PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-roman-s%C3%A6tter-fokus-p%C3%A5-parforhold-mellem-danske-m%C3%A6nd-og-asiatiske-kvinder-24430
ad

Ny roman sætter fokus på parforhold mellem danske mænd og asiatiske kvinder

Pressemeddelelse april 9, 2018 BOG Roman Dansk-asiatiske ægteskaber Psykologisk thriller Thai-danske ægteskaber

Når danske mænd finder deres udkårne i udlandet, kommer de oftest fra Filippinerne eller Thailand. Tit medfører det et kultursammenstød, og det er omdrejningspunktet i den nyudgivne psykologiske thriller Asiatiske Lækkerier.

AsiasiskeLækkerierFORSIDE ORIG2
Asiatiske lækkerier - en roman, der udspiller sig i miljøet af danske mænd med asiatiske koner.

Da 50-årige Lars præsenteres for 29-årige Noi fra Thailand, vender det op og ned på hans ensformige tilværelse. Efter få måneder gifter de sig. Vi følger parrets forsøg på at tackle deres vidt forskellige forventninger til ægteskabet. Undervejs kommer de i clinch med ”politi og retsvæsen, en thailandsk massageklinik, en afpresser samt adskillige asiatiske lækkerier”, som det hedder i forlagets præsentation.

Selvom parterne indgår ægteskabet med de bedste intentioner, får manglende kulturforståelse drastiske konsekvenser for dem begge.

”Læseren får indblik i nogle hyppige motiver bag tværkulturelle ægteskaber. Ofte føler begge parter sig udsat for stigmatiserende forestillinger fra omgivelserne. I bogen forsøger jeg at nuancere nogle af de kliche-agtige forestillinger, de – ofte med rette – føler sig udsat for”, udtaler bogens forfatter, Kenno Simonsen, der har opholdt sig 10 år i Asien.

Feltarbejde i Bangkok
Allerede under studietiden brugte Kenno Simonsen et semester på feltarbejde i Bangkok. ”Det var en lærerig proces. Gennem mine interviews fik jeg indblik i, hvordan kulturelle faktorer præger vores opfattelse af verden. Konklusionen var, at man kun forstår en persons verdensbillede, hvis man har indgående kendskab til opvækst-kulturen. Der er virkelig en verden til forskel på kultur og traditioner i Danmark og Thailand. Når danskere og sydøst-asiater indgår ægteskaber, har parterne sjældent noget indgående kendskab til hinandens kulturer, og det skaber nogle problemer”, udtaler bogens forfatter.

Individets eller gruppens interesser?
”En vigtig kulturel forskel er, at vi i den vestlige verden fokuserer på individuel frihed. Der har man i Sydøstasien en mere kollektivistisk indfaldsvinkel. Individuel frihed betyder ikke så meget. Det er mere gruppen, man tilhører – i høj grad familien – der tegner ens identitet. Men dermed har individet ikke den beslutningskompetence, vi har i den vestlige verden. Derfor bliver Nois familiebaggrund også indgående beskrevet. Det giver ingen mening at analysere hendes motiver uden at inddrage familien”, konkluderer Kenno Simonsen, der har førstehåndskendskab til forholdene.
Han har selv haft et par asiatiske kærester. Det længste forhold varede 6 år, hvor de pendlede mellem Thailand og Danmark.

I mee-too kampagnens kølvand
Hovedpersonernes seksuelle aktiviteter beskrives detaljeret - såvel de frivillige som dem, de presses/overtales til.
”Det har ikke været tanken, at bogen skulle være erotika. Men seksualitet er en stærk drift, der i høj grad påvirker vores handlemønstre. Og når vi taler parforhold, er den slet ikke til at komme udenom. Man kan selvfølgelig spørge, om den skal beskrives så detaljeret. Men min fortællestil er jo ret detaljeret. Det ville være et bornert stilbrud, hvis jeg nøjedes med antydninger, så snart det drejer sig om personernes erotiske liv og seksuelle motiver. Her i mee-too kampagnens kølvand er disse jo blevet højaktuelle. Nois ambivalens overfor en seksuel krænker kan virke kontroversiel. Men verden er jo ikke så sort-hvid, som man ofte ynder at fremstille den. Kapitlerne, hvor Noi presses seksuelt, blev til, længe før der var tænkt på mee-too kampagnen. Så den havde jeg slet ikke i tankerne, da jeg skrev dem”, udtaler Kenno Simonsen afslutningsvist.

Asiatiske lækkerier. 448 sider, Saxo Publish.

Om forfatteren:
Kenno Simonsen er cand. psych. og har tidligere udgivet fagbogen Nøglen til Thailand, der henvender sig til erhvervsfolk. Den findes også i en engelsk version, der først blev udgivet i Thailand, og senere er kommet på det internationale marked via Amazon.

Kontakter


Emner


BOG Roman Dansk-asiatiske ægteskaber Psykologisk thriller Thai-danske ægteskaber
AsiasiskeLækkerierFORSIDE ORIG2
Asiatiske lækkerier - en roman, der udspiller sig i miljøet af danske mænd med asiatiske koner.
Hent | 0,79 MB | 2537 x 1596 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad