PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-kampagne-s%C3%A6tter-fokus-p%C3%A5-pvc-ens-klimafordele-26261
ad

Ny kampagne sætter fokus på PVC'ens klimafordele

Pressemeddelelse april 24, 2020 Klima Klima og miljø Plast Plastik Klimaforandring Genanvendelse Genbrug

I forlængelse af klimapartnerskabernes anbefalinger lancerer PVC Informationsrådet klimakampagne. Netop PVC-plast har stort potentiale til at bidrage til opfyldelse af klimamålene. Kampagnen bygger primært på de resultater, som den europæiske PVC-industri har opnået gennem miljøprogrammet VinylPlus.

Pvc og klima 1080

Plast er nærmest blevet symbol på klimaudfordringen, da plast kræver olie at producere og genererer CO2, når det forbrændes. Samtidig er plast et synligt affaldsproblem, særligt når det ender i naturen. På den anden side kan plastmaterialer bidrage til klimareduktioner ved fx at forlænge fødevarers holdbarhed, og plastprodukter kan være langtidsholdbare og egner sig fortrinligt til genanvendelse.

Netop holdbarhed og genanvendelse er egenskaber, som knytter sig til PVC-plast. PVC er jo det mest anvendte materiale i byggeriet – her anvendes 70% af de omkring fem millioner tons PVC, der produceres i Europa hvert år. Samtidig har PVC-industrien arbejdet målrettet på at udfase uønskede stoffer og øge genanvendelsen gennem de seneste to årtier gennem miljøprogrammet VinylPlus, der samler hele værdikæden af PVC-relaterede virksomheder. Programmet har kostet investeringer i milliardklassen.

En frivillig aftale, der virker

VinylPlus-programmet udmærker sig ved at være en frivillig industri-aftale der fungerer, og det har blandt andet medført, at FN og EU-Kommissionen anser PVC-industrien som rollemodel for andre industrier og som frontløber for cirkulær økonomi.

PVC-materialets unikke egenskaber og VinylPlus-programmets resultater er basis for en ny kampagne fra PVC Informationsrådet, der lægger sig i direkte forlængelse af Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomis anbefalinger, se mere her: https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/klimapartnerskaber/afrapportering---klimpartnerskab-for-affald-vand-og-cirkular-okonomi.pdf

Direktør i PVC Informationsrådet Ole Grøndahl Hansen uddyber: "Da vi læste klimapartnerskabets rapport, slog det os, at PVC-plast kan bidrage til opfyldelse af overraskende mange af målene som partnerskabet opstiller. Eksempelvis når det gælder langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter, udvikling af biobaserede materialer, samt udvikling af nye tilsætningsstoffer, der muliggør genanvendelse.”

Kampagnen vil bestå af faktaark og videoer, der i kort form forklarer koblingen mellem PVC og klima. Målgruppen er relevante folketingsudvalg, miljømyndigheder, kommunale beslutningstagere, grønne organisationer, erhvervslivet og andre med interesse for plast og klima.

Kampagnen vil løbe af stabelen i den kommende tid på følgende links, samt i dagspressen:

pvc.dk/klima

https://www.linkedin.com/company/pvc-informationsraadet/

http://twitter.com/pvcinformation

og Youtube:

Om PVC Informationsrådet:

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for PVC, et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Rådet repræsenterer den europæiske PVC-industri i Dannmark. Rådet er internationalt orienteret og har bl.a. lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance, som er en dialogplatform for PVC i sundhedssektoren, samt sæde i VinylPlus’ kommunikationsudvalg. PVC Informationsrådet har siden oprettelsen i 1995 haft dialog som nøgleord og deltaget i en lang række partnerskaber med statslige styrelser, førende kunstnere, designere og museer, sundhedspersonale, kommuner og andre interessenter.

Kontakter


Ole Grøndahl Hansen

Direktør, mag.art.
PVC Informationsrådet
[email protected]***** Vis...
40 73****** Vis...

Emner


Klima Klima og miljø Plast Plastik Klimaforandring Genanvendelse Genbrug
ad