgevirkninger af brud såsom genoptræning og omkostninger i forbindelse med behov for hjemmepleje eller plejehjem.

Kun omkring 1/5 af alle de danskere, der lever med knogleskørhed er diagnosticeret, så de ved hjælp af medicin og livsstilsændringer kan reducere risikoen for at brække deres knogler. Halvdelen af alle osteoporotiske brud kan undgås, hvis sygdommen behandles. En øget opsporing og behandling af danskere med knogleskørhed kan derfor spare samfundet for milliarder af kroner og øge livskvaliteten for den enkelte og forhindre dødsfald. Det er ren win-win.

Osteoporoseforeningen har i årtier gjort politikerne opmærksomme på den enorme underprioritering af osteoporoseområdet, der er skyld i den mangelfulde opsporing af patienterne. Samtidig er behandlingstilbuddene rundt omkring i landet af vidt forskellig standard.

Det er derfor opløftende, at Etisk Råd nu har sat fokus på problemet med den ubalance, politikere prioriterer sundhedsmilliarderne på.

”Der er nogle rigtig syge mennesker, der har meget forskellig adgang til behandling ….. Vi kunne have en ambition om, hvordan vi som oplyst demokrati kan gøre det bedre”, udtalte Rådets formand, Gorm Greisel, den 30. september til 21 Søndag.

I det forløbne år har Sundhedsstyrelsen sammen med osteoporoseeksperter og Osteoporoseforeningen finkæmmet osteoporoseområdet med henblik på udgivelse af en rapport, der kortlægger, hvor der kan sættes ind for at få løftet området. Rapporten er et udslag af Folketingets tildeling af satspuljemidler på 0,5 millioner kroner i 2018 til et eftersyn af området. I 2019 er området tildelt 1,5 millioner kroner til en opfølgende plan.

En uendelig lille luns

”Vi er naturligvis glade for den øgede opmærksomhed. Omvendt er vi kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.

”Det er som om politikere har tendens til at vælge den letteste løsning hver gang. De sygdomme, der i forvejen har de største og stærkeste patientforeninger og nyder stor opmærksomhed – som fx kræftområdet, får tildelt enorme ressourcer, og der udvikles udførlige pakkeforløb, der sikrer, at der sætte ind med behandling så hurtigt som muligt over hele landet. Samtidig tildeles andre store sygdomme smålunser. Man kan få indtryk af, at det er for at lukke munden på os. Det er godt for kræftpatienterne, naturligvis, men det betyder, at andre store patientgrupper underprioriteres. Det er godt, at der er kommet fokus på uligheden, for prioriteringen af patientgrupper er en kilden opgave, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til”, fastslår Ulla Knappe, der hilser opråbet fra Etisk Råd velkommen.

Osteoporoseforeningen har ifølge Ulla Knappe efterlyst en national handlingsplan for knogleskørhed i årevis:

”En national handlingsplan på osteoporoseområdet vil betyde, at flere bliver opsporet og kommer i behandling, så de selv og samfundet spares for omkostningerne ved de brud, sygdommen fører med sig. Samtidig betyder det, at den 55-årige borger, der fx brækker underarmen i Holbæk ikke – som i dag – er bedre stillet end en jævnaldrende, der brækker underarmen på fx Lolland. I Holbæk tilbyder man automatisk patienten en undersøgelse, der kan afklare, om det er knogleskørhed, der ligger til grund for bruddet. Sådan er det imidlertid ikke langt de fleste steder. Det er uretfærdigt og en ulighed, som det er på tide, at der gøres op med. Danmarks 500.000 osteoporoseramte fortjener ikke længere at blive spist af med småbidder. At have knogleskørhed må ikke være som at have trukket en nitte.”

Kontakter


Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


Osteoporose Ulla knappe Etisk råd Knogleskørhed Satspuljemidler
Osteoporoseforeningens landsformand Ulla Knappe, 2
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Landsformand Ulla Knappe 1
"Vi er kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Landsformand Ulla Knappe 2
"Vi er kun alt for bevidste om, at der er tale om en uendelig lille luns i forhold til behovet og i forhold til, hvad andre fra politisk side højere prioriterede områder får tildelt”, siger Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad