PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-projekt-og-entreprisechef-for-nyt-hospital-nordsj%C3%A6lland-22047
ad

Ny projekt- og entreprisechef for Nyt Hospital Nordsjælland

Pressemeddelelse december 18, 2015 Byggeriets pressebureau Byggebranche Byggeri Sundhed Job

Sune From kommer fra en stilling som projektchef hos Cowi

416 CI 1401 Courtyard

Nyt Hospital Nordsjælland har ansat Sune From til projekt- og entreprisechef for Nyt Hospital Nordsjælland. Han kommer fra en stilling som projektchef hos Cowi og har allerede været involveret i en række projektforløb for Nyt Hospital Nordsjælland.

Sune har de seneste 18 år været ansat i Cowi, hvor han har løst en række komplicerede projekter - herunder Skuespilhuset, Den Blå Planet og Musikkens Hus i Aalborg.

"Ansættelsen af Sune From ser jeg som en klar styrkelse af projektets høje ambitioner og ikke mindst det store fokus, der er på realiseringen af disse for Nyt Hospital Nordsjælland. Sune bidrager med vigtig ledelseserfaring fra flere store byggerier gennem de seneste 10-15 år - erfaringer som jeg forventer bliver store aktiver for os allerede nu. Derudover har han den særlige kombination af seriøsitet og musikalitet, der matcher projektets dna,” siger Henrik Schødts, projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland og vicedirektør for Nordsjællands Hospital.

”Det driver mig at være med i et så stort projekt som at bygge et nyt hospital, der kommer til at få indflydelse på samfundet og ikke mindst de patienter, der skal bruge det ude i fremtiden. Jeg trives godt i det samspil med mennesker, som ligger naturligt i en byggeorganisation – både ude på byggepladsen, i bestyrelseslokalerne og med vores internationale samarbejdspartnere. Der er mange udfordringer og milepæle, som projektet skal igennem de kommende år, og jeg glæder mig til at tage fat og bruge det jeg har med i rygsækken fra Cowi,” siger projekt- og entreprisechef, Sune From.

Sune From erstatter tidligere projektchef og arkitekt Claus Roikjer, der har valgt at fortsætte karrieren hos styrelsen for Slotte & Kulturejendomme.

For yderligere information:

Louise Lykke, presse- og kommunikationskonsulent, mobil: + 45 5160 5772. Mail: louise.lykke.hansen@regionh.dk

Sune From, projekt- og entreprisechef, mobil + 45 51561038. Mail: sune.from@regionh.dk

Henrik Schødts, projektdirektør, mobil 31 43 20 41. Mail: henrik.schoedts@regionh.dk

 

FAKTA om Nyt Hospital Nordsjælland:

  • Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder i seks nye hospitalsbyggerier, hvoraf 8 milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling.
  • Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland omfatter opførelse af et nyt akuthospital på 124.000 m2 i Hillerød Syd til mere end 310.000 borgere med plads til 662 sengepladser, ca. 20 specialer, tekniske faciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgs-, personale- og parkeringsfaciliteter.
  • Projektets samlede investeringsramme er på 4,2 mia. kr. (dagspriser - PL15), og der er modtaget endeligt tilsagn om finansiering fra kvalitetsfonden til projektet juni 2013. Selve konkurrenceprogrammet blev godkendt af Regionsrådet den 8. april 2014 og dannede grundlag for det videre arbejde med byggeprogrammet.

 

Emner


Byggeriets pressebureau Byggebranche Byggeri Sundhed Job
ad