PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-indk%C3%B8rsel-og-terrasse-med-tilskud-22717
ad

Ny indkørsel og terrasse med tilskud!

Pressemeddelelse juni 23, 2016 Indkørsel Regnvand Bolig jobordningen..

Lav permeable belægning med fradrag på bolig jobordningen 2016

1162 1

Hvordan gør man så det, jo din belægning skal have en ny bund. Derefter kan du genbruge din eksisterende håndlagte belægning eller købe ny. Fidusen er at fugen skal være åben på 10-14% af arealet, denne fugeafstand skabes med et afstandsstykke fra pave-systems. Herved kan man nedsive regnvand på belægningen omkring huset eller i indkørslen hvor den falder, fordi vandet siver igennem fugen og opsamles i et reservoir. Bunden som dræner belægningen er derfor af grus fremfor sand. Når fugen åbnes skal belægningen så styrkes med frostsikre PE (polyet-hylen) afstandsstykker for at modvirke at fliserne bevæger sig ud af placering. Det er især vrid fra dæk der vil sætte fliserne på en styrkeprøve og grunden til at afstandsstykket skal holde dem på plads og fastholde en flot linjeføring.

Økonomi
Økonomisk er der flere fordele ved at etablere den permeable løsning. Arbejdslønnen er fradragsberettiget via Bolig-Jobordningen for 2016, og samtidig giver en del regionale vandværker yderligere tilskud.

Regnvandet siver ned og bliver på matriklen
Formålet med at skifte til permeable belægninger er, at regnvandet ikke længere belaster kloaknettet, men i stedet kan nedsive på egen matrikel, deraf navnet LAR (lokal afledning af regnvand). Når den nye bund af drængrus er lagt, skal der blot etableres en åben fuge, som tillader nedsivning på 10-14% af arealet. Dette løses med en af de mange typer afstandsstykker fra PaveSystems, så der er mulighed for at finde et mønster og look der passer til den enkelte. En drængrus er en 3 lags blanding som ikke indeholder sand, den fineste del er dermed både afretningslag og fugemateriale.

Sidegevinster både sommer og vinter
Der er flere sidegevinster ved permeable belægninger. Et regnvandsreservoir virker svalende om sommeren – og når det er koldt, lader de åbne fuger jordvarme stige op og fungere som passiv vinterbekæmper. Et løst bundmateriale giver sværere betingelser for at ukrudt kan rodfæste sig. Så win-win-win for ejer, pengepung og miljøet!

Se mere på www.pavesystems.dk

Emner


Indkørsel Regnvand Bolig jobordningen..
ad