PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nyt-aalborg-universitetshospital-optimerer-l%C3%B8sninger-for-byggeri-og-drift-med-openbim-studio-22756
ad

Nyt Aalborg Universitetshospital optimerer løsninger for byggeri og drift med OpenBIM Studio

Pressemeddelelse juli 8, 2016 BIM BIM Equity Healthcare Supersygehuse Digitalisering OpenBIM Studio Nyt Aalborg Universitetshospital

Som det første supersygehusprojekt i Danmark anvender Nyt Aalborg Universitetshospital virtuelle prototyper til at teste, afprøve, analysere og kvalitetssikre byggeriet.

NAU OpenBIMStudio 01

Nyt Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands nye 170.000 m2 store hospitalsbyggeri, der samler hovedparten af de funktioner, der i dag er spredt ud over forskellige lokaliteter i Aalborg. Ambitionen er, at hospitalet skal være et af landets førende sygehuse, der markerer sig inden for forskning, uddannelse og udvikling og patientbehandling.  

Som de øvrige igangværende sygehusbyggerier er Nyt Aalborg Universitetshospital et yderst kompliceret og ressourcekrævende projekt. Sygehusbyggerier skal honorere omfattende krav til logistik, funktionalitet og helende arkitektur, og det stiller store krav til informationsudveksling, koordinering og kvalitetssikring af rådgivergruppernes fagspecifikke input. 

OpenBIM Studio – vidensdeling, kvalitetssikring og koordinering i 1:1
På byggerier af denne størrelse stiller det offentlige som bygherre en række IKT-krav (Informations- og kommunikationsteknologi), der medfører, at projekterne udvikles som BIM-projekter. Som det første hospitalsbyggeri i Danmark tager Nyt Aalborg Universitetshospital skridtet videre og anvender nu OpenBIM Studio for at optimere vidensdeling og kvalitetssikre byggeriet.

OpenBIM Studio er en 3D biograf, der med udgangspunkt i rådgivernes digitale modeller muliggør en lang række optimeringsprocesser. Virtual reality prototyper i fuld skala giver mulighed for co-creation, brugerinddragelse, kvalitetssikring, koordinering, kvalitetskontrol, wayfinding, ibrugtagning samt inddragelse af myndigheder og borgere.

BIM Equity forhandler OpenBIM Studio og administrerende direktør Jonas N. Salih glæder sig til at følge, hvordan Nyt Aalborg Universitetshospital optimerer deres kvalitetssikringsprocesser. ”Danmark har en stærk tradition for at lave demokratisk og brugervenlig arkitektur, hvilket også afspejler sig i vores sundhedsbyggerier. Men inden man har en færdig bygning, stiller udviklingen og byggeriet af superhospitalerne store krav til vidensdeling, koordinering og kvalitetskontrol mellem de mange mange involverede parter. OpenBIM Studio er et redskab, der sætter mennesker i centrum og løfter vidensdelingen på sygehusbyggerier ved at få rådgivere, bygherrer og udførende til at kommunikere i et fælles sprog. Jeg glæder mig til at følge, hvordan OpenBIM Studio optimerer byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital frem mod færdiggørelsen i 2020”.

Region Nordjylland er bygherre på Nyt Aalborg Universitetshospital, der forventes indviet i 2020.

Læs mere på www.nau.rn.dk

Læs mere om OpenBIM Studio på www.openbimstudio.dk

Fotos
NAU_OpenBIMStudio_01: Nyt Aalborg Universitetshospital anvender OpenBIM Studio til at optimere byggeriet / Foto: John Ehbrecht
NAU_OpenBIMStudio_02: Jonas N. Salih, CEO BIM Equity / Foto: John Ehbrecht

Kontakter


Emner


BIM BIM Equity Healthcare Supersygehuse Digitalisering OpenBIM Studio Nyt Aalborg Universitetshospital
ad