PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/op-mod-50-000-kroner-i-energitilskud-12552

Op mod 50.000 kroner i energitilskud

Pressemeddelelse oktober 20, 2011 Erhverv

Regeringens kommende energirenoveringspulje skal kaste et relativt højt beløb af sig, hvis at puljen skal blive en succes og sætte gang i væksten og energirenoveringer. Håndværksrådet mener, at tilskuddet skal være op mod 50.000 kroner for at virke efter hensigten.

Energihjem pressport

Efter nytår erstatter regeringen håndværkerfradraget med et nyt energirenoveringstilskud, der skal give et tilskud til grønne renoveringsprojekter. Men hvis at den kommende energipulje skal sætte gang i byggesektoren, erhvervslivet og ikke mindst energirenoveringer, er det nødvendigt, at tilskuddet bliver tilstrækkelig stort for at gøre det attraktivt for boligejerne.

”Vi skal op omkring et tilskud på 25.000 til 50.000 kroner, for at den her pulje kan rykke noget. Energirenoveringer kan nemt komme op over 100.000 kroner, og her nytter det ikke noget, at det reelle tilskud for eksempel er på 5000 kroner, som tilfældet er med det aktuelle håndværkerfradrag. Tilskuddet skal være langt højere, før at boligejerne får øje på at efterisolere og energirenovere,” siger Frank Korsholm, politisk chef hos Håndværksrådet, til Energihjem.dk.

Kan blive en dobbelt succes

Energirenoveringer såsom jordvarmeanlæg, solceller og andre grønne energiløsninger er økonomisk større investeringer, og derfor er det vigtigt, at tilskuddet til energirenoveringer bliver så højt og attraktivt, at boligejere og håndværkere kan se en gevinst i puljen.

”Hvis at beløbet er så stort, som jeg her nævner, kan det ende med både at blive en succes for boligejere og erhvervslivet, hvilket vil få gang i væksten og betyde ansættelser af nye medarbejdere, fordi der kommer flere opgaver ind. Men det er klart, at tilskuddet skal være attraktivt. Men bekymringen er selvfølgelig, at det bliver en lille pulje pga. den slunkne statskasse,” siger Frank Korsholm.

Han påpeger, at puljens samlede beløb muligvis skal op omkring tre milliarder kroner. Den seneste renoveringspulje i 2009 var på ca. 1,5 milliarder kroner.

Både Håndværksrådet og Statens Byggeforskningsinstitut fortæller til Energihjem.dk, at danskerne er klar til at kaste sig over energirenoveringer, og de ved, at det er vejen at gå. Dog frygter begge parter, at puljen, der kun skal løbe i 2012 og 2013, medfører en stop-and-go-effekt, fordi energirenoveringstilskuddet kun gælder en bestemt periode og ikke bliver et fast element.

Politikerne skal turde

Regeringen tager fat på energipuljen i forbindelse med de forestående finanslovsforhandlinger, og her er det vigtigt, at politikerne har de rette ambitioner med ind til forhandlingsbordet.

”Politikerne skal forstå, at jo større puljen og tilskuddet bliver, jo større en positiv effekt kan det få på håndværkssektoren, erhvervslivet og dermed det samlede statsbudget. Man skal turde at satse på den her pulje, fordi effekten kan blive stor og resultere i et byggeboom og dermed vækst. Vigtigst af alt er det, at tilskuddet bliver så stort, at puljen bliver attraktiv at benytte,” siger administrerende direktør hos Energihjem.dk Martin Borgstrøm.

For yderligere informationer: Kontakt kommunikationschef hos Energihjem.dk, Michael Müller. Tlf. 2715 1762

Emner


Erhverv