PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/organiseringen-af-h%C3%B8reomr%C3%A5det-er-sl%C3%A5et-fejl-11962
ad

Organiseringen af høreområdet er slået fejl

Pressemeddelelse maj 17, 2011 Politik

Høreforeningen har send nedenstående brev til Sundhedsminister Bertel Haarder og Folketingets Sundhedsudvalg. Høreforeningen er utilfreds med, at Høreforeningen kun blev inviteret til indledende drøftelser om en ny organisering af høreområdet, men ikke bliver hørt, inden resultatet af arbejdet offentliggøres.

Foto af Soeren Dalmark

Høreforeningens landsmøde 2011 vedtog følgende udtalelse til Sundhedsministeriet:

Organiseringen af høreområdet er slået fejl
Høreforeningen venter utålmodigt på resultatet fra regeringens kulegravningsarbejde.

800.000 borgere er ramt af nedsat hørelse og andre høreproblemer. Derfor er det afgørende, at høreområdet er organiseret, så borgere med høretab bliver afhjulpet bedst og hurtigst muligt.

Men det er langt fra dagens virkelighed.

Dette indså et samlet folketing allerede i 2000, hvor man vedtog en lovændring, så borgere med høretab kunne købe deres høreapparat ved en privat forhandler med et offentligt tilskud. Denne taktik er slået fejl, og den er hverken en forbedring for den enkelte borger eller for den fælles offentlige økonomi.

Borgerne er dårligere stillet og har færre rettigheder, når de køber høreapparatet gennem en privat forhandler, end når de får det udleveret gennem det offentlige. Desuden er der store geografiske forskelle på borgernes muligheder alt efter, hvor i landet de bor.

Rent økonomisk er det faldet mange for brystet, at prisen for et høreapparat hos de private forhandlere aldrig er mindre end det offentlige tilskud. Særligt kommunerne er utilfredse med deres udgifter til tilskuddet til køb af høreapparater hos private forhandlere.

For at få klarhed over området, nedsatte regeringen i november et kulegravningsarbejde, der skal se på organiseringen af høreområdet.

Høreforeningen er utilfreds med, at Høreforeningen og de andre høringsberettigede kun blev inviteret til indledende drøftelser, men ikke bliver hørt, inden resultatet af arbejdet offentliggøres.

Høreforeningen ønsker, at høreområdet bliver organiseret under den udvidede fritvalgsordning, så det fortsat er en offentlig ydelse, og så borgerne fremover er sikret lige muligheder og rettigheder, uanset om de får deres høreapparater gennem en privat eller offentlig klinik og uanset, hvor i landet de er bosat.

Høreforeningens landsmøde
Kolding, den 14. maj 2011

Kontakter


Emner


Politik
ad