PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-unders%C3%B8gelse-blandt-socialt-udsatte-stor-tilfredshed-med-myndighedernes-h%C3%A5ndtering-af-covid-19-krisen-og-is%C3%A6r-med-v%C3%A6restedernes-indsats-26710

Ny undersøgelse blandt socialt udsatte: Stor tilfredshed med myndighedernes håndtering af COVID-19-krisen og især med værestedernes indsats

Pressemeddelelse april 26, 2021 Socialt udsatte Væresteder Undersøgelse COVID-19 Landsforeningen af VæreSteder

Hvordan har socialt udsatte oplevet COVID-19-kriseåret? Hvordan vurderer socialt udsatte, at værestederne, kommunale myndigheder, regeringen og Socialministeren har håndteret krisen? Det og en række øvrige temaer giver ”Årsrapport for udsatteområdet 2020” indblik i på baggrund af den hidtil mest omfattende holdningsundersøgelse blandt socialt udsatte.

Landsforeningen af VæreSteder offentliggør hermed ”Årsrapport for udsatteområdet 2020” og igen i år bygger rapporten på en omfattende holdningsundersøgelse blandt socialt udsatte. 956 socialt udsatte værestedsbrugere fra hele landet har deltaget i holdningsundersøgelsen, som sætter fokus på socialt udsattes oplevelse af COVID-19-krisen, udsattes digitale muligheder og færdigheder samt værestedernes betydning for socialt udsatte.

2020 er året, vi aldrig glemmer. COVID-19-pandemien rasede og dermed ramte den største samfundskrise siden Anden Verdenskrig Danmark. Vi har alle været berørt. Ikke mindst socialt udsatte.

Værestederne lukkede fra den ene dag til den anden og dermed stod mange socialt udsatte pludselig uden deres faste holdepunkt i hverdagen og uden de mennesker, de normalt støtter sig til. Samtidig er mange socialt udsatte også en del af den sundhedsmæssige risikogruppe i forhold til COVID-19.

Til trods for årets mange udfordringer for alle, oplevede socialt udsatte, at der generelt blev taget mere hensyn til dem. Direkte adspurgt svarer 34 procent, at de har oplevet, at der blev taget mere hensyn til dem mod blot 18 procent, som oplevede, at der blev taget mindre hensyn til dem. Lidt under en tredjedel oplevede, at hensynet har været, som det plejer.

Den positive oplevelse går igen, når der spørges til socialt udsattes vurdering af forskellige myndigheders og institutioners håndtering af COVID-19-krisen. Værestedernes indsats opnår den klart højeste tilfredshed, men for både kommunen, regeringen og socialministeren er andelen af ”meget tilfreds/tilfreds” besvarelser væsentlig højere end andelen af ”utilfreds/meget utilfreds” besvarelser.

”Det er en rigtig god nyhed og helt afgørende vigtigt, at man har tillid til dem, der skal give en hjælpen, hvis socialt udsatte skal blive medspillere i stedet for modspillere. Det er en hel essentiel forudsætning, hvis socialt udsatte skal ”melde sig ind”, udtaler Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, der indleder årsrapporten med en artikel, hvor han, med afsæt i mere end 30 års erfaring på udsatteområdet, reflekterer over året 2020 på godt og ondt.

Den aktuelle undersøgelse kan sættes i forhold til Landsforeningen af VæreSteders undersøgelser i 2011, 2012 og 2014. I de undersøgelser gav socialt udsatte udtryk for et meget lavt niveau af tillid til både socialpolitik, folketing, regering og det offentlige. For alle disse var det færre end 10 procent, der havde enten ”meget stor” eller ”ret stor” tillid. Samtidig gav mere end halvdelen udtryk for at blive behandlet dårligere end andre borgere af både kommunen og politiet.

Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE afrunder årsrapporten med en artikel, hvor han sammenligner resultater fra Landsforeningen af VæreSteders holdningsundersøgelse med Fællesskabsmålingen (Benjaminsen m.fl., 2017) og sætter fokus på respondenternes oplevelse af eksklusion i samfundet og i hverdagslivet.

”Årsrapport for udsatteområdet 2020” kan rekvireres ved henvendelse til Landsforeningen af VæreSteder.

Kontakter


Steen Svendsen

Udviklingsansvarlig
Landsforeningen af VæreSteder
[email protected]************** Vis...
52192*** Vis...

Emner


Socialt udsatte Væresteder Undersøgelse COVID-19 Landsforeningen af VæreSteder