PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nyt-erhvervsphd-projekt-om-udvikling-af-integreret-b%C3%A6redygtigt-design-21855
ad

Nyt ErhvervsPhD-projekt om udvikling af integreret bæredygtigt design

Pressemeddelelse oktober 28, 2015 JJW Arkitekter Bæredygtighed Byggeri Arkitektur ErhvervsPhD

DTU og JJW Arkitekter lancerer nyt ErhvervsPhD-projekt. Målet med ”Udvikling af en metode til integreret bæredygtigt design” er at udvikle bæredygtige designmetoder tilpasset arkitektvirksomhedernes arbejdsprocesser samt sikre en helhedsorienteret implementering af bæredygtighed i projekternes samlede designflow.

JJW PHD Mathilde

DTU og JJW Arkitekter lancerer et ErhvervsPhD-projekt, der skal udvikle en ny metode for bæredygtige designprocesser. De næste tre år skal Mathilde Landgren, der er nyuddannet civilingeniør i Bygningsdesign fra DTU, gennemføre sit forskningsprojekt ”Udvikling af en metode til integreret bæredygtigt design”. Projektet tager udgangspunkt i Integreret Energi Design–metoden, og hensigten er, at videreudvikle denne ved at se bredt på flere bæredygtighedsparametre med udgangspunkt i DGNB-certificeringssystemet for bæredygtige bygninger. Målet er at udvikle en ny, mere holistisk tilgang til udviklingen af bæredygtigt byggeri kaldet ”Integreret bæredygtigt design”.

Udvikling af en metode til integreret bæredygtighedsdesign     
Mathilde Landgren forklarer ”Bæredygtighedscertificeringer som blandt andet DGNB er blevet anerkendte i hele byggebranchen og giver de certificerede bygninger et bæredygtigheds-stempel, der gør dem mere attraktive for bygherrer og brugere. Mange rådgivere efterspørger en enkel metode til at udvikle projekter, hvor bæredygtighed er tænkt ind i alle designfaser. Målet med mit ErhvervsPhD-projekt er at udvikle en sådan metode til integreret bæredygtigt design. Metoden skal være let at implementere for alle aktører og skal sikre, at bæredygtighed bliver tænkt ind fra den første skitse med værdiskabende konsekvenser for alt fra design, projektering, udførelse til drift og vedligehold”.            

Vidensskabelse og bæredygtighed er i fokus
Hos JJW Arkitekter har man tradition for at ansætte Erhvervs-PhDere for at styrke arkitektvirksomhedens faglige fundament. I løbet af 2015 har man allerede udklækket to PhDere indenfor henholdsvis bæredygtige systemleverancer og akustiske rumdannelser, ligesom man tidligere på året ansatte Sidse Martens Gudmand-Høyer, der i de kommende år skal forske i værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger. 

David Ploug er jobmanager hos JJW Arkitekter. ”Hos JJW Arkitekter har vi gennem mange år arbejdet med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. I foråret ansatte vi en faglig leder af bæredygtighed, som skal sikre, at bæredygtighed bliver en naturlig del af alle vores projekter. Ansættelsen af Mathilde Landgren er et yderligere tiltag, der skal sætte os helt i front indenfor en holistisk tilgang til bæredygtigt bygningsdesign. For os er bæredygtighed ikke blot et buzzword, men vi føler, at branchen har en moralsk forpligtigelse til at udvikle bæredygtige projekter. At det også miljømæssigt, socialt, økonomisk og konkurrencemæssigt giver mening, glæder vi os kun over”.       

Lotte Bjerregaard Jensen, lektor på DTU Byg, er medvejleder på projektet og fortæller: ”DTU Byg ser et stort potentiale i samarbejdet med JJW Arkitekter om udvikling af design processer med et højt vidensniveau i alle faser, fordi JJW i forvejen er velfunderede indenfor bæredygtighed i byggeri. Med samarbejdet håber DTU byg at kunne videreudvikle forskningen i BIM-baserede designprocesser og udvide det fokus, DTU Byg hidtil har haft på indeklima og energibalance til også at inkludere Life Cycle Analysis. Dermed vil vi udvide bredden af de parametre, vi tager ind i designprocessen i samarbejde med erhvervslivet”.

Mathilde Landgren gennemfører sit forskningsprojekt i perioden 2015 – 2018.       

FAKTA 
ErhvervsPhD – Udvikling af en metode til integreret bygningsdesign
En ErhvervsPhD er et særligt, virksomhedsrettet PhD-projekt. Forskningsprojektet og forskeruddannelsen gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. Der kan desuden tilknyttes tredjeparter fra både det offentlige og private til projektet.

”Udvikling af en metode til integreret bæredygtigt design” er forankret på DTU og hos JJW Arkitekter, der er værtsvirksomhed. Derudover er Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent for bæredygtighed hos Danske Ark, medvejleder. ErhvervsPhD-kandidat Mathilde Landgren er i 2015 uddannet Civilingeniør i Bygningsdesign fra DTU med fokus på energidesign

Kontakter


David Ploug

Arkitekt MAA / afdelingsleder By & Bolig
JJW Arkitekter
[email protected]***** Vis...
50 51****** Vis...

Jørn Kiesslinger

Faglig leder af bæredygtighed, virksomhedsmedvejleder
JJW Arkitekter
[email protected]***** Vis...
20 25****** Vis...

Emner


JJW Arkitekter Bæredygtighed Byggeri Arkitektur ErhvervsPhD
ad