PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nye-borgerliges-og-lokalformand-i-herning-peter-langborgs-veje-har-m%C3%A5tte-skilles-23807
ad

Nye Borgerliges og Lokalformand i Herning, Peter Langborgs veje har måtte skilles.

Pressemeddelelse juli 2, 2017 Nye Borgerlige Nye Borgerlige Herning Lokalformand fratræder Lokalformand ekskluderet

Undertegnede har dags dato besluttet at fratræde som formand for Herning afdelingen af Partiet Nye Borgerlige og samtidig melde mig ud af partiet.

Reelt sker udtrædelsen som en eksklusion, da visse personer i toppen af partiet allerede torsdag den 29.06.2017 besluttede, at fratage undertegnede mine demokratiske rettigheder i forhold til at øve indflydelse på formænd fra andre afdelinger af partiet.
Dette skete ved, at fjerne mig fra Facebookgruppen ”Lokalformænd for Nye Borgerlige”, som reelt var vort eneste direkte kommunikationsorgan, da de lovede interne organer for kommunikation, aldrig er kommet op at stå.

Sagen kom op i forbindelse med, at undertegnede stillede spørgsmål ved, hvorvidt partiet officielt støttede Carl Holst, V, i sagen omkring overforbruget i region Syddanmark. Dette fremgik nemlig uimodsagt af flere indlæg i diverse medier fra et hovedbestyrelsesmedlem, som tillige er medlem af Region Syddanmark. I øvrigt den eneste i regionen som var imod, at der indledtes en undersøgelse mod Carl Holst, da en sådan blev vedtaget. Personligt mente jeg ikke, at dette faldt i tråd med partiets udmeldte synspunkter på politikernes ekstravagante forbrug af skattekroner til ikke velfærdsskabende opgaver.
Jeg gjorde, da jeg ønskede en demokratisk debat om emnet internt i partiet, på ovenstående lukkede facebookgruppe opmærksom på, at jeg fandt det meget bemærkelsesværdig, at Nye Borgerlige har et hovedbestyrelsesmedlem siddende i Region Syddanmark, som offentligt støtter ekstravagant overforbrug af skattekroner, medens samme parti har et hovedbestyrelsesmedlem siddende i Århus byråd, som (heldigvis) indædt kæmper mod enhver form for uforsvarlig brug af offentlige midler. Jeg er personligt klart tilhænger af ”Århus-modellen”, men regionrådsmedlemmet i Syddanmark havde det stærkeste klister på taburetten, han er trods alt partiets eneste regionrådsmedlem, hvilket ”naturligvis” kan overtrumfe den udmeldte partipolitik.
Dette blev gennem flere dage i den forløbne uge kraftigt debatteret, på ovennævnte lukkede side, hvilket langsomt resulterede i, at andre formænd begyndte at tage ”min side” i debatten. Da dette kom nogle fra hovedbestyrelsen for øre/øje, skete min udelukkelse fra siden.

Dette træk finder jeg som værende så langt fra alle almindelige demokratiske spilleregler, at jeg besluttede, hen over weekenden, at overveje min position, om nogen, i partiet. Overvejelserne har ført til, at jeg ikke kan og/eller vil støtte nogen former for udemokratiske processer, hvorfor udmeldelsen var eneste udvej.

For god ordens skyld skal jeg bekendtgøre, at jeg kan gå 99,8% ind for Nye Borgerliges politik. Det er dog sørgeligt, at denne ikke fremføres ensartet, men bliver sløret af nogle højtstående medlemmers personlige indfaldsvinkler og deres manipulation og direkte løgne for at promovere disse indfaldsvinker. Personer som tillige er, det diametral modsatte af hvad jeg forventede at finde i partiet, levebrødspolitikere.

Partiet dumper desværre også markant på en total mangel på organisation og administration, ligesom persongalleriet desværre er delt op i AAA- som AA-, A- og B-hold.

Top”styringen” er ekstrem. (”Styringen” i citationstegn fordi den er så slingrende, som det er tilfældet.)

Desværre sker denne ”styring” ikke fra de to stiftere, Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, som begge synes at ville politikken, disse overlader til nogle få andre at ”styre”. Disse få andre har så set muligheden i, med spidse albuer og en egocentrisk tilgang til politikken, at tiltvinge sig adgang til nogle centrale pladser i partiledelsen. Nogle pladser som udelukkende bruges til personlig promovering.

Desværre er mange fra hovedbestyrelsen samtidig så bange for at miste egne taburetter, at kun de allerøverst placerede tør melde noget klart ud. Klare og entydige udmeldinger forpligter nemlig.

Det er lidt sørgeligt, når man har en sekretariatschef, der tillige er hovedbestyrelsesmedlem, siddende, som skriger op om at være voldsomt arbejdsbelastet, men som samtidig ikke tør besvare et konkret spørgsmål pr. mail, men lige skal have en længere sniksnak over telefonen, for så kan han ikke stilles til ansvar for svaret.

Nye Borgerlige har en fantastisk politik, men har desværre tillige i stor udstrækning, det helt forkerte persongalleri til at fremføre den. Skulle f.eks. Århus (Lars Boje Mathiesen) og Vejle (Holger Gorm Petersen) trække på samme hammel, ville denne hurtig knække, for de trækker i diametral modsatrettet retning, medens Sekretariatschefen (Johannes Lumholt) sidder i midten og skriger heja heja, uden at turde melde ud, hvem han hepper på.

Jeg har ingen agenda om at begynde at svine Nye Borgerlige til, ej heller nogle af de personager som efter min mening ødelægger partiet, dog er jeg nu sluppet af partidisciplinen, og vil svare 100% objektivt på potentielle spørgsmål omkring partiet, også selvom disse svar måtte stå i kontrast til tidligere udmeldinger.

Min personlige fremtid i politik er højest sandsynlig ikke eksisterende, dog vil jeg overveje, hvorvidt jeg skal forsøge at danne en liste, som kan komme i betragtning i kommunalpolitikken, hvor mine største ambitioner ligger. Mere om dette om nogle få uger.

God sommer til alle :-)

Kontakter


Emner


Nye Borgerlige Nye Borgerlige Herning Lokalformand fratræder Lokalformand ekskluderet


ad