PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/openbim-studio-virtuelle-prototyper-i-fuld-skala-19797
Annonce: håndværkerhjælp

OpenBIM Studio - virtuelle prototyper i fuld skala

Pressemeddelelse februar 10, 2015 BIM Brugerinddragelse Kvalitetssikring OpenBIM Studio

BIM Equity introducerer OpenBIM Studio, der er et nyt BIM-baseret værktøj til brugerinddragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter.

OpenBIM Studio BIM Equity 01

OpenBIM Studio er et 3D-studie, der giver en ny måde at opleve byggeprojekter på - lang tid inden de er realiserede. I forbindelse med dialog-, design- og brugerinddragelsesprocesser sikrer OpenBIM Studio, at alle interessenter bliver involverede og får ejerskab til det konkrete bygge- eller renoveringsprojekt. OpenBIM Studio henvender sig til byggebranchens professionelle aktører, men er lige så relevant for ikke-faguddannede bygherrer og slutbrugere, for hvem en virkelighedstro oplevelse er mere informativ end plantegninger, regneark og visualiseringer.

Brugerinddragelse og kvalitetssikring
Mange ikke-fagpersoner har svært ved at afkode traditionelle plantegninger og har derfor vanskeligheder med at komme med kvalificerede bedømmelser af projekter på udviklings- eller designstadiet. Jo større projekter, desto sværere bliver det – selv for fagfolk – at overskue de informationer, som traditionelle modeller indeholder. Derfor bygger man på store, komplicerede og omkostningstunge projekter ofte “mock-ups” – model-udsnit i fuld skala – for at sikre, at alle involverede forstår de foreslåede løsninger. En langt billigere løsning, der også skaber et mere realistisk billede af det færdige projekt, er at tage BIM-modellen af projektet ind i OpenBIM Studio. Hermed får både rådgivere og brugerne en tidlig forståelse for projektets kvaliteter, ligesom de kan identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder, som kan rettes til, inden håndværkerne går i gang på byggepladsen. Og det er ikke kun et lille udsnit af projektet, som det er tilfældet når man bedømmer i en ”mock-up”, men det samlede projekt, der præsenteres og valideres digitalt.

Virkelighedsnære projektpræsentationer
I OpenBIM Studio træder folk ind i en 3D verden, der giver en realistisk 1:1 fornemmelse af rum og dybde. OpenBIM Studio kan bruges på alt fra sygehusbyggerier, kontorbyggerier, shopping centre, boligbyggerier, stationer, lufthavnsterminaler og butikker.  

Jonas N. Salih er administrerende direktør i BIM Equity og ser mange potentialer i OpenBIM Studio. ”Med OpenBIM Studio tilbyder vi nu bygherrer, arkitekter og ingeniører et redskab til brugerinddragelse, formidling og validering af deres projekter på et tidligt stadie. Når man træder ind i 3D-universet får man en helt ny forståelse af byggeriet, og hermed løfter rådgiverne eller bygherrerne projektkommunikationen til et andet niveau, da OpenBIM Studio giver mulighed for at skræddersy brugerinddragelsesprocessen til det stadie, projektet aktuelt befinder sig på. Med OpenBIM Studio gør vi nu de samme digitale værktøjer tilgængelige for byggebranchen, som bil- og flyindustrien i årevis har brugt til at designe, udvikle, afprøve og teste idéer og løsninger virtuelt”.

BIM Equity faciliterer præsentationer, validerings- og brugerinddragelsesprocesser fra deres nye lokaler på Strandlodsvej i København, hvor de har opstillet OpenBIM Studio i et rum dedikeret til 3D-formidling af projekter. Læs mere på http://openbimstudio.dk/

Kontakter


Emner


BIM Brugerinddragelse Kvalitetssikring OpenBIM Studio
Annonce: håndværkerhjælp