PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-udgivelse-skaber-rammerne-for-en-bedre-fremtid-for-socialt-udsatte-20143
ad

Ny udgivelse skaber rammerne for en bedre fremtid for socialt udsatte

Pressemeddelelse april 21, 2015

I 2009 satte Landsforeningen af VæreSteder nye standarder for forandringsarbejdet med udgivelsen af De Små Skridts Metode. Med den netop lancerede version 2.0 går indsatsen ind i en ny fase, hvor der sættes fokus på konkrete metoder og værktøjer til at give socialt udsatte i Danmark mulighed for og lyst til at skabe sig et bedre liv

Med De Små Skridts Metode 2.0 – fokus på forandringhæver Landsforeningen af VæreSteder (LVS) barren for det sociale arbejde.

”I LVS arbejder vi kontinuerligt og målrettet med at skabe rammerne for, at socialt udsatte kan flytte sig ud af udsatheden og mod en bedre tilværelse. Denne udgivelse beskriver en række konkrete metoder og værktøjer, der kan iværksætte forandring og give socialt udsatte lyst til forandring”,forklarer sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder, Cliff Kaltoft.   

 

Mere end en bog

De små skridts metode 2.0 – fokus på forandring tilbyder, foruden en indføring i De små skridts metode generelt, en stribe forskellige konkrete værktøjer, der kan anvendes i det daglige forandringsarbejde på væresteder og andre sociale tilbud.  

Publikationen består af en ”værktøjskasse”, indeholdende selve bogen men også forskellige værktøjer, der hver især er med til at fremme forandring. Særligt det såkaldte forandringskompas spiller en central rolle:

”Forandringskompasset er et dialogværktøj, medarbejdere og værestedsbrugere kan anvende i fællesskab. Kompasset kan være med til at anskueliggøre den enkeltes ressourcer og udfordringer. Denne indsigt er afgørende for at kunne udarbejde konkrete, fagligt funderede og individuelle anbefalinger og handlevejledninger med henblik på at fremme forandring for den enkelte”,forklarer Cliff Kaltoft.

 

Sammenhæng i indsatserne

Det er de færreste hjemløse, der har hjemløshed som deres eneste sociale problem, ligesom mange misbrugere kæmper med meget andet end misbrug, sindslidende med andet end sindslidelsen osv. Her melder værestederne sig som det tilbud, der, via bl.a. De Små Skridts Metode, kan skabe overblikket, finde frem til den enkeltes ressourcer, hjælpe med at udarbejde en samlet plan og give lyst til forandring og dermed øge sandsynligheden for eksempelvis et vellykket behandlingsforløb. Værestederne er således ikke et alternativ men et nødvendigt supplement til kommunernes tilbud.  

De Små Skridts Metode 2.0 – fokus på forandring er primært rettet mod værestederne og andre sociale tilbud, men den kan også være interessant for studerende, undervisere og forskere inden for det sociale område. Publikationen har i øvrigt et internationalt potentiale. Den hollandske organisation, Humanitas Onder Dak, opererer bl.a. med tilgangen ”Herstellwerk”, som har mange fællestræk med De Små Skridts Metode. I Holland har tilgangen vakt stor forskningsmæssig interesse. 

De Små Skridts Metode 2.0 – fokus på forandring kan læses på www.vaeresteder.dk, hvorfra fysiske eksemplarer også kan rekvireres. Publikationen er en videreførelse af – ikke en erstatning for – den første publikation De Små Skridts Metode – et stort skridt i den sociale indsats, som ligeledes kan findes på www.vaeresteder.dk.

www.vaeresteder.dk

Kontakter


Morten Blume Laursen

Kommunikationskonsulent
Landsforeningen af VæreSteder
morte********* Vis...
29117*** Vis...

Zip og hent alle filer
ad