PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nyt-initiativ-skal-tage-bev%C3%A6gelse-i-skolen-til-nyt-niveau-26572
Annonce: håndværkerhjælp

Nyt initiativ skal tage bevægelse i skolen til nyt niveau

Pressemeddelelse februar 1, 2021 Bevægelse i skolen Bevægelse i undervisningen Bevægelse Bevægelseskultur Idræt og bevægelse Idræt Skoleidræt Skole

Dansk Skoleidræt stiller sig med det nyoprettede Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen i spidsen for at samle alle faggrupper og sektorer om arbejdet med at styrke implementeringen af bevægelse i skolen.

Bevægelse i skolen Foto Dansk Skoleidræt

Lærere, pædagoger og Dansk Skoleidræt kæmper landet over en brav kamp for at få den daglige bevægelse til at fungere i praksis. Siden skolereformen fra 2014 tilsagde, at alle elever i gennemsnit skal have 45 minutters bevægelse om dagen, har det pædagogiske personale i stor stil ladet sig inspirere og efteruddanne på området for at komme ambitionen i møde.

De første skridt er dermed taget, men det er samtidig tydeligt, at der mangler overordnet koordinering, struktur og rammer, hvis bevægelsesindsatsen skal implementeres fuldt og for alvor blive langtidsholdbar. Opgaven skal derfor have topprioritet blandt skolens faglige organisationer, i kommuner og blandt de aktører, der kan byde ind med relevant hjælp til skolerne.

Det er tankegangen bag Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen, som Dansk Skoleidræt nu søsætter med støtte fra TrygFonden.

- Der er behov for, at alle aktører omkring bordet træder sammen og løfter i flok. Arbejdet med implementeringen af den daglig bevægelse har rykket sig ind i en ny fase, hvor de mange eksisterende og konkrete indsatser for en aktiv skoledag skal fortsætte for fuld kraft, men samtidig nødvendigvis må understøttes i en stærkere organisering, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, om baggrunden for etableringen af Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen.

Udbredelse af gode eksempler
Dansk Skoleidræt ønsker med Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen at sætte fokus på helhedsorienterede løsninger, som ikke blot støtter den enkelte lærer med materialer, aktiviteter og kurser, men også understøtter struktur, rammer og kultur for bevægelse i skolen på flere niveauer. Centerets aktiviteter skal således kunne tilgås af elever, pædagoger, lærere, skoleledelser, kommunale konsulenter samt organisationer, styrelser og ministerier - altså fra praksis til politisk niveau og med et fokus på at aktivere, forstærke og forbinde alle led.

Helt konkret skal en netværksklynge, en rådgivningsindsats samt en ”værktøjskasse” være tre centrale grundelementer, der skal medvirke til at løfte ambitionen om at skabe et kraft- og ressourcecenter til gavn for alle faggrupper og sektorer, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen.

De bedste praksiseksempler skal udbredes, og derfor er et af elementerne i Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen et eksempelkatalog til inspiration og hjælp, ligesom en implementeringsguide skal give konkrete værktøjer og anbefalinger til aktører på alle niveauer.

- Der er et behov for at udvide indsatsen fra individbårne aktiviteter til en tilgang, som ikke alene handler om at skabe hurtige løsninger for her og nu at opfylde kravet om de 45 minutter, men om fælles struktur og rammer og i sidste ende en bevægelseskultur på skolerne. Det er et stort opmærksomhedspunkt, at ansvaret for implementering af idræt og bevægelse ofte ligger hos den enkelte medarbejder ude på skolerne. Uden en målrettet involvering og understøttelse fra skoleledelse og politiske beslutningstagere skabes store forskelle på skolernes succesrate med bevægelse, hvilket i sidste ende går ud over eleverne, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Netværksklynger skal udnytte uforløst energi
Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen skal arbejde i et konstant flow mellem viden og praksis, og derfor er en af opgaverne at skabe netværksklynger, som skal sikre viden fra praksis og tilbage igen. Netværksklyngerne etableres ud fra allerede eksisterende netværk omkring Dansk Skoleidræt og ved, at de mange kompetencer og den store viden blandt de forskellige interessenter kobles og udnyttes i en uforløst samlet energi. Alt sammen med henblik på at kvalificere og implementere idræt og bevægelse i skolen i langt større omfang.

- Vi ved, at bevægelse i skolen styrker elevernes trivsel og læring, og at gode aktive vaner fra barnsben trækker renter ind i voksenlivet - som ultimativt også gavner folkesundheden. Derfor vil Dansk Skoleidræt med Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen samle de mange gode aktører, så vi ved fælles hjælp kan løfte en samfundsopgave, som sjældent er set større end nu, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

---

Fakta om Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen er et nyt tiltag fra Dansk Skoleidræt, som løber frem til og med juli 2023, og som er støttet af TrygFonden.

Praksiscenter for Bevægelse i Skolen har som grundformål at styrke implementeringen af det skolelovmæssige krav om gennemsnitligt 45 minutters daglig idræt og bevægelse som en del af en varieret skoledag og dermed sikre, at flere børn og unge bevæger sig mere.

Det skal ske ved at arbejde for en målsætning om, at bl.a. kommuner og skoler i højere grad etablerer strukturer og bæredygtige indsatser omkring idræt og bevægelse i skolen for at understøtte en vedvarende praksisændring og dermed etablering af en bevægelseskultur på den enkelte skole.

Initiativet kommer efter, at Dansk Skoleidræt og Trygfonden med projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen (2014-19) årligt har efteruddannet 60-70 % af landets skoler i bevægelse.

Læs meget mere på www.pibs.dk

Kontakter


Niels Henrik Sørensen

Kommunikationskonsulent
Dansk Skoleidræt
[email protected]************* Vis...
29732*** Vis...

Emner


Bevægelse i skolen Bevægelse i undervisningen Bevægelse Bevægelseskultur Idræt og bevægelse Idræt Skoleidræt Skole
Annonce: håndværkerhjælp