PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nyt-erhvervsphd-projekt-om-v%C3%A6rdibaseret-udvikling-af-danmarks-almene-boliger-21383
ad

Nyt ErhvervsPhD-projekt om værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger

Pressemeddelelse juni 22, 2015 Arkitektskolen i Aarhus JJW Arkitekter Almene boliger

Landsbyggefonden, Arkitektskolen Aarhus og JJW arkitekter lancerer et nyt ErhvervsPhD-projekt. Målet med ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger” er at gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse, der skal kvalificere metoder til at varetage de almene boligers bygningskulturelle værdier i renoveringsprojekter.

Sidse Martens Gudmand Høyer

Danmarks almene boliger udgør en væsentlig del af velfærdssamfundets bygningskulturelle arv. Samtidig står en stor del af de almene boliger overfor en lang række fysiske, økonomiske og sociale udfordringer, der har initieret en række renoverings- og moderniseringsprojekter. Udgifterne til fremtidssikring af den almene boligsektor, der udgør omkring 20 % af den danske boligmasse, forventes at løbe op i 169,2 milliarder kroner. En af de store udfordringer er, at der ikke findes en samlet undersøgelse, der kan kvalificere konkrete redskaber til at varetage de almene boligers bevaringsværdier i forbindelse med de igangværende og kommende renoveringsprojekter. Det skal ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger” - et nyt ErhvervsPhD-projekt af Sidse Martens Gudmand-Høyer - nu råde bod på.

De almene boligers bygningskulturelle arv
Formålet med ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger” er at analysere de konkrete problemstillinger, som de almene boliger står overfor. Derudover er det hensigten at udvikle et teoretisk grundlag samt kvalificere praksisnære metoder for renoveringen af de almene boliger med fokus på varetagelsen af deres bygningskulturelle værdier. Dette indebærer en bred undersøgelse af, i hvilken grad hensyn til miljømæssig, kulturhistorisk og arkitektonisk værdisætning af de almene boligers bygningskulturelle arv medfører særlige potentialer for arbejdet med udviklingen af de almene boliger. PhD-projektet er endvidere en del af et kortlægningsprojekt mellem Kulturstyrelsen, Landsbyggefonden og Arkitektskolen Aarhus, der systematisk gennemgår og værdisætter de danske almene bebyggelser opført i perioden 1910-1974.

ErhvervsPhD-projektets tilknytning til Landsbyggefonden, Arkitektskolen Aarhus og JJW Arkitekter sikrer projektet en kombination af forvaltnings-, forskningsmæssig og praksisnær forankring.

David Ploug er job manager hos JJW Arkitekter, der er værtsvirksomhed på projektet, og er ligeledes vejleder på ErhvervsPhDen. ”Hos JJW Arkitekter vil vi gerne være de nysgerrige i klassen, og derfor engagerer vi os løbende i projekter, der kan gøre os klogere og styrke vores kompetencer. Gennem de seneste tre årtier har vi gennemført mange renoveringsopgaver, og vi ser en oplagt synergi mellem Sidse Martens Gudmand-Høyers forskningsprojekt og de opgaver, vi står overfor i det daglige. Jeg ser frem til at vejlede Sidse gennem de næste tre år og glæder mig til at blive endnu klogere på, hvordan man kan sikre den særlige del af vores kulturarv, som de almene boliger udgør”.

Birger R. Kristensen, sekretariatschef, Landsbyggefonden, uddyber”Efter at udbedring af byggeskader i det industrialiserede byggeri fra 60erne og 70erne har fyldt meget i Landsbyggefondens virke i forbindelse med renoveringsstøtte, er det mere og mere det murede byggeri fra 40'erne og 50'erne, der står for tur i de kommende år. Disse byggerier er blandt andet på grund af krigstidens og efterkrigstidens materialeknaphed kendetegnet ved enkelthed, præcision og høj arkitektonisk kvalitet i både den fysiske fremtræden og i boligens funktioner. Nutidens krav til boligstørrelse og boligkomfort udfordrer disse høje standarder, og fremtidige krav hertil kan forventes yderligere skærpet. På den baggrund kommer Sidse Martens Gudmand-Høyers PhD tidsmæssigt optimalt, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Sidse, JJW Arkitekter og Arkitektskolen Aarhus”.

Mogens A. Morgen, professor, Arkitektskolen Aarhus, er sammen med Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, vejleder på projektet. Han fremhæver, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de almene boligers arkitektoniske kvaliteter, når de skal renoveres. ”Danmarks almene boliger er et af de væsentligstearbejdsområder for arkitektstanden. Med det enorme volumen, der skal renoveres i de kommende år, vil der blive sat væsentlige arkitektoniske aftryk i vores omgivelser med betydning for hele samfundet. Med Sidse Martens Gudmand-Høyers PhD vil der blive skabt basis for, at renoveringerne vil kunne ske med respekt for de oprindelige arkitektoniske værdier i bebyggelserne.”

"Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger" gennemføres i perioden 2015 – 2018.  

FAKTA - ErhversPhD – Værdibaseret udvikling af danmarks almene boliger
En ErhvervsPhD er et særligt, virksomhedsrettet ph.d.-projekt. Forskningsprojektet og forskeruddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. Der kan desuden tilknyttes tredjeparter fra både det offentlige og private til projektet.

"Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger" er forankret hos Landsbyggefonden, Arkitektskolen i Aarhus og JJW Arkitekter, der er værtsvirksomhed. ErhvervsPhD-kandidat Sidse Martens Gudmand-Høyer er uddannet Cand. Arch. i 2004 fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen. Sidse har flere års praktisk erfaring fra tegnestuer fra egen virksomhed og senest som ansat i Kulturstyrelsen.

Læs mere om ErhvervsPhD-ordningen på Innovationsfondens hjemmeside.  

Foto: Sidse Martens Gudmand-Høyer / Fotograf: Lisa Als Klein 

Kontakter


David Ploug

Arkitekt MAA / afdelingsleder By & Bolig
JJW Arkitekter
[email protected]***** Vis...
50 51****** Vis...

Emner


Arkitektskolen i Aarhus JJW Arkitekter Almene boliger
ad