PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nye-krav-til-privat-og-arbejdslivet-har-resulteret-i-et-udvandet-stressbegreb-15592
ad

Nye krav til privat- og arbejdslivet har resulteret i et udvandet stressbegreb

Pressemeddelelse april 19, 2013 Uddannelse

– få styr på begrebet med PROBANA Business School

Logo til pressemeddelelser

I forlængelse af den voksende globalisering og informationsteknologiens fremmarch sættes der nye krav til medarbejdere, om at kunne navigere i kontinuerligt foranderlige omgivelser. Parallelt med den samfundsmæssige udvikling er det PROBANA Business Schools erfaring, at synet på arbejdsbegrebet er ved at ændre sig. Hvor fokus før har været på topstyring og faste arbejdsopgaver, lægges der i dag - fra såvel medarbejder som ledelsesside større vægt på decentralisering, tværfagligt arbejde, samt at arbejdet skal give mening for den enkelte.

I PROBANA Business School er vi opmærksomme på, de stigende krav som medarbejderen møder i arbejdslivet. Disse krav hænger ifølge sociologien Richard Sennet sammen med nye krav til privatlivet. På begge fronter er der større krav til fleksibilitet og omstillingsparathed. De positive sider af de ændrede arbejdsstrukturer fordrer muligheder for kompetenceudvikling, større frihed, selvledelse, selvrealisering, ansvar etc.. Bagsiden af udviklingen er ifølge Sennet manglende tilhørsforhold, uklare roller imellem medarbejdere og imellem medarbejdere og ledelsen, uklare grænser mellem privat- og arbejdsliv, sene arbejdstider for at nå deadlines etc. Kort sagt kan arbejdsdagen i dag være fyldt med en række potentielle stressorer, som kan resultere i stress.

Erfaringen i PROBANA er, at stressbegrebet er udvandet. Stress bruges i dagligtale til at forklare situationer, hvor man har travlt. Andre gange bruges begrebet stress om en sygdomstilstand. Begrebet kan således betyde alt fra, at man har haft en hård dag, til at man har været indlagt i en længere periode med stress.

Indenfor psykologien defineres stress af Lazarus og Folkmann som: ”Stress defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende” Stress betyder altså en overbelastning.

Endvidere er der en diskussion indenfor stressområdet, om det er elementer indefra eller udefra som overbelaster os. Diskussionen går på, om stress kommer på baggrund af stressors i omgivelserne. Det kan eksempelvis være lange arbejdsdage eller arbejdsomgivelser, der konstant afbryder ens arbejde. Samtidig er der flere andre som peger på at det er individets manglende indvendige coping mekanisme, som forårsager stress. Det kan eksempelvis være, at vi er dårlige til, at håndtere forandringer eller hurtigt bliver frustrerede. I PROBANA arbejder vi aktivt med begge syn på stress.

På PROBANAs Stress Management Konsulent uddannelse sætter vi fokus på begrebet stress, og de mange tilgange der er hertil. Igennem uddannelsen vil man komme omkring den biologiske, den psykologiske og den systematiske tilgang til stress. Læs mere om uddannelsen her:

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad