PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nyt-tiltag-mod-t%C3%A5rnh%C3%B8jt-graviditetsbaseret-sygefrav%C3%A6r-i-danmark-23996
ad

Nyt tiltag mod tårnhøjt graviditetsbaseret sygefravær i Danmark

Pressemeddelelse oktober 10, 2017 Gravid Nedsættelse#af#graviditetsbaseret#sygefravær Sygefravær Sundhedsordning JordemoderOrdningen Graviditet

JordemoderOrdningen er en ny type sundhedsordning – en sundhedsordning for gravide

I hovedkontoret i World Trade Center i Ballerup samt i JordemoderOrdningens fire øvrige afdelinger i Danmark, vil individualiserede og strukturerede forløb tilbydes gravide. Her vil tilbydes jordemoderkonsultation, scanning, akupunktur, mm.

JordemoderOrdningen er for virksomheder og organisationer, som vil give deres gravide medarbejdere de optimale betingelser for en tryg og ukompliceret graviditet. Herigennem at det graviditetsbaserede sygefravær reduceres til et minimum.

Gennem JordemoderOrdningen vil den gravide blive fulgt tæt. Når behov for forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger viser sig, træder en jordemoder fra JordemoderOrdningen til. Den gravide vil blive indkaldt til jordmoderkonsultation med rådgivning og vejledning. Dette evt. i kombination med ultralydsscanning eller akupunktur. Så vidt det er muligt, vil den gravide møde samme jordemoder gennem hele forløbet.

JordemoderOrdningen er til gavn for den gravide, som opnår de optimale betingelser for en tryg og god graviditet. Betingelser som sikrer, at graviditetsbaserede sygemeldinger ikke sker pga. helt normale graviditetssymptomer og bekymringer. Men at den gravide kan forsætte arbejdet trygt og godt og fastholde vigtige relationer til kolleger.

Ved at tilgå JordemoderOrdningen viser virksomheder og organisationer, at gravide medarbejdere på arbejdspladsen værdsættes. Samtidig vil nedsættelse af graviditetsbaserede sygefravær skabe større kontinuitet og produktivitet samt medføre besparelser. Ligeledes vil det være til gavn samfundsøkonomisk.

OM JORDEMODERORDNINGEN
JordemoderOrdningen er et initiativ startet af Scanningsklinikken ApS, CVR 29191514. Scanningsklinikken blev startet i 2004 som den første privatklinik med speciale i udelukkende ultralydsscanning af gravide. Gennem arbejdet i Scanningsklinikken har vi indgående kendskab til gravide. Bl.a. de mange graviditetsbaserede sygemeldinger, som sker på forkert grundlag eller af årsager, der kunne have været forebygget eller afhjulpet.

OM GRAVIDITETSBASERET SYGEFRAVÆR I DANMARK
I gennemsnit har gravide 48 sygemeldinger*. Dertil kommer det skjulte fravær, for eksempel i første trimester, hvor kvinderne endnu ikke har oplyst arbejdspladsen om graviditeten og derfor heller ikke registrerer deres sygefravær som graviditetsbetinget. Tårnhøjt graviditetsbaseret sygefravær, som er skadeligt for både samfundet, virksomhederne/organisationerne og den enkelte gravide, som kan miste tilknytningen til arbejdspladsen. Noget vi med JordemoderOrdningen vil tage hånd om.

* Nyeste danske tal fra Beskæftigelsesministeriet, 2010.
file:///C:/Users/Scanningsklinikken/Downloads/Analyse_af_graviditetsbetinget_fravaer%20(3).pdf

LÆS MERE OM JORDEMODERORDNINGEN
www.JordemoderOrdningen.dk

KONTAKTOPLYSNINGER
Thomas Gaarn Kristensen
Adm. direktør, JordemoderOrdningen
Tlf. 30 64 44 66
E-mail: [email protected]

Emner


Gravid Nedsættelse#af#graviditetsbaseret#sygefravær Sygefravær Sundhedsordning JordemoderOrdningen Graviditet
ad